Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Legislatíva cestnej dopravy

13.10.2015

Vyhláška ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávkeNovinkaChránený obsah

VYHLÁŠKA 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pdf icon9_2009.pdf (1,2MB)
13.10.2015

Vyhláška o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín (ATP)NovinkaChránený obsah

Vyhláška ministra zahraničných vecí 61/1983 z 8. októbra 1982 o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)
pdf icon61_1983.pdf (491,5kB)
13.10.2015

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)NovinkaChránený obsah

Vyhláška 11/1975 ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
pdf icon11_1975.pdf (353,1kB)
13.10.2015

Zákon o cestnej premávkeNovinkaChránený obsah

ZÁKON 8/2009 z 3. decembra 2008 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
pdf icon8_2009.pdf (1,2MB)
13.10.2015

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciáchNovinkaChránený obsah

Zákon 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
pdf icon725_2004.pdf (1,3MB)
13.10.2015

Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov NovinkaChránený obsah

Zákon 280/2006 o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
pdf icon280_2006.pdf (442,0kB)
13.10.2015

Vyhláška o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov NovinkaChránený obsah

Vyhláška 62/1986 o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov
pdf icon62_1986.pdf (427,7kB)
13.10.2015

Nariadenie vlády SR o najväčších prípustných rozmeroch a hmotnostiach vozidielNovinkaChránený obsah

Nariadenie vlády SR 349/2009 o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technickýchpožiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav
pdf icon349_2009.pdf (409,8kB)
13.10.2015

Vyhláška o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)NovinkaChránený obsah

Vyhláška 64/1987 o Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
pdf icon64_1987.pdf (302,8kB)
5.10.2015

Zákon o cestnej dopraveNovinkaChránený obsah

Zákon 56/2012 Z.z. z 31. januára 2012, o cestnej doprave.
pdf icon56_2012.pdf (591,3kB)
Zdroj: ČESMAD Slovakia

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR