Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

ČESMAD ASSISTANCE

 
    

Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia zriadilo pre svojich členov, ako aj ďalších cestných dopravcov novú službu ČESMAD ASSISTANCE, ktorou je vyslobodzovanie a odťahovanie vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t. Asistenčnou službou chce združenie prispieť k zlepšeniu podmienok bezpečnosti na cestách.
Služba je prístupná pre všetkých dopravcov bez ohľadu na to, či ide o slovenského alebo zahraničného, malého či veľkého dopravcu, a to v ktoromkoľvek regióne. V spolupráci so silnými partnermi chce ČESMAD Slovakia poskytovať asistenčné služby na princípoch kvality, rýchlosti, seriózneho prístupu a ceny. Asistenčná služba sa poskytuje nonstop, t. j. 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.

 

ČESMAD ASSISTANCE volajte nonstop:

 • na skrátenom čísle 18 777

 • na bezplatnom čísle 0800 500 505

 • zo zahraničia na čísle +421 917 230 485  (for foreigners)

 • zo zahraničia na čísle +421 902 431 498  (for foreigners)

alebo kontaktujte:

 

Okrem Call centra v Nitre prevádzkuje ČESMAD Slovakia v rámci Slovenskej republiky šesť zmluvných technických pracovísk vybavených špeciálnymi vyslobodzovacími vozidlami s potrebnou technikou, sprievodnými vozidlami a odborným tímom pracovníkov. Technické pracoviská sa nachádzajú v nasledujúcich mestách:

 • Bratislava
 • Trnava
 • Nitra
 • Čadca
 • Zvolen
 • Poprad
 • Košice
 • Trenčín

 

 

Generálny partner ČESMAD ASSISTANCE je:

 

Ďalšími partnermi ČESMAD ASSISTANCE sú:

 

Importéri vozidiel asistenčnej služby sú:

 

Výhody spolupráce so Združením ČESMAD Slovakia:

 • ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku profesijne orientované na cestnú dopravu.

 • ČESMAD Slovakia združuje vyše 1 200 členov, podnikateľov z oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, ktorí tvoria výrazný podiel na dopravných kapacitách Slovenskej republiky.

 • ČESMAD Slovakia intenzívne prispieva k rozvoju súkromného podnikania na Slovensku v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy (služby pre dopravcov, poskytovanie dopravných informácií, vzdelávanie, systém TIR a pod.) .

 • ČESMAD Slovakia je členom Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU) so sídlom v Ženeve.


English version

 

·         Bratislava


Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR