Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Kilometer

 

Združenie cestných dopravcov ČESMAD Slovakia vydáva odborný mesačník Kilometer, ktorý je určený pre všetkých podnikateľov v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy.

Obsah
Kilometer obsahuje aktuálne informácie o legislatívnych zmenách týkajúcich sa cestnej dopravy, o činnosti združenia, predpisy a obmedzenia v cestnej doprave na Slovensku i v zahraničí, colné záležitosti týkajúce sa prepravy na podklade karnetov TIR, pričom prináša aj novinky z oblasti dopravnej techniky. Najnovšie vydanie časopisu Kilometer je k dispozícii pre členov združenia a pre predplatiteľov v on-line verzii.

Ako získať Kilometer?
Časopis Kilometer je súčasťou rozšíreného balíčka informačných služieb, ktorý obsahuje ročné predplatné časopisu (časopis sa vydáva 12-krát ročne), prístup na internetovú stránku www.cesmad.sk (vrátane on-line verzie časopisu Kilometer) na našej stránke a informačné emaily s dôležitými informáciami za 350 eur vrátane DPH. Ak máte záujem objednať si rozšírený balíček, ktorým získate vždy najaktuálnejšie dôležité informácie pre dopravcov, stačí sa zaregistrovať a vyplniť potrebné údaje vo formulári "Registrácia". Formulár odošlete a po uhradení poplatku vám systém vygeneruje prístupové meno a heslo.

Odberatelia Kilometra
Kilometer dostáva zadarmo viac ako 1 000 členov združenia a približne 200 predplatiteľov informačného balíčka. Zvyšok je určený pre firmy a inštitúcie, ktorých činnosť súvisí s cestnou dopravou a službami pre cestných dopravcov (výrobcovia a importéri nákladných vozidiel a ďalšej dopravnej techniky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a ďalšie ministerstvá, zahraničné zastupiteľské úrady na Slovensku, odbory dopravy miestnej samosprávy, Žilinská univerzita, záchranné jednotky, zväzy a združenia, ktorých sa týka problematika dopravy).

Inzercia
V prípade záujmu o uverejnenie inzercie v odbornom mesačníku Kilometer kontaktujte, prosím, redakciu. Ceny inzercie nájdete v cenníku.

Redakciu dať tiež pod MESAČNÍK KILOMETER a dať len skrátene REDAKCIA:

REDAKCIA

Šéfredaktor
Mgr. Martina Baumann
mobil: 0905 456 751
e-mail baumann@cesmad.sk

MEDIÁLNA KOMISIA
Ing. Pavol Jančovič
RNDr. Ivan Rusko, MBA
Mgr. Martina Baumann
Peter Tóth

Registrácia
MK SR 1157/94; ročníky 1. – 6. vychádzali pod názvom Informačné správy; ISSN 1335-9894


Dátum poslednej aktualizácie: 15. 11. 2017

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR