Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Legislatíva cestnej dopravy

1.12.2015

Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovaniaNovinkaChránený obsah

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa pravidelná doprava na autobusovej linke uskutočňuje podľa cestovného poriadku. Podrobnosti o obsahu cestovného poriadku a o postupe jeho zostavovania ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, a to vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 o cestnej doprave.
Zdroj: TSK
1.12.2015

Zavedenie autobusovej linkyNovinkaChránený obsah

Dopravnou licenciou sa zriaďuje autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu dopravu. Na zriadenie medzinárodnej autobusovej linky a na vznik oprávnenia prevádzkovať na nej pravidelnú medzinárodnú dopravu je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu alebo podľa medzinárodnej zmluvy.
Zdroj: 56/2012
13.10.2015

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávkeNovinkaChránený obsah

VYHLÁŠKA 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pdf icon9_2009.pdf (1,2MB)
13.10.2015

Vyhláška o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín (ATP)NovinkaChránený obsah

Vyhláška ministra zahraničných vecí 61/1983 z 8. októbra 1982 o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)
pdf icon61_1983.pdf (491,5kB)
13.10.2015

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)NovinkaChránený obsah

Vyhláška 11/1975 ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
pdf icon11_1975.pdf (353,1kB)
13.10.2015

Zákon o cestnej premávkeNovinkaChránený obsah

ZÁKON 8/2009 z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
pdf icon8_2009.pdf (1,2MB)
13.10.2015

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciáchNovinkaChránený obsah

Zákon 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
pdf icon725_2004.pdf (1,3MB)
13.10.2015

Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov NovinkaChránený obsah

Zákon 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
pdf icon280_2006.pdf (442,0kB)
13.10.2015

Vyhláška o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov NovinkaChránený obsah

Vyhláška 62/1986 o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov
pdf icon62_1986.pdf (427,7kB)
13.10.2015

Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidielNovinkaChránený obsah

Nariadenie vlády SR 349/2009 o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technickýchpožiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
pdf icon349_2009.pdf (409,8kB)

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR