Sluzby 2015

O projekte

 

                                          Cesmad Consulting 

NOVINKA PRE ČLENOV!!!

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Prezídium združenia Česmad Slovakia na svojom zasadnutí dňa 27.10.2016 schválilo pre členov nový vzdelávací projekt s názvom ČESMAD Consulting:

 

  • pravidelný systém vzdelávania v oblasti zmien v slovenskej legislatíve (ekonomika, dane, zmeny zákonov..atď.)

 

  • pravidelný systém poskytovania informácií prostredníctvom seminárov na odborné témy (napr. minimálne mzdy v praxi...)

 

  • stabilné miesta školení (Trnava, Banská Bystrica, Prešov)

 

  • bezkonkurenčná cena školení podobného zamerania 22,50 € s DPH pre 1 osobu

           (každá ďalšia osoba sa môže zúčastniť v sume 50 € s DPH)

  • Bezplatné odborné semináre

      Ide o vzdelávací projekt školení v oblasti slovenskej legislatívy so zameraním na podnikanie v cestnej doprave, odborné semináre a konzultácie. Projekt je určený výhradne pre členov združenia ČESMAD Slovakia.  Je pripravený tak, aby ste ako naši členovia dostali kvalitné a  dôležité informácie špecializované na podnikanie v cestnej doprave skôr, ako prídu do platnosti novelizácie zákonov a za výrazne výhodných cenových podmienok, a taktiež, aby ste mali možnosť konzultácie Vášho konkrétneho problému s odborníkmi.

      V prílohe nájdete podrobný rozpis školení na december 2016 a január 2017. Na február 2017 je naplánovaný bezplatný odborný seminár na tému „Minimálne mzdy v praxi“, ktorý sa bude týkať zavedenia minimálnej mzdy v Nemecku a vo Francúzsku (povinnosti vyplácania, postup pri kontrole, doklady v aute...atď.) a na marec 2017 je plánované školenie Zákonníka práce.

      Za každú spoločnosť sa môže zúčastniť viacero osôb, avšak iba 1 v sume 22,50 s DPH, všetky ďalšie v sume 50 € s DPH. Platbu treba uskutočniť vopred podľa pokynov, následne Vám bude vystavená faktúra. Na každé školenie je potrebné nahlásiť sa zaslaním vyplnenej prihlášky poštou alebo mailom. Miesto na školenie je záväzne rezervované až po zaplatení účastníckeho poplatku. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia. Informácie nájdete aj na našom webe www.cesmad.sk v sekcii Služby – ČESMAD Consulting.

 

     Ako dopravná spoločnosť ste nenahraditeľným a veľmi dôležitým článkom v stavebnici fungovania celého ľudstva a preto veríme, že náš nový projekt bude pre Vás bohatým prínosom a zjednodušením Vašej náročnej práce.

 

...Váš Česmad


Dátum poslednej aktualizácie: 7. 11. 2016
LKW2
Refundacia2015
Mytne2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR