Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Slovenské diaľničné známky

 

Združenie ČESMAD Slovakia ponúka na svojich regionálnych pracoviskách v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a v Nových Zámkoch na predaj diaľničné známky pre vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 t platné na území Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska na rok 2015.


Cenník diaľničných známok na rok 2015
 

10-dňová do 3,5 t10,00
Mesačné do 3,5 t14,00
Ročné do 3,5 t50,00
10-dňová pre prípojné vozidlá10,00
Mesačné pre prípojné vozidlá14,00
Ročné pre prípojné vozidlá50,00
Slovenské diaľničné známky   Cena/ks (eur)
10-dňová do 3,5 t 10,00
Mesačné do 3,5 t 14,00
Ročné do 3,5 t 50,00
10-dňová pre prípojné vozidlá 10,00
Mesačné pre prípojné vozidlá 14,00
Ročné pre prípojné vozidlá 50,00

 

1. Objednanie diaľničných známok s úhradou na základe vystavenia výzvy

Objednávky si môžete stiahnuť z nasledovných odkazov:

DN 2015 formulár
DN 2015 objednávka 
DN 2015 objednavka - s kuriérom
Žiadosť o výmenu DZ

Kontakt:

Patrik Šteis
tel. 02/55 42 38 43
mob. 0903 473 150
e-mail steis@cesmad.skdialnicnenalepky@cesmad.sk

Ing. Gabriel Kozák
e-mail: kozak@cesmad.sk
Tel.: 02/5542 3843
Mob.: +421 911 282 766

2. Predaj diaľničných známok s úhradou v hotovosti, resp. platobnou kartou

Regionálne pracovisko Bratislava
Ľudmila Vidličková
tel.:   02/55 41 04 11
mobil 0903 473 920
e-mail vidlickova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová
tel.: 02/55 41 04 11, fax: 02/55 41 04 15
mobil 0903 282739
e-mail prokopiusova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Košice
Alena Havrillová
tel. 055/644 23 03
mobil 0903 754 640
fax 055/644 00 97
e-mail kosice@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Katarína Križková
tel. 048/414 57 77
mobil 0915 981528
fax 048/414 11 45
e-mail krizkova@cesmad.sk


Regionálne pracovisko Nové Zámky
Aneta Juhászová
tel. 035/642 42 43
mobil 0903 467 850
fax 035/642 42 43
e-mail zamky@cesmad.sk

 

Výmena diaľničnej známky:

1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vymieňa v sídle spoločnosti, resp. na vysunutom pracovisku len diaľničné známky platné na území SR, ktoré majú ročnú platnosť.

2. Diaľničné známky sa vymieňajú pri:
- poškodení čelného skla motorového vozidla, pričom diaľničná nálepka má rozpoznateľný holografický ochranný prvok a sériové číslo,
- poškodení čelného skla motorového vozidla, pričom diaľničná známka je znehodnotená (napr. pri požiari vozidla),
- pri odcudzení kontrolného kupónu diaľničnej známky.

3. Pri poškodení čelného skla motorového vozidla, pričom známka má rozpoznateľný holografický ochranný prvok a sériové číslo, je potrebné k žiadosti doložiť:
- časť diaľničnej známky s rozpoznateľným holografickým ochranným prvkom a sériovým číslom, z ktorého by sa pri porovnaní s kontrolným kupónom dala jednoznačne potvrdiť pravosť a príslušnosť diaľničnej známky,
- originálny vyplnený kontrolný kupón,
- doklad o výmene čelného skla.

4. Pri poškodení čelného skla motorového vozidla, pričom nálepka je znehodnotená, je potrebné k žiadosti doložiť:
- originálny vyplnený kontrolný kupón,
- doklad vydaný príslušným Policajným zborom SR o vykonanom vyšetrovaní vo veci (kópiu zápisu o dopravnej nehode, pri ktorej došlo k poškodeniu čelného skla a k znehodnoteniu známky, kópiu o vyšetrení požiaru motorového vozidla s doloženými fotografiami alebo inej udalosti súvisiacej s poškodením vozidla s následkom zničenia diaľničnej známky),
- potvrdenie z poisťovne.

5. Pri odcudzení kontrolného kupónu diaľničnej známky je potrebné k žiadosti doložiť:
- diaľničnú známku s rozpoznateľným holografickým ochranným prvkom a sériovým číslom,
- zápis vydaný PZ SR o odcudzení kontrolného kupónu s uvedením sériového čísla.

6. Pri odcudzení motorového vozidla, alebo pri odcudzení diaľničnej známky sa diaľničná známka nevymieňa.

7. Diaľničná známka sa nevymieňa pri trojkolesových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré nemajú predné čelné sklo.

8. Pri zmene evidenčného čísla vozidla sa diaľničná známka nevymieňa. (Postačuje mať k dispozícii vo vozidle kópiu pôvodného osvedčenia o evidencii vozidla, prípadne kópiu dokladu o zmene, krádeži alebo strate pôvodného EČV).

9. Pri totálnej škode vozidla sa diaľničná známka nevymieňa (nálepka prináleží k motorovému vozidlu a je neprenosná).

10. Pri čistení predného skla a inom nedbalostnom poškodení sa diaľničná známka nevymieňa.

11. O výmene diaľničnej známky sa vystavuje dokument „Protokol o výmene DZ“.

Výmena diaľničných známok sa uskutočňuje denne v čase od 8.30 - 14.00 hod. (v prípade potreby je možné dohodnúť si iný termín). Diaľničné známky sa vymieňajú osobne na vysunutom pracovisku NDS v Bratislave, na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Polianky 19, 841 01 Bratislava (areál Dekra STK) alebo nami požadované doklady môžete zaslať poštou na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava. Pri osobnej výmene je potrebné dopredu sa objednať, a to buď telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt: 02/583 118 13  
telefón: 02/583 118 13, 02/ 583 118 74 
e-mail: vymena_nalepiek@ndsas.sk

 

 

 

 

Prílohy:
doc iconDN 2015 formular A .doc (43,0kB)
xls iconDN 2015 objednavka.xls (47,0kB)
xls iconDN 2015 objednavka - s kuriérom .xls (47,5kB)
doc iconziadost_o_vymenu_DN.doc (80,8kB)
pdf iconCR_Ziadost o nahradu-vymenu ceskej dialnicnej nalepky.pdf (74,2kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 27. 3. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR