Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Kombinovaná doprava

 

TRATE KOMBINOVANEJ DOPRAVY SIETE RO-LA
ROUTES OF COMBINED TRANSPORT OF THE ROLA NETWORK

TRASA PREVÁDZKOVATEĽ
1. Graz – Regensburg Ő – KOMBI / KOMBIVERKEHR (KV)
2. Brenner – Manching Ő – KOMBI / KV
3. Wels – Szeged Ő – KOMBI / HUNGAROKOMBI (HK)
4. Wels – Sopron Ő – KOMBI / HK
5. Wels – Villach Ő – KOMBI
6. Wels – Wőrgl Ő – KOMBI
7. Villach – Č. Budejovice Ő – KOMBI / BOHEMIAKOMBI (BK)
8. Salzburg – Ljubljana Ő – KOMBI / ADRIAKOMBI (AK)
9. Lovosice – Dresden Ő – KOMBI / BK
10. Zahony – Mukačevo Ő – KOMBI / DUNAKOMBI
11. Szeged – Sežava Ő – KOMBI / AK
12. Budapešť – Trstená MAV – ŽS

TRASY MULTIMODÁLNYCH DOPRAVNÝCH KORIDOROV EURÓPY

Do systému transeurópskej dopravnej siete (TEN) boli zahrnuté nasledujúce koridory :

I. Helsinki – Tallin – Riga – Kaunas – Warsaw – Riga – Kaliningrad –Gdansk (cestná trasa Via Baltica, železničná trasa Rail Baltica),
II. Berlin – Warsaw – Minsk – Moscow – Nizni Novgorod,
III. Berlin / Dresden – Wroclaw – Lvov – Kiev,
IV. Berlin / Nurnberg – Praha – Budapešť – Constanta /Thessaloniki/ - Istanbul,
V. Venice – Trieste / Koper – Ljubjana – Uzgorod – Ľvov,
Vetva A : Bratislava – Žilina – Košice – Uzgorod
Vetva B : Rijeka – Zagreb – Budapešť
Vetva C : Ploce – Sarajevo – Osijek – Budapešť
VI. Gdansk – Grudziadz / Warsaw – Katowice – Žilina (na koridor V. vetva A) vetva Katowice cez Ostravu na koridor IV.,
VII. Dunaj (vodný koridor),
VIII. Durres – Tirana – Skopje – Sofia – Varna,
IX. Helsinki – St. Petersburg – Moscow / Pskov – Kiev – Ljubasevka – Chisinau – Bucharest – Dimitrovgrad – Alexandroupoli
Vetva A : Ljubasevka – Odesa
Vetva B : Kiev – Minsk – Vilnius – Kaunas – Klaipeda / Kalinigrad,
X. Salzburg – Ljubjana – Zagreb – Beograd – Nis – Skopje – Veles – Thessaloniki
Vetva A : Graz – Maribor – Zagreb
Vetva B : Budapešť – Novi Sad – Beograd
Vetva C : Nis – Sofia – na koridor IV. do Istanbulu
Vetva D : Veles – Bitola – Florina- Via Egnatia

Zdroj: Slovakia Transport – ALMANACH DOPRAVY

Dátum poslednej aktualizácie: 3. 3. 2008

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR