Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

ADR

 

POZOR!

Zmena v správnych poplatkoch pri školeniach vodičov ADR v platnosti od 1. 10. 2012

 

V súvislosti s platnou novelou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov s účinnosťou od 1. 10. 2012 sa za vydanie osvedčenia vodičov vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (ďalej len „osvedčenie ADR“, vyberá podľa položky 79 písm. m) správny poplatok (kolková známka) v hodnote 20 eur.  Tento poplatok sa týka iba tých vodičov, ktorí budú absolvovať školenie a skúšku v SR po prvýkrát a bude im následne vydané osvedčenie ADR.

Túto službu budeme pre vás dopravcov zabezpečovať s tým, že vám tento poplatok na faktúre za školenie zaúčtujeme osobitne.

Od 1. 1. 2013 sa budú vydávať nové osvedčenia ADR, t. j. plastové karty. Správny poplatok zostane a bude sa týkať už všetkých úkonov (nových vodičov, obnovenia, rozšírenia a duplikátov).

 

Žiadosť o duplikát ADR

TLAČIVO

Školenia

http://www.cesmad.sk

 

                             PRÍRUČKA ADR

             (Pre viac informácií kliknite na obrázok) 

ADR

 

Výbava ADR: Link


Dátum poslednej aktualizácie: 21. 7. 2011

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR