Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Elektronické mýto

 

ČESMAD Slovakia a SkyToll, a. s., podpísali 2. septembra 2009 „Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb súvisiacich s elektronickým výberom mýta prostredníctvom Hraničných distribučných miest a Kontaktných miest“.

Podľa tejto zmluvy bude ČESMAD Slovakia prevádzkovať na Slovensku 8 Kontaktných miest vo všetkých krajských mestách a 13 Hraničných distribučných miest z celkového počtu viac ako 90 distribučných miest. 13 Hraničných distribučných miest sa nachádza na tranzitných hraničných priechodoch, ktoré budú jasne označené logom Mýta.

Mýtny systém začne fungovať od 1. januára 2010 pre vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určené na prepravu tovaru a vozidlá umožňujúce prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča. Spoplatňované úseky tvoria viac ako 2000 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy. Ide o 397,08 km diaľnic, 173,82 km rýchlostných ciest a 1461,49 km vybraných úsekov ciest 1. triedy. Použitá je najmodernejšia technológia satelitného výberu mýta a GPS – GSM technológia.

Dôležité je, aby sa dopravcovia včas zaregistrovali a nenechali si registráciu na poslednú chvíľu. Registrácia znamená individuálne zadanie údajov dopravcu do systému prostredníctvom formulára na internetovej stránke združenia, alebo priamo na Kontaktnom, resp. Distribučnom mieste. Ak sa zákazník registruje vopred prostredníctvom internetu, údaje o dopravcovi možno spracovať v systéme vopred, a tak pripraviť podklady pre zmluvu. Týmto sa skracuje čas potrebný na registráciu priamo na Kontaktnom alebo Distribučnom mieste a zároveň sa zvyšuje komfort aj zákazníka.

Registrovať sa môže zákazník prostredníctvom internetu v pohodlí domova alebo kancelárie na internetových stránkach www.emyto.sk. Už dnes je v prevádzke zákaznícka linka (Call centrum) +421/2/35 11 11 11, kde možno získať dôležité informácie týkajúce sa systému elektronického výberu mýta, informácie o registrácii, adresu najbližšieho distribučného a kontaktného miesta, údaje z výpisu mýtnych transakcií, výšku kreditu, informácie k faktúram či príjem hlásenia technických porúch. Zákaznícka linka je k dispozícii v čase od 8.00 h do 20.00 h.

V zákazníckej zóne www.emyto.sk sú preddefinované formuláre – žiadosti o registráciu. Ak zákazník žiadosť vopred vyplní a odošle, uľahčí a zrýchli registráciu na Kontaktnom alebo Distribučnom mieste. Zákazníci sa od druhej polovice októbra 2009 registrujú priamo na Kontaktných miestach a od 1. decembra 2009 aj na Hraničných distribučných miestach. Žiadosť o registráciu znamená návrh na uzavretie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky. Žiadosť o registráciu môže podať prevádzkovateľ vozidla, alebo jeho splnomocnený zástupca. Pri registrácii v režime predplateného mýta (prepaid) môže v mene prevádzkovateľa podať žiadosť o registráciu vozidla aj vodič. Dopravcovia si môžu vybrať z dvoch režimov platby mýta, režimu predplateného mýta (prepaid) a režimu následného platenia mýta (postpaid).

Na Kontaktných miestach sa budú uzatvárať 2 typy zmlúv s platiteľmi mýta – Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky. Kontaktné miesto sprostredkuje montáž Palubnej jednotky OBU, zabezpečí výmenu poškodenej alebo nefunkčnej Palubnej jednotky, príjme doplatok ceny Palubnej jednotky, ak poškodenie spôsobil zákazník. Ďalej umožní zákazníkovi spätný odber Palubnej jednotky, ako aj prijatie žiadosti na vrátenie zábezpeky za Palubnú jednotku, ak užívateľovi vznikol nárok. Zamestnanci prijmú platbu za kredit v režime predplateného mýta, vrátia nespotrebované predplatené mýto a prijmú doplatok mýta. Zákazník dostane aj výpis mýtnych transakcií, môže tu nahlásiť technické problémy, či vybaviť reklamáciu alebo sťažnosť a vyjasniť si prípadné námietky k vyúčtovaniu. Úlohou kontaktného miesta je aj poradenstvo, poskytovanie informácií o detailoch vyúčtovania, vyhotovenie duplikátov účtových dokladov a poskytovanie informačných materiálov.

Na Hraničných distribučných miestach sa budú uzatvárať Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest len v režime predplateného mýta (prepaid), uzatváranie Zmluvy o poskytnutí Palubnej jednotky, výdaj Palubnej jednotky, príjem zábezpeky za Palubnú jednotku, príjem hotovostných platieb od užívateľov do výšky 350 € na jedného užívateľa a jedno vozidlo za kalendárny deň, výmena poškodenej alebo nefunkčnej Palubnej jednotky, prijatie doplatku ceny Palubnej jednotky, ak poškodenie spôsobil užívateľ, ako aj spätný odber Palubnej jednotky. Zákazník tu môže zaplatiť platbu za kredit v režime predplateného mýta, dostať naspäť nespotrebované predplatené mýto v hotovosti do 100 € a zaplatiť doplatok mýta, poradiť sa vo veci elektronického mýta, či nahlásiť technický problém. Toto miesto slúži aj na príjem reklamácií, sťažností a podnetov a zákazník tu dostane aj informačné materiály v slovenčine, angličtine, nemčine, poľštine, maďarčine a ruštine.

Od novembra 2009 si zákazníci môžu dať u špecializovaných montážnych partnerov ČESMAD Slovakia nainštalovať do vozidiel kabeláže pre palubnú jednotku. Zoznam poverených servisov na inštaláciu palubných jednotiek bude k dispozícii na kontaktných miestach. Palubnú jednotku OBU si bude môcť dopravca vyzdvihnúť od decembra 2009 na dohodnutom Kontaktnom alebo Hraničnom distribučnom mieste.

Dopravcovia si môžu vybrať z dvoch režimov platby mýta – režimu predplateného mýta (prepaid) a režimu následného platenia mýta (postpaid).

Pre dopravcov je výhodný režim následného platenia mýta (postpaid). Ide o pohodlnú platbu na základe faktúry, ktorá zákazníkovi prináša pohodlie bez potreby sledovania stavu nabitia kreditu. V tomto prípade je potrebné predchádzajúce uzavretie zmluvy prevádzkovateľa vozidla s prevádzkovateľom elektronického mýta, ktorú možno uzavrieť výhradne na Kontaktných miestach. Ak sa zákazník rozhodne pre platenie na faktúru, v žiadosti treba vyplniť aj údaje o spôsobe zabezpečenia záväzku úhrady mýta – druh zábezpeky, poskytovateľa zábezpeky, výšku a dobu splatnosti zábezpeky. Palubná jednotka musí byť v tomto prípade  namontovaná do vozidla pevnou inštaláciou tak, aby bola zabezpečená garancia jej správnej funkčnosti. Platba na faktúru prináša zákazníkom okrem bezstarostnej prevádzky aj úsporu času. Dopravca ani vodič sa nemusí starať, či má dosť peňazí na účte. Platba na faktúru je výhodná najmä pre dopravcov, ktorí jazdia pravidelne, pre dopravné spoločnosti s väčším počtom vozidiel a pre všetkých, ktorí chcú ušetriť čas pri dobíjaní predplatených kupónov. Keď uplynie 6 mesiacov odo dňa zaznamenania poslednej mýtnej transakcie Zmluva zanikne.

V prípade režimu predplateného mýta (prepaid) ide o vloženie kreditu, teda nabitie palubnej jednotky OBU. Palubná jednotka musí byť nabitá pred vjazdom na spoplatnenú komunikáciu, pričom zákazník môže platiť v hotovosti alebo určenými bankovými a tankovacími kartami. Aj v režime predplateného mýta musí zákazník kvôli evidencii vopred vyplniť žiadosť o registráciu, ktorá bude dostupná na Distribučných aj Kontaktných miestach.

V prílohe je k dispozícii mapa kontaktných a hraničných distribučných miest, ako aj ukážka palubnej jednotky pre systém elektronického výberu mýta na Slovensku.

 

Prílohy:
pdf iconMapa a OBU.pdf (174,3kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 16. 10. 2009

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR