Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

INFO

 

        S cieľom umožniť slovenským dopravcom využívať výhody bezhotovostnej platby pri úhrade mýta za používanie diaľnic v takmer celej Európe, ponúka združenie dopravcov ČESMAD Slovakia diaľničné platobné karty/zariadenia.  

Výhody použitia kariet na následné platenie cez ČESMAD Slovakia:

  • Komplexné pokrytie mýtnych zariadení v Európe
  • systém post-pay t.j. následného platenia
  • bez nutnosti zastavenia pri mýtnych bránach
  • znížené sadzby za prejazd spoplatnenými úsekmi
  • nižšie provízne podmienky pre členov ČESMAD Slovakia
  • zľava na mýtnom až do výšky 15 % ( podľa krajín )
  • z platieb kartami od ČESMAD Slovakia možno refundovať DPH z daných krajín ako aj využiť našu novú službu „okamžité vyplatenie DPH

Dátum poslednej aktualizácie: 25. 11. 2017

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR