Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Dôležité odkazy

 

Inštitúcie


Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie


Ministerstvá 

 


Spoločnosti


Verejné portály


Združenia a zväzy

 


Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2014

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR