Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Sekretariát združenia

 

SÍDLO ZDRUŽENIA:
ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:
ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

Od 07. októbra 2013  združenie sídli na adrese Studená č. 5 Bratislava (v blízkosti SHOPPING PALACE Zlaté Piesky, Rajo, Satur). Na tejto adrese sa nachádza predajňa, služby mýta (presťahované z Rožňavskej ulice) a taktiež tu vybavíte všetky potrebné náležitosti.

 

ÚSEK GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA
ČESMAD Slovakia
Studená 5
821 07 Bratislava

Ing. Pavol REICH
generálny tajomník
tel. 02/55 42 12 52
reich@cesmad.sk

Mgr. Nikola KVOCEROVA
asistentka generálneho tajomníka
tel. 02/55 42 12 52
sekretariat@cesmad.sk

Mgr. Andrej FEKETE
šéfredaktor/PR manažér
tel.: 02/55 41 04 59
mobil: 0905 456 751
fekete@cesmad.sk

VNÚTORNÝ ÚSEK
ČESMAD Slovakia
Studená 5
821 07 Bratislava

Nina ČISÁRIKOVÁ
vedúca vnútorného úseku a zástupkyňa generálneho tajomníka
tel: 02/55 42 12 52
mobil: 0918 603 801
cisarikova@cesmad.sk

Peter TÓTH
informácie členom združenia
tel.:02/55 41 04 55
mobil:  0903 253 353
Skype: cesmadslovakia
toth@cesmad.sk

Tatiana PROKOPIUSOVÁ
colné záležitosti
Tel.: 02/55 41 04 11
mobil: 0903 282 739
prokopiusova@cesmad.sk

OBCHODNÝ ÚSEK
ČESMAD Slovakia
Studená 5
821 07 Bratislava

Mgr. Rastislav PETRÍK
vedúci obchodného oddelenia
tel.: 02/55 41 04 15
mobil: 0911 282 760
petrik@cesmad.sk

Katarína TESAŘOVÁ
odborné vzdelávanie, školenia
mobil: 0903 467 848
tesarova@cesmad.sk

Ing. Gabriel KOZÁK
refundácia DPH zo zahraničia
tel. 02/55 42 38 43
mobil 0911 282 766
fax 02/55 57 38 97
kozak@cesmad.sk

Patrik ŠTEIS
trajekty, diaľničné úverové karty, diaľničné známky
tel. 02/55 42 38 43
mobil: 0903 473 150 fax 02/55 57 38 97
steis@cesmad.sk

EKONOMICKÝ ÚSEK
ČESMAD Slovakia
Studená 5
821 07 Bratislava

Jozef DROTOVÁN
riaditeľ ekonomického úseku
tel. 02/55 41 04 62
mobil: 0903 228 368
drotovan@cesmad.sk

Alena HROMADOVÁ
mzdová a finančná učtáreň
tel. 02/55 41 04 62
mobil: 0911 467 854
hromadova@cesmad.sk

Lucia BOŠKOVÁ
finančná učtáreň
tel. 02/55 41 04 62
mobil: 0911 467 854
boskova@cesmad.sk

Miroslava LALUCHOVÁ
finančná učtáreň
tel. 02/55 41 04 62
mobil: 0911 467 854
laluchova@cesmad.sk

REGIONÁLNE PRACOVISKO BRATISLAVA
ČESMAD Slovakia
Studená 5
821 07 Bratislava

 

Ľudmila VIDLIČKOVÁ
služby dopravcom
tel. 02/55 41 04 11
mobil: 0903 473 920
vidlickova@cesmad.sk

Jaroslav ČERVINKA
vedúci predajne Motoexpert
tel. 02/55 41 07 41
mobil: 0904 688 720
motoexpert@motoexpert.sk

Renáta FIEDLEROVÁ
predajňa Motoexpert
tel. 02/55 41 07 41
mobil: 0911 467 852
ba@motoexpert.sk

Ľudovít ZERVAN
predajňa Motoexpert
tel. 02/55 41 07 41
mobil: 0911 282 755
sklad@motoexpert.sk

REGIONÁLNE PRACOVISKO NOVÉ ZÁMKY
ČESMAD Slovakia
Komárňanská cesta 13
940 01 Nové Zámky

Ing. Štefan MATEJIČKA
vedúci regionálnej kancelárie
mobil: 0908 983 228
matejicka@cesmad.sk

Ing. Aneta JUHÁSZOVÁ
služby dopravcom

 

tel. 035/642 42 43
mobil: 0903 467 850

zamky@cesmad.sk 

 

Peter MAREK

predajňa MOTOEXPERT

 

tel. 035/642 44 72
mobil: 0911 467 851

nz@motoexpert.sk 

 

REGIONÁLNE PRACOVISKO BANSKÁ BYSTRICA

ČESMAD Slovakia

Zvolenská cesta 14

974 05 Banská Bystrica

 RNDr. Katarína KRIŽKOVÁ

vedúca regionálnej kancelárie

tel.: 048/414 57 77

mobil: 0915 981 528

krizkova@cesmad.sk 

 

Zlatica ŠKULTÉTYOVÁ
služby dopravcom

 

tel. 048/414 57 77
mobil:  0903 228 544

bystrica@cesmad.sk 

 

Stanislav MESÍK

predajňa MOTOEXPERT

 

tel. 048/414 11 45
mobil: 0911 467 850
fax: 048/414 11 45

bb@motoexpert.sk

 

Ondrej KUBEK

predajňa MOTOEXPERT

 

tel. 048/414 11 45
mobil: 0911 282 733

 

fax: 048/414 11 45

bb@motoexpert.sk 

 

REGIONÁLNE PRACOVISKO KOŠICE

ČESMAD Slovakia

Rastislavova 106

040 01 Košice

Ing. Alena HAVRILLOVÁ

vedúca regionálnej kancelárie
tel. 055/644 23 03
mobil: 0903 754 640

kosice@cesmad.sk

 

Anna POLÁKOVÁ
predajňa MOTOEXPERT

tel. 055/644 00 97
mobil: 0911 282 722

ke@motoexpert.sk

 

ASISTENČNÁ SLUŽBA ČESMAD ASSISTANCE

ČESMAD Slovakia

Rastislavova 106

040 01 Košice

Tomáš KUBRICKÝ

vedúci asistenčnej služby

mobil: 0911 467 857

kubricky@cesmad.sk

assistance@cesmad.sk

 

CALL CENTRUM
skrátené tel. č.
18 777
bezplatné tel. č. 0800 500 505
pre zahraničných klientov           +421 917 230 485  Orange (for foreigners)
                                                    +421 902 431 498  T-Mobile (for foreigners)

 

 

ĎALŠIE PREDAJNE MOTOEXPERT

BRODSKÉ

tel. 034/659 12 32
mobil: 0917 194 673

 

predajne - kontaktné miesta
Predajné miesta s vybraným sortimentom hlavne pre dopravcov

 

Trstená                tel. 043/539 26 00

Trnava  tel. 033/534 00 99

Nitra                    tel. 037/651 89 13

Trenčín tel. 032/744 31 54

Žilina                    tel. 041/562 33 45

Prešov                 tel. 051/452 53 01

 

INFORMAČNÝ ÚSEK

 

Kamil VINCZE

IT technik
mobil: 0911 728 276

it@cesmad.sk

 

 


Dátum poslednej aktualizácie: 28. 3. 2014

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR