Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

MetLife Amslico

 

ČESMAD Slovakia v spolupráci s poisťovňou MetLife Amslico a.s. a SATUM SLOVAKIA poskytujú dopravcom celoročné poistenie MetLife Amslico.

  • Pre koho je vhodné poistenie MetLife Amslico?

Poistenie je určené hlavne pre vodičov z povolania, špedičné firmy, firmy s veľkým množstvom ciest, pri opakovaných cestách do zahraničia, na pracovné aj súkromné cesty.

  • Čo kryje poistenie MetLife Amslico?

- Poistenie liečebných nákladov
- Poistenie asistenčnýchá služieb
- Poistenie nákladov na prevoz poistenej osoby
- Poistenie právnych nákladov a kaucie v prípade dopravnej nehody
- Poistenie úrazu Zahraniči
- Poistenie úrazu SR/PLATINUM/
- Poistenie zodpovednosti za škody
- Poistenie kryje aj akty terorizmu, pokiaľ sa poistený na nich priamo nezúčastnoíl. táto odchýlka v prospech poisteného z Všeobecných výluk, bod 5 neplatí pre krajiny, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí SR neodporúča vycestovať.

  • Ako si dojednať cestovné poistenie MetLife Amslico?

Poistenie sa uzatvára na jeden rok a kryje všetky cesty vykonávané počas tohto poistného obdobia. Maximálna dĺžka jedného výjazdu je 60 dní, počet výjazdov nie je obmedzený.

  • Aké su varianty poistenia?

Poistenie si môžete dohodnúť v dvoch variantoch poistného krytia – GOLD alebo PLATINUM.

  • Koľko stojí cestovné poistenie MetLife Amslico?

GOLD

EUR

kategória: vodič

  61,00 EUR

kategória: vodič + spolujazdci

  90,00 EUR

kategória: ŠPZ/vodič

  85,00 EUR

kategória: ŠPZ/vodič + spolujazdci

146,00 EUR

 

PLATINUM

EUR

kategória: vodič

  90,00 EUR

kategória: vodič + spolujazdci

134,00 EUR

kategória: ŠPZ/vodič

126,00 EUR

kategória: ŠPZ/vodič + spolujazdci

216,00 EUR


  • Aké sú výhody cestovného poistenia MetLife Amslico?

    - celoročné poistenie bez obmedzenia počtu výjazdov
    - platí celosvetovo, bez územného obmedzenia
    - možnosť pripoistiť spolucestujúceho
    - poistenie kryje služobné aj súkromné cesty
    - nulová spoluúčasť
    - poistenie kryje aj úrazy na území SR (variant PLATINUM)
    - jednoduché a rýchle dojednanie
    - možnosť zmeniť poistné poistenej osoby v priebehu poistenia
    - medzinárodná asistenčná služba Europ Assistance 24 hodín denne v slovenskom jazyku
    - cesty nie je nutné nahlasovať

  • V prípade záujmu kontaktujte:

Regionálne pracovisko Bratislava
Ľudmila Vidličková
tel.: 02/55 41 04 11
mobil 0903 473 920
e-mail vidlickova@cesmad.sk

Tatiana Prokopiusová
tel.: 02/55 41 04 11
mobil 0903 282 739
e-mail prokopiusova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Košice
Alena Havrillová
tel. 055/644 23 03
mobil 0903 754 640
fax 055/644 00 97
e-mail kosice@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Banská Bystrica
Katarína Križková
tel. 048/414 57 77
mobil 0915 981 528
fax 048/414 11 45
e-mail krizkova@cesmad.sk

Regionálne pracovisko Nové Zámky
Aneta Juhászová
tel. 035/642 42 43
mobil 0903 467 850
fax 035/642 42 43
e-mail zamky@cesmad.sk


Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2017

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR