Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

ČESMAD Assistance - Záväzná objednávka
 

Údaje objednávky
Firma / Meno a priezvisko*
Sídlo / Adresa*
Oprávnená osoba
Funkcia
Deň zásahu
IČO*
IČ DPH
Telefón*
E-mailová adresa
Fax
Typ vozidla
Evidenčné číslo vozidla
VIN vozidla
Evidenčné číslo prípojného vozidla
VIN prípojného vozidla
Máte na vozidlo havarijné poistenie?
Ak áno, uveďte poisťovňu
... a číslo poistnej zmluvy ...
Požadované služby*
Miesto zásahu / naloženia*
Miesto určenia / vyloženia*
Žiadate poslať cenovú kalkuláciu e-mailom?

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR