Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

MetLife Amslico

 

ČESMAD Slovakia v spolupráci s poisťovňou MetLife Amslico a.s. a SATUM SLOVAKIA poskytujú dopravcom celoročné poistenie MetLife Amslico.

• Pre koho je vhodné poistenie MetLife Amslico?

Poistenie je určené hlavne pre vodičov z povolania, špedičné firmy, firmy s veľkým množstvom ciest, pri opakovaných cestách do zahraničia, na pracovné aj súkromné cesty.

• Čo kryje poistenie MetLife Amslico?

- Poistenie liečebných nákladov
- Poistenie asistenčnýchá služieb
- Poistenie nákladov na prevoz poistenej osoby
- Poistenie právnych nákladov a kaucie v prípade dopravnej nehody
- Poistenie úrazu Zahraniči
- Poistenie úrazu SR/PLATINUM/
- Poistenie zodpovednosti za škody
- Poistenie kryje aj akty terorizmu, pokiaľ sa poistený na nich priamo nezúčastnoíl. táto odchýlka v prospech poisteného z Všeobecných výluk, bod 5 neplatí pre krajiny, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí SR neodporúča vycestovať.

• Ako si dojednať cestovné poistenie MetLife Amslico?

Poistenie sa uzatvára na jeden rok a kryje všetky cesty vykonávané počas tohto poistného obdobia. Maximálna dĺžka jedného výjazdu je 60 dní, počet výjazdov nie je obmedzený.

• Aké su varianty poistenia?

Poistenie si môžete dohodnúť v dvoch variantoch poistného krytia – GOLD alebo PLATINUM.

• Koľko stojí cestovné poistenie MetLife Amslico?

GOLD
Sk
EUR
kategória: vodič
1 837,68 Sk
  61,00 EUR
kategória: vodič + spolujazdci
2 711,34 Sk
  90,00 EUR
kategória: ŠPZ/vodič
2 560,71 Sk
  85,00 EUR
kategória: ŠPZ/vodič + spolujazdci
4 398,39 Sk
146,00 EUR

 

PLATINUM
Sk
EUR
kategória: vodič
2 711,34 Sk
  90,00 EUR
kategória: vodič + spolujazdci
4 036,88 Sk
134,00 EUR
kategória: ŠPZ/vodič
3 795,87 Sk
126,00 EUR
kategória: ŠPZ/vodič + spolujazdci
6 507,21 Sk
216,00 EUR

Konverzný kurz   1 EUR = 30,1260 Sk

Cenník je platný od 1. januára 2015.


• Aké sú výhody cestovného poistenia MetLife Amslico?

    - celoročné poistenie bez obmedzenia počtu výjazdov
    - platí celosvetovo, bez územného obmedzenia
    - možnosť pripoistiť spolucestujúceho
    - poistenie kryje služobné aj súkromné cesty
    - nulová spoluúčasť
    - poistenie kryje aj úrazy na území SR (variant PLATINUM)
    - jednoduché a rýchle dojednanie
    - možnosť zmeniť poistné poistenej osoby v priebehu poistenia
    - medzinárodná asistenčná služba Europ Assistance 24 hodín denne v slovenskom jazyku
    - cesty nie je nutné nahlasovať

 

 

• V prípade záujmu kontaktujte:

Regionálne pracovisko Bratislava
Ľudmila Vidličková
tel.: 02/55 41 04 11
mobil 0903 473 920
e-mail vidlickova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová
tel.: 02/55 41 04 11
mobil 0903 282 739
e-mail prokopiusova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Košice
Alena Havrillová
tel. 055/644 23 03
mobil 0903 754 640
fax 055/644 00 97
e-mail kosice@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Katarína Križková
tel. 048/414 57 77
mobil 0915 981 528
fax 048/414 11 45
e-mail krizkova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Nové Zámky
Aneta Juhászová
tel. 035/642 42 43
mobil 0903 467 850
fax 035/642 42 43
e-mail zamky@cesmad.sk

 


Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2012

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR