Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1


Podľa štátu

24.3.2015

Európska príručka o upevňovaní nákladuNovinkaChránený obsah

Priamy odkaz na stiahnutie elektornickej verzie príručky o upevňovaní nákladu
26.2.2015

Systém TIR v Rusku pokračujeNovinka

Federálna colná služba Ruskej federácie dnes oficiálne oznámila ruskému záručnému združeniu ASMAP predĺženie záručnej zmluvy do 30. 6. 2015, pretože sa zatiaľ nepodarilo vypísať výberové konanie na nové záručné združenie a uzavrieť novú záručnú zmluvu. Systém TIR teda naďalej v Rusku pokračuje ako doteraz.
17.2.2015

Turecko: Pozastavenie platnosti nového nariadeniaNovinka

Turecká colná správa s okamžitou platnosťou pozastavila nariadenie, ktoré malo platiť od 15. 2. 2015 a týkalo sa povinnosti podávania predbežných colných vyhlásení. Kedy nové nariadenie vstúpi opätovne do platnosti zatiaľ nie je známe.
Zdroj: IRU
15.2.2015

Turecko: Nariadenie o predbežnom colnom vyhláseníNovinka

Od 15. februára 2015 platí pre všetky tovary vstupujúce na turecké územie po ceste povinnosť podania predbežného vyhlásenia obsahujúceho bezpečnostné dáta. Toto vyhlásenie musí byť podané najmenej 1 hodinu pred príchodom tovaru na colný úrad vstupu.
Zdroj: IRU
16.1.2015

Zmena HS kódov zakázaných tovarov v systéme TIRNovinka

Od 1. januára 2015 došlo k zmene kódov zakázaných tovarov v systéme TIR.
Zdroj: IRU
9.10.2014

Bielorusko - upozornenieNovinka

V súlade s Rozhodnutím č. 899 Komisie Colnej únie Bieloruska, Ruska a Kazachstanu, sú dopravcovia od 12. septembra 2011 povinní poskytnúť predbežné colné vyhlásenie najmenej 2 hodiny pred vstupom na územie Colnej únie Bieloruska, Ruska a Kazachstanu. Maximálna dĺžka pobytu dopravcov v colnej zóne po splnení colných formalít je 1 hodina. Za porušovanie uvedených lehôt sa budú vymáhať sankčné poplatky.
Zdroj: IRU
17.9.2014

Upozornenie pre žiadateľov o bieloruské vízaNovinka

Upozorňujeme, že žiadatelia o bieloruské víza sú od dnešného dňa, t. j. od 17. septembra 2014 povinní priložiť k žiadosti o vízum fotokópiu vodičského preukazu a potvrdenie o tom, že žiadateľ je zamestnancom firmy (pracovnú zmluvu).
1.8.2014

Bulharsko: Obmedzenia v premávke nákladných motorových vozidiel nad 12 tonNovinkaChránený obsah

S platnosťou od 1.8.2014 sa obmedzuje premávka nákladných motorových vozidiel nad 12 t.
Zdroj: Veľvyslanectvo SR v Sofii
11.7.2014

Informácia o situácii na ukrajinsko-ruskej hraniciNovinka

Ukrajinské záručné združenie informovalo o dočasnom uzavretí hraničných priechodov v Luganskej a Doneckej oblasti.
Zdroj: IRU
1.7.2014

Oficiálne predĺženie záručnej zmluvy TIR v RuskuNovinka

Federálna colná služba Ruskej federácie oficiálne informovala o predĺžení záručnej zmluvy s ruským záručným združením ASMAP do 30. novembra 2014.
Zdroj: IRU
19.6.2014

Mimoriadne zasadnutie Správneho výboru Dohovoru TIRNovinka

V dňoch 10. až 13. júna 2014 sa v Ženeve konalo mimoriadne zasadnutie Správneho výboru Dohovoru TIR a pracovnej skupiny EHK OSN pre colné otázky týkajúce sa dopravy.
5.6.2014

Štúdie o dopadoch a stratách súvisiacich s neuplatňovaním Dohovoru TIR v RuskuNovinka

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nechala vypracovať 4 nezávislé vedecké štúdie o dopadoch a stratách vyplývajúcich z neakceptovania Dohovoru TIR na území Ruskej federácie.
Zdroj: IRU
5.6.2014

Rozsudok najvyššieho arbitrážneho súdu RFNovinka

Najvyšší arbitrážny súd Ruskej federácie potvrdil, že nariadenie FCS RF z 18. februára 2014, ktorým FCS RF opätovne zaviedla reštriktívne opatrenia voči systému TIR, sú v rozpore s ustanoveniami colného kódexu Colnej únie a ruského federálneho zákona č. 311-FZ z 27. októbra 2010 "O colnej vyhláške v Ruskej federácii".
Zdroj: IRU
4.6.2014

Nové informácie o systéme TIR v RuskuNovinka

Federálna colná služba Ruskej federácie bola poverená vyhlásiť verejnú súťaž na výber organizácie, ktorá by vystupovala ako vydávajúce a záručné združenie v systéme TIR na území Ruskej federácie.
Zdroj: IRU
29.4.2014

Refundácia karnetov TIR odmietnutých ruskými colnými orgánmiNovinkaChránený obsah

Z dôvodov nezákonných krokov zo strany ruských colných orgánov, ktoré v rozpore s Dohovorom TIR zaviedli doplnkové záruky namiesto karnetov TIR, Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU rozhodla o dočasnom refundovaní časti uhradenej sumy za karnety TIR. Vrátenie zaplatenej sumy sa bude týkať karnetov TIR, u ktorých sa preukáže, že boli zo strany ruských colných orgánov odmietnuté.
Zdroj: IRU

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR