Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Inzercia na www.cesmad.sk

 
 1. Hlavný banner
 • hlavný banner v strede internetovej stránky
 • veľkosť 1200x200 pixelov (šírka x výška)
 • podporované formáty *.jpg, *.gif (aj animovaný), *.png, *.swf
 • k banneru treba zadať linka na internetovú stránku, ktorá sa má zobraziť po kliknutí na banner
 • cena 550 EUR/mesiac 

2. Vedľajší banner

 • vedľajší banner v pravom stĺpci internetovej stránky
 • veľkosť 300x200 pixelov (šírka x výška)
 • podporované formáty *.jpg, *.gif (aj animovaný), *.png, *.swf
 • k banneru treba zadať link na internetovú stránku, ktorá sa má zobraziť po kliknutí na banner
 • cena 250 EUR/mesiac 
 • ukážka umiestnenia vedľajšieho bannera je k dispozícii v spodnej časti stránky (zvýraznený modrou farbou)

Zľavy za opakovanie
3. – 5. mesiac uverejnenia banneru 10 %
6. – 8. mesiac uverejnenia banneru 15 %
9. a ďalší mesiac uverejnenia banneru 20 %

Členovia zduženia ČESMAD Slovakia majú na inzerciu zľavu 30 %!
Ceny inzercie sú uvedené bez DPH.

 
Kontakt
Mgr. Andrej Fekete
tel./fax +421/2/55 41 04 59
e-mail fekete@cesmad.sk

 


Dátum poslednej aktualizácie: 12. 8. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR