Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Legislatíva

 

V priložených súboroch sú k dispozícii:

  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 586/2009 Z. z. zo 16. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa ariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.
  • Zákon 474/2013 zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z. z 24. augusta 2007, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.
  • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 475/2013 ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta
  • Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 476/2013, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Nariadenie vlády Slovenskej republiky 497/2013 ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
  • Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 108/2010 Z. z. zo 17. marca 2010, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov
Prílohy:
pdf icon413_2007 vyhlaska o spoplatnenej cestnej sieti.pdf (21,9kB)
pdf icon413_2007 priloha c. 1.pdf (144,4kB)
pdf icon413_2007 priloha c. 2.pdf (148,7kB)
pdf icon474_2013 zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií.pdf (169,5kB)
pdf icon108_2010 novela vyhlasky Mytny poriadok.pdf (35,1kB)
pdf icon586_2009 nariadenie o vyske sadzby myta.pdf (46,9kB)
pdf icon475_2013 vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky ciest s výberom mýta.pdf (524,0kB)
pdf icon497_2013 nariadenie, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav .pdf (65,6kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 12. 2. 2014

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR