Registrácia   /   Prihlásenie Jazyk:Slovensky Deutche Sprache Switch to English
Karty k digi. tachografom
Školenia
Diaľničné nálepky
Právne poradenstvo
DPH zo zahraničia
Rezervácia trajektov
Diaľničné platobné karty
ECOTAXE 2014/2015
Predaj tovaru MOTOPLUS
Poistenie
Víza
ČESMAD ASSISTANCE
Mýto
 
  Postup pri zabezpečení pevnej montáže
  Zoznam servisov pre montáž OBU
  Elektronické mýto
  Legislatíva
  Kategórie vozidiel
  Kontaktné miesta
  Doklady k podpisu zmlúv
  Program na kontrolu mýta
Správne rozloženie tovaru
Zákazy jázd počas Veľkonočných sviatkov 
 Slovensko...
 
 
Slovensko: Dojazd kamiónov 
 Na základe žiadosti Združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru...
 
 
Používanie povolení ITF/CEMT na území Maďarska 
 Maďarsko informuje všetkých členov ITF/CEMT , že 3. apríla 2014 bola zverejnená zmena nariadenia vlády č . 261 / 2011 . ( XII....
 
 
Zákazy jázd, nákladná doprava 
 Kazachstan...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Holandsko...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Nórsko...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Dánsko...
 
 
Bulharsko: turecké víza pre slovenských dopravcov 
 V posledných mesiacoch sa na Zastupiteľský úrad SR v Sofii obrátilo viacero slovenských dopravcov so žiadosťou o sprostredkovanie...
 
 
Zákazy jázd, nákladná doprava 
 Rakúsko...
 
 
Bulharsko/Turecko: Rekonštrukčné práce na Kapitan Andreevo 
 Informujeme, že na bulharsko–tureckom hraničnom priechode Kapitan Andreevo prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré znižujú...
 
 
Poplatky za používanie cestnej siete, nákladná doprava 
 Rumunsko...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Španielsko...
 
 
Colný hraničný priechod Torfjanovka bude prijímať karnety TIR do 21. apríla 2014 
 Na základe informácie, ktorú poskytla Federálna colná služba Ruskej federácie, prepravy na podklade karnetov TIR cez hraničný...
 
 
Rozšírenie protiprávnych opatrení FCS RF na Severozápadný región 
 Protiprávne opatrenia Federálnej colnej služby Ruskej federácie sa od 20. marca 2014 rozšírili na Severozápadný región - na...
 
 
Povolenie CEMT do Bieloruska, Ruska a Kazachstanu 
 Bielorusko...
 
 
Maďarsko: Pozor na pokuty za mýto 
 Na základe častého problému s maďarským mýtnym systémom by sme Vám chceli pripomenúť, že lístok na konkrétnu trasu si musíte...
 
 
Veľká Británia: Poplatok pre nákladné vozidlá 
 Veľká Británia plánuje od 1. apríla zaviesť poplatok za používanie cestnej siete pre vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton. Poplatok je...
 
 
Grécko: Demonštrácia 
 Združenie OFAE a grécky zväz dopravcov nás informovali o ďalšej plánovanej demonštrácii, ktorá sa dotkne celého územia Grécka....
 
 
Maďarsko: Zákaz jazdy 15. marec 
 Na základe nadchádzajúceho štátneho sviatku dňa 15. marca v...
 
 
D1 a D2 s nulovou sadzbou, debet na mýtnych jednotkách, nižšie pokuty 
 Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia rokovalo včera 4. 3. 2014 s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho...
 
 
TS Intravilány budú od polovice marca spoplatnené nulovou sadzbou 
 Včera sa uskutočnilo rokovanie medzi štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. Viktorom...
 
 
Spoločné stretnutie regionálnych výborov ČESMAD-u Slovakia 
 Spoločné stretnutie regionálnych výborov, ktoré reprezentujú cca 900 dopravných spoločností a zastupujú 100 tisíc zamestnancov v...
 
 
Bulharsko-turecké hraničné priechody sú prejazdné 
 Bulharsko-turecké hraničné priechody Kapitan Andreevo/Kapikule a Lesovo/Hamzabeyli sú od 13. 2. 2014 od 01:00 hod prejazdné aj...
 
 
Bulharsko/Turecko: Odkláňanie prepráv do Turecka cez grécke hraničné prechody 
 Na základe blokády na hraničných priechodoch Kapitan Andreevo a Lesovo odporúčame slovenským dopravcom využiť Grécko/Turecký...
 
 
Mimoriadne stretnutie ČESMAD-u Slovakia 
 Združenie cestných dopravcov Slovenskej republiky ČESMAD Slovakia: Na základe požiadavky členov regionálnych výborov bude dňa...
 
 
Ceny pohonných látok v Európe 
  
Evidencia neprimeraných vysokých pokút a sťažností 
 Boli ste skontrolovaní v súvislosti s dodržiavaním času jazdy a dôb odpočinku, ale nesúhlasíte s udelenou sankciou? Ak je to tak,...
 
 
Bulharsko/Turecko: Blokáda hraničných priechodov Kapitan Andreevo a Lesovo 
 Hraničné priechody z Bulharska do Turecka sú od popoludňajších...
 
 
Refundácia DPH z Európy 
  
Postup pri zabezpečení pevnej montáže 
 Pri platbe elektronického mýta systémom post-pay sa vyžaduje okrem iného pevná...
 
 
Elektronické mýto

 

ČESMAD Slovakia a SkyToll, a. s., podpísali 2. septembra 2009 „Zmluvu o zabezpečení poskytovania služieb súvisiacich s elektronickým výberom mýta prostredníctvom Hraničných distribučných miest a Kontaktných miest“.

Podľa tejto zmluvy bude ČESMAD Slovakia prevádzkovať na Slovensku 8 Kontaktných miest vo všetkých krajských mestách a 13 Hraničných distribučných miest z celkového počtu viac ako 90 distribučných miest. 13 Hraničných distribučných miest sa nachádza na tranzitných hraničných priechodoch, ktoré budú jasne označené logom Mýta.

Mýtny systém začne fungovať od 1. januára 2010 pre vozidlá alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určené na prepravu tovaru a vozidlá umožňujúce prepravu viac ako 9 osôb vrátane vodiča. Spoplatňované úseky tvoria viac ako 2000 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy. Ide o 397,08 km diaľnic, 173,82 km rýchlostných ciest a 1461,49 km vybraných úsekov ciest 1. triedy. Použitá je najmodernejšia technológia satelitného výberu mýta a GPS – GSM technológia.

Dôležité je, aby sa dopravcovia včas zaregistrovali a nenechali si registráciu na poslednú chvíľu. Registrácia znamená individuálne zadanie údajov dopravcu do systému prostredníctvom formulára na internetovej stránke združenia, alebo priamo na Kontaktnom, resp. Distribučnom mieste. Ak sa zákazník registruje vopred prostredníctvom internetu, údaje o dopravcovi možno spracovať v systéme vopred, a tak pripraviť podklady pre zmluvu. Týmto sa skracuje čas potrebný na registráciu priamo na Kontaktnom alebo Distribučnom mieste a zároveň sa zvyšuje komfort aj zákazníka.

Registrovať sa môže zákazník prostredníctvom internetu v pohodlí domova alebo kancelárie na internetových stránkach www.emyto.sk. Už dnes je v prevádzke zákaznícka linka (Call centrum) +421/2/35 11 11 11, kde možno získať dôležité informácie týkajúce sa systému elektronického výberu mýta, informácie o registrácii, adresu najbližšieho distribučného a kontaktného miesta, údaje z výpisu mýtnych transakcií, výšku kreditu, informácie k faktúram či príjem hlásenia technických porúch. Zákaznícka linka je k dispozícii v čase od 8.00 h do 20.00 h.

V zákazníckej zóne www.emyto.sk sú preddefinované formuláre – žiadosti o registráciu. Ak zákazník žiadosť vopred vyplní a odošle, uľahčí a zrýchli registráciu na Kontaktnom alebo Distribučnom mieste. Zákazníci sa od druhej polovice októbra 2009 registrujú priamo na Kontaktných miestach a od 1. decembra 2009 aj na Hraničných distribučných miestach. Žiadosť o registráciu znamená návrh na uzavretie Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvy o poskytnutí palubnej jednotky. Žiadosť o registráciu môže podať prevádzkovateľ vozidla, alebo jeho splnomocnený zástupca. Pri registrácii v režime predplateného mýta (prepaid) môže v mene prevádzkovateľa podať žiadosť o registráciu vozidla aj vodič. Dopravcovia si môžu vybrať z dvoch režimov platby mýta, režimu predplateného mýta (prepaid) a režimu následného platenia mýta (postpaid).

Na Kontaktných miestach sa budú uzatvárať 2 typy zmlúv s platiteľmi mýta – Zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest a Zmluvu o poskytnutí palubnej jednotky. Kontaktné miesto sprostredkuje montáž Palubnej jednotky OBU, zabezpečí výmenu poškodenej alebo nefunkčnej Palubnej jednotky, príjme doplatok ceny Palubnej jednotky, ak poškodenie spôsobil zákazník. Ďalej umožní zákazníkovi spätný odber Palubnej jednotky, ako aj prijatie žiadosti na vrátenie zábezpeky za Palubnú jednotku, ak užívateľovi vznikol nárok. Zamestnanci prijmú platbu za kredit v režime predplateného mýta, vrátia nespotrebované predplatené mýto a prijmú doplatok mýta. Zákazník dostane aj výpis mýtnych transakcií, môže tu nahlásiť technické problémy, či vybaviť reklamáciu alebo sťažnosť a vyjasniť si prípadné námietky k vyúčtovaniu. Úlohou kontaktného miesta je aj poradenstvo, poskytovanie informácií o detailoch vyúčtovania, vyhotovenie duplikátov účtových dokladov a poskytovanie informačných materiálov.

Na Hraničných distribučných miestach sa budú uzatvárať Zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest len v režime predplateného mýta (prepaid), uzatváranie Zmluvy o poskytnutí Palubnej jednotky, výdaj Palubnej jednotky, príjem zábezpeky za Palubnú jednotku, príjem hotovostných platieb od užívateľov do výšky 350 € na jedného užívateľa a jedno vozidlo za kalendárny deň, výmena poškodenej alebo nefunkčnej Palubnej jednotky, prijatie doplatku ceny Palubnej jednotky, ak poškodenie spôsobil užívateľ, ako aj spätný odber Palubnej jednotky. Zákazník tu môže zaplatiť platbu za kredit v režime predplateného mýta, dostať naspäť nespotrebované predplatené mýto v hotovosti do 100 € a zaplatiť doplatok mýta, poradiť sa vo veci elektronického mýta, či nahlásiť technický problém. Toto miesto slúži aj na príjem reklamácií, sťažností a podnetov a zákazník tu dostane aj informačné materiály v slovenčine, angličtine, nemčine, poľštine, maďarčine a ruštine.

Od novembra 2009 si zákazníci môžu dať u špecializovaných montážnych partnerov ČESMAD Slovakia nainštalovať do vozidiel kabeláže pre palubnú jednotku. Zoznam poverených servisov na inštaláciu palubných jednotiek bude k dispozícii na kontaktných miestach. Palubnú jednotku OBU si bude môcť dopravca vyzdvihnúť od decembra 2009 na dohodnutom Kontaktnom alebo Hraničnom distribučnom mieste.

Dopravcovia si môžu vybrať z dvoch režimov platby mýta – režimu predplateného mýta (prepaid) a režimu následného platenia mýta (postpaid).

Pre dopravcov je výhodný režim následného platenia mýta (postpaid). Ide o pohodlnú platbu na základe faktúry, ktorá zákazníkovi prináša pohodlie bez potreby sledovania stavu nabitia kreditu. V tomto prípade je potrebné predchádzajúce uzavretie zmluvy prevádzkovateľa vozidla s prevádzkovateľom elektronického mýta, ktorú možno uzavrieť výhradne na Kontaktných miestach. Ak sa zákazník rozhodne pre platenie na faktúru, v žiadosti treba vyplniť aj údaje o spôsobe zabezpečenia záväzku úhrady mýta – druh zábezpeky, poskytovateľa zábezpeky, výšku a dobu splatnosti zábezpeky. Palubná jednotka musí byť v tomto prípade  namontovaná do vozidla pevnou inštaláciou tak, aby bola zabezpečená garancia jej správnej funkčnosti. Platba na faktúru prináša zákazníkom okrem bezstarostnej prevádzky aj úsporu času. Dopravca ani vodič sa nemusí starať, či má dosť peňazí na účte. Platba na faktúru je výhodná najmä pre dopravcov, ktorí jazdia pravidelne, pre dopravné spoločnosti s väčším počtom vozidiel a pre všetkých, ktorí chcú ušetriť čas pri dobíjaní predplatených kupónov. Keď uplynie 6 mesiacov odo dňa zaznamenania poslednej mýtnej transakcie Zmluva zanikne.

V prípade režimu predplateného mýta (prepaid) ide o vloženie kreditu, teda nabitie palubnej jednotky OBU. Palubná jednotka musí byť nabitá pred vjazdom na spoplatnenú komunikáciu, pričom zákazník môže platiť v hotovosti alebo určenými bankovými a tankovacími kartami. Aj v režime predplateného mýta musí zákazník kvôli evidencii vopred vyplniť žiadosť o registráciu, ktorá bude dostupná na Distribučných aj Kontaktných miestach.

V prílohe je k dispozícii mapa kontaktných a hraničných distribučných miest, ako aj ukážka palubnej jednotky pre systém elektronického výberu mýta na Slovensku.

 

Prílohy:
pdf iconMapa a OBU.pdf (174,3kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 16. 10. 2009

 


 
ČESMAD Slovakia je členom:
Logo IRU Logo Transfrigoroute Logo AZZZ
 


 
 
 
       
         
   
Všetky informácie zverejnené na internetovej stránke www.cesmad.sk a prostredníctvom elektronickej konferencie Infomail sa môžu ďalej používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Združenia ČESMAD Slovakia.