Registrácia   /   Prihlásenie Jazyk:Slovensky Deutche Sprache Switch to English
Dopravné správy
Informácie podľa štátu
 
  Podľa štátu
Legislatíva
Mapa internetovej stránky
Časopis Kilometer
Diskusné fórum
Inzercia
Kabotáž
Kombinovaná doprava
Prepravné povolenia
Dôležité odkazy
Dokumenty na stiahnutie
Štátne sviatky 2015 
 Nemecko...
 
 
Systém TIR v Rusku pokračuje 
 Federálna colná služba Ruskej federácie dnes oficiálne oznámila ruskému záručnému združeniu ASMAP predĺženie záručnej zmluvy do...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rakúsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Švajčiarsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Albánsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Taliansko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Švédsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rusko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rumunsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Lotyšsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Maďarsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Bulharsko...
 
 
Poplatky za používanie cestnej siete, osobná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Poplatky za používanie cestnej siete, nákladná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Turecko: Pozastavenie platnosti nového nariadenia 
 Turecká colná správa s okamžitou platnosťou pozastavila nariadenie, ktoré malo platiť od 15. 2. 2015 a týkalo sa povinnosti...
 
 
Nemecko: List pre ministrov práce a dopravy 
 Úsilie združení z niekoľkých krajín Európy prinieslo ďalší krok v boji proti zákonu o minimálnej...
 
 
Turecko: Nariadenie o predbežnom colnom vyhlásení 
 Od 15. februára 2015 platí pre všetky tovary vstupujúce na turecké územie po ceste povinnosť podania predbežného vyhlásenia...
 
 
Česmad Slovakia pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde 
 Združenie Česmad Slovakia pokračuje v riešení situácie, ktorá nastala po zavedení nemeckého zákona o minimálnej mzde. Rokovania...
 
 
Nemecko: Česmad pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde 
 Združenie Česmad Slovakia pokračuje v riešení situácie, ktorá nastala po zavedení nemeckého zákona o minimálnej mzde. Rokovania...
 
 
Slovinsko: Obmedzenie premávky na diaľniciach 
 Podľa posledných správ naplánovala Slovinská diaľničná spoločnosť DARS kvôli poveternostným podmienkam, ktoré sa predpokladajú v...
 
 
Zákazy jázd, nákladná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Minimálna mzda 
 Nemecko...
 
 
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde už neplatí pre tranzit 
 Medzinárodné združenie IRU nám dnes oznámilo, že zákon o minimálnej mzde sa zatiaľ nebude uplatňovať pre dopravcov,...
 
 
Slovensko: Výnimka zo zákazu jazdy 
 Prezídium Policajného zboru SR udelilo v súvislosti s kalamitnou situáciou...
 
 
Nemecko: Európska komisia požaduje vysvetlenie k zákonu o minimálnej mzde AKTUALIZÁCIA 27.1.2015 
 Výzvy a protesty združení majú prvý výsledok. Podľa aktuálnej správy Európska komisia oficiálne vyzvala...
 
 
Maďarsko: Aktuálne informácie o systéme EKAER 
 Maďarské združenie MKFE nám spresnilo informácie o registrácii do systému EKAER....
 
 
Vydávanie povolení CEMT 
  
Francúzsku: Obmedzená doprava v Eurotuneli 
 Nakoľko na francúzskom území stále prebieha štrajk vodičov nákladnej dopravy a zamestnancov skladov je výrazne obmedzená doprava...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Veľká Británia...
 
 
Štátne sviatky 2014 
 Francúzsko...
 
 

Podľa štátu

26.2.2015
Systém TIR v Rusku pokračuje
Federálna colná služba Ruskej federácie dnes oficiálne oznámila ruskému záručnému združeniu ASMAP predĺženie záručnej zmluvy do 30. 6. 2015, pretože sa zatiaľ nepodarilo vypísať výberové konanie na nové záručné združenie a uzavrieť novú záručnú zmluvu. Systém TIR teda naďalej v Rusku pokračuje ako doteraz.
17.2.2015
Turecko: Pozastavenie platnosti nového nariadenia
Turecká colná správa s okamžitou platnosťou pozastavila nariadenie, ktoré malo platiť od 15. 2. 2015 a týkalo sa povinnosti podávania predbežných colných vyhlásení. Kedy nové nariadenie vstúpi opätovne do platnosti zatiaľ nie je známe.
Zdroj: IRU
15.2.2015
Turecko: Nariadenie o predbežnom colnom vyhlásení
Od 15. februára 2015 platí pre všetky tovary vstupujúce na turecké územie po ceste povinnosť podania predbežného vyhlásenia obsahujúceho bezpečnostné dáta. Toto vyhlásenie musí byť podané najmenej 1 hodinu pred príchodom tovaru na colný úrad vstupu.
Zdroj: IRU
16.1.2015
Zmena HS kódov zakázaných tovarov v systéme TIR
Od 1. januára 2015 došlo k zmene kódov zakázaných tovarov v systéme TIR.
Zdroj: IRU
9.10.2014
Bielorusko - upozornenie
V súlade s Rozhodnutím č. 899 Komisie Colnej únie Bieloruska, Ruska a Kazachstanu, sú dopravcovia od 12. septembra 2011 povinní poskytnúť predbežné colné vyhlásenie najmenej 2 hodiny pred vstupom na územie Colnej únie Bieloruska, Ruska a Kazachstanu. Maximálna dĺžka pobytu dopravcov v colnej zóne po splnení colných formalít je 1 hodina. Za porušovanie uvedených lehôt sa budú vymáhať sankčné poplatky.
Zdroj: IRU
17.9.2014
Upozornenie pre žiadateľov o bieloruské víza
Upozorňujeme, že žiadatelia o bieloruské víza sú od dnešného dňa, t. j. od 17. septembra 2014 povinní priložiť k žiadosti o vízum fotokópiu vodičského preukazu a potvrdenie o tom, že žiadateľ je zamestnancom firmy (pracovnú zmluvu).
1.8.2014
Bulharsko: Obmedzenia v premávke nákladných motorových vozidiel nad 12 ton
S platnosťou od 1.8.2014 sa obmedzuje premávka nákladných motorových vozidiel nad 12 t.
Zdroj: Veľvyslanectvo SR v Sofii
11.7.2014
Informácia o situácii na ukrajinsko-ruskej hranici
Ukrajinské záručné združenie informovalo o dočasnom uzavretí hraničných priechodov v Luganskej a Doneckej oblasti.
Zdroj: IRU
1.7.2014
Oficiálne predĺženie záručnej zmluvy TIR v Rusku
Federálna colná služba Ruskej federácie oficiálne informovala o predĺžení záručnej zmluvy s ruským záručným združením ASMAP do 30. novembra 2014.
Zdroj: IRU
19.6.2014
Mimoriadne zasadnutie Správneho výboru Dohovoru TIR
V dňoch 10. až 13. júna 2014 sa v Ženeve konalo mimoriadne zasadnutie Správneho výboru Dohovoru TIR a pracovnej skupiny EHK OSN pre colné otázky týkajúce sa dopravy.
5.6.2014
Štúdie o dopadoch a stratách súvisiacich s neuplatňovaním Dohovoru TIR v Rusku
Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU nechala vypracovať 4 nezávislé vedecké štúdie o dopadoch a stratách vyplývajúcich z neakceptovania Dohovoru TIR na území Ruskej federácie.
Zdroj: IRU
5.6.2014
Rozsudok najvyššieho arbitrážneho súdu RF
Najvyšší arbitrážny súd Ruskej federácie potvrdil, že nariadenie FCS RF z 18. februára 2014, ktorým FCS RF opätovne zaviedla reštriktívne opatrenia voči systému TIR, sú v rozpore s ustanoveniami colného kódexu Colnej únie a ruského federálneho zákona č. 311-FZ z 27. októbra 2010 "O colnej vyhláške v Ruskej federácii".
Zdroj: IRU
4.6.2014
Nové informácie o systéme TIR v Rusku
Federálna colná služba Ruskej federácie bola poverená vyhlásiť verejnú súťaž na výber organizácie, ktorá by vystupovala ako vydávajúce a záručné združenie v systéme TIR na území Ruskej federácie.
Zdroj: IRU
29.4.2014
Refundácia karnetov TIR odmietnutých ruskými colnými orgánmi
Z dôvodov nezákonných krokov zo strany ruských colných orgánov, ktoré v rozpore s Dohovorom TIR zaviedli doplnkové záruky namiesto karnetov TIR, Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU rozhodla o dočasnom refundovaní časti uhradenej sumy za karnety TIR. Vrátenie zaplatenej sumy sa bude týkať karnetov TIR, u ktorých sa preukáže, že boli zo strany ruských colných orgánov odmietnuté.
Zdroj: IRU
7.4.2014
Bulharsko: turecké víza pre slovenských dopravcov
V posledných mesiacoch sa na Zastupiteľský úrad SR v Sofii obrátilo viacero slovenských dopravcov so žiadosťou o sprostredkovanie resp. podporu pri žiadosti o udelenie vstupných víz do Turecka na Generálnom konzuláte Turecka v Plovdive. Aj napriek intervencii ZÚ SR v Sofii, Generálny konzulát Turecka víza pre slovenských vodičov neudelil. ZÚ SR v Sofii v tejto súvislosti upozorňuje, že vízum do Turecka pre slovenských dopravov musí byť vybavené v Slovenskej republike. Generálny konzulát Turecka v Plovdive vydá vízum pre dopravcov IBA v oprávnených mimoriadnych prípadoch.
Zdroj: ZÚ SR v Sofii, Bulharsko
25.3.2014
Colný hraničný priechod Torfjanovka bude prijímať karnety TIR do 21. apríla 2014
Na základe informácie, ktorú poskytla Federálna colná služba Ruskej federácie, prepravy na podklade karnetov TIR cez hraničný priechod Torfjanovka, budú naďalej riadne vybavované do 21. apríla 2014. Zdroj: Fínska colná správa
20.3.2014
Rozšírenie protiprávnych opatrení FCS RF na Severozápadný región
Protiprávne opatrenia Federálnej colnej služby Ruskej federácie sa od 20. marca 2014 rozšírili na Severozápadný región - na hraničný priechod medzi Fínskom a Ruskom (Colný úrad Torfjanovka).
Zdroj: IRU
13.2.2014
Bulharsko-turecké hraničné priechody sú prejazdné
Bulharsko-turecké hraničné priechody Kapitan Andreevo/Kapikule a Lesovo/Hamzabeyli sú od 13. 2. 2014 od 01:00 hod prejazdné aj pre nákladnú automobilovú dopravu.
Zdroj: Veľvyslanectvo SR v Sofii
7.2.2014
Aktualizácia systému IRU TIR EPD
Systém IRU TIR EPD bol aktualizovaný a boli v ňom zapracované zmeny, ktoré sú k dispozícii pre užívateľov tohto systému od 3. februára 2014.
Zdroj: IRU
22.1.2014
Odstavenie aplikácie IRU TIR EPD
Z dôvodu plánovania migrácie databázy IRU v sobotu, 25. januára 2014, bude odstavená aplikácia IRU TIR EPD, ktorá slúži na podávanie elektronických colných vyhlásení TIR. Predpokladá sa, že odstávka bude trvať v čase od 5,30 do 17,00 GMT. Ďakujeme za pochopenie.
Zdroj: IRU
15.1.2014
Aktualizácia aplikácie IRU TIR EPD
Podanie elektronického vyhlásenia prostredníctvom aplikácie IRU TIR EPD do Estónska zabezpečí dopravcom využitie estónskeho systému NCTS vrátane služby správy poradia GO SWIFT.
Zdroj: IRU
20.11.2013
Karnety TIR: Situácia na hraničných priechodoch Lotyšsko-Rusko
Od 19. novembra 2013 ruské colné orgány neakceptujú karnety TIR na svojom území. Lotyšské colné orgány prijali postupy, ako vybaviť tovar, ktorý bol vrátený/odmietnutý v systéme TIR ruskými colnými orgánmi.
Zdroj: Ministerstvo financií Lotyšska
18.11.2013
Ponuka na prepravu

pdf iconPonuka na prepravu.pdf (120,4kB)
Zdroj: FEBETRA
30.8.2013
Mimoriadne zasadnutie Výkonného výboru TIR k opatreniu Federálnej colnej služby Ruska
Výkonný výbor TIR požiadal o zrušenie sporného opatrenia alebo o odklad jeho platnosti minimálne do konca roka 2013. V súčasnosti sa čaká na stanovisko ruskej strany.
22.8.2013
Mimoriadne zasadnutie Výkonnej rady Dohovoru TIR
S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie systému TIR na území Ruskej federácie sa bude konať dňa 27. augusta 2013 v Ženeve Mimoriadne zasadnutie Výkonnej rady Dohovoru TIR, na ktorom sa zúčastní aj ruská strana. O priebehu a výsledkoch rokovania na tomto mimoriadnom zasadnutí vas budeme informovať.
Zdroj: EHK OSN
8.8.2013
Odklad zavedenia colných opatrení v Ruskej Federácii
Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe správy zo Zastupiteľského úradu SR v Moskve bolo na dnešnom rokovani zástupcov Federálnej colnej správy (FCS RF) s predstaviteľmi zahraničných zastupiteľstiev akreditovaných v RF prijaté rozhodnutie, ze FCS RF o d k l a d á zavedenie opatrení o dodatočných zárukách pre vykonávanie prepráv do RF zo 14.8.2013 na 14.9.2013.
2.8.2013
Bosna a Hercegovina - zmena v zozname colných úradov určených pre režim TIR
Od 1. augusta 2013 dochádza k zmene v zozname colných úradov Bosny a Hercegoviny určených pre režim TIR.
Zdroj: IRU
16.7.2013
Stanovisko k výmene ťahačov počas režimu tranzit
Finančné riaditeľstvo SR, Sekcia daňová a colná poskytla združeniu stanovisko k výmene ťahačov počas režimu tranzit.
Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
24.6.2013
Aktualizácia aplikácie IRU TIR-EPD
Od 5. júna 2013 je možné prostredníctvom aplikácie IRU TIR-EPD zasielať elektronické vyhlásenia aj pre export z územia Turecka.
Zdroj: IRU
17.6.2013
Zvýšenie ručenia v systéme TIR v Turecku a v Chorvátsku
Od 1. júla 2013 sa zvyšuje záruka na jeden karnet TIR z 50 000 USD na 60 000 EUR pre územie Turecka a Chorvátska.
Zdroj: IRU
30.4.2013
Stanovisko k vymáhaniu nedoplatkov na mýtnom v ČR
V poslednom období viacero dopravcov (členov združenia) obdržalo list „Výzva k úhrade nedoplatkov na mýtnom podľa zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v znení neskorších predpisov“. Tento dokument predstavuje z právneho hľadiska predžalobnú výzvu, ktorou advokátska kancelária Němec, Bláha & Navrátilová v mene Ředitelství silnic a dálnic ČR, přispevkovej organizácie (ďalej aj ako „ŘSD“) vyzýva dopravcov na úhradu tzv. „technických nedoplatkov na mýtnom“. Pritom sa majú na mysli nedoplatky, ktoré neboli riadne vyúčtované faktúrou ani iným daňovým dokladom; tieto nedoplatky nevznikli preto že by dopravca nezaplatil riadne a včas vyúčtované mýtne; ale nedoplatky za mýtne, ktoré nebolo riadne a včas vyúčtované ale až neskôr, v konkrétnych prípadoch často až po 3 rokoch. ŘSD si u mnohých dopravcov uplatnilo tzv. dopočítané úseky. Celé stanovisko sa uvádza v Kilometri 5/2013 str. 12.
15.2.2013
Lotyšsko - podávanie predbežných colných vyhlásení
Národný colný výbor štátneho finančného úradu Lotyšska informoval IRU o tom, že od 1. januára 2013 vstúpili do platnosti zmeny v zákone o administratívnych priestupkoch.
Zdroj: IRU
29.1.2013
Vyhlásenie IRU TIR-EPD - príčiny odmietnutia zo strany colných orgánov
IRU zostavilo zoznam najčastejších príčin, pre ktoré je colné vyhlásenie podané prostredníctvom aplikácie IRU TIR-EPD odmietnuté zo strany colných orgánov.
Zdroj: IRU
21.12.2012
Aplikácia IRU TIR EPD funkčná už aj v Kazachstane
Od 5. decembra 2012 je aplikácia IRU TIR EPD funkčná už aj v Kazachstane.
Zdroj: IRU
21.12.2012
Prepravy na sporné územia
IRU vydalo odporúčania pre prepravy uskutočňované na sporných územiach, ako sú Podnestersko, Južné Osetsko a Abcházsko.
Zdroj: IRU
16.11.2012
Prerušenie aplikácie IRU TIR EPD dňa 21. 11. 2012
Z dôvodu aktualizácie bude dňa 21. 11. 2012 v čase od 9.00 do 12.00 hod. prerušené fungovanie aplikácie IRU TIR EPD.
Zdroj: IRU
2.8.2012
Sýria: Uzavretie hraničných priechodov
Hraničné priechody medzi Sýriou a Tureckom (Cilvegözü, Öncüpınar a...
Zdroj: ČESMAD BOHEMIA, MZV SR
11.7.2012
POZOR!!! Uzbekistan: prepravné povolenia!!!
Dňa 10.07.2012 ZÚ Taškent obdržal nótu Ministerstva zahraničných veci Uzbeckej republiky č. 10/19875, kde MZV Uzbekistanu informuje o zmenách v organizácii medzinárodnej dopravy cez územie Uzbekistanu.
28.6.2012
Nové colné nariadenie v Ruskej federácii
Dňa 20. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Federálnej colnej služby Ruskej federácie č. 1150 z 9. júna 2012 "O krokoch colných orgánov počas určovania trasy zahraničného tovaru".
Zdroj: IRU
14.6.2012
Uzbecké prepravné povolenia
Vstup na územie Uzbekistanu je od 11. 6. 2012 možný len s jednorázovým prepravným povolením. Na uzbeckých hraniciach sa povolenia nedajú zakúpiť.
Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR
12.6.2012
Platnosť aplikácie IRU TIR EPD v Turecku a Uzbekistane
Aplikácia IRU TIR EPD je od 5. júna 2012 funkčná aj na území Turecka a Uzbekistanu.
Zdroj: IRU
11.6.2012
Notifikácia Trenčín - Trenčianska Teplá
Dôvod notifikácie : Dobudovanie kanalizácie v obci Trenčianska Teplá /A-14-6/ “, v 7 etapách, na pravej strane cesty I/61 Miesto uzávierky: cesta I/61 v zastavanom území: Trenč. Teplá termín trvania uzávierky: 18.06.2012 - 15.08.2012 , od 8,00 hod do 16,00 hod dĺžka uzávierky: 2.etapa - 32,8 m, 3.etapa -22,4m , 4.etapa-19,4m, 5.etapa -31,9m , 6.etapa – 45,1m navrhovaná obchádzka: Doprava bude vedená v ostávajúcej časti jazdného pruhu o min. šírke 3,00 m, riadenej cestnej premávky bude zabezpečené dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami.
11.6.2012
Notifikácia Trenčín - Skalka
Dôvod notifikácie: úplná uzávierka cesty II/507 - usporiadanie púte na Skalku miesto uzávierky : cesta II/507 – v úseku od obce Zamarovce po obec Skalka nad Váhom termín trvania uzávierky : 22.07.2012 v čase od 08.00 hod do 15.00 hod. navrhovaná obchádzka : z Trenčína z cesty II/507 v smere na Hrabovku po ceste III/50723, ďalej po III/50724 v smere na Skalku n/V. a na cestu II/507 a opačne.
1.6.2012
Povinnosť predkladania predbežných colných vyhlásení
Na základe rozhodnutia Colnej únie Ruská Federácia, Bielorusko a Kazachstan z decembra 2011 Federálna colná správa Ruskej Federácie oznámila, že od 17. júna 2012 vstupuje do platnosti režim povinného predkladania predbežných colných vyhlásení.
Zdroj: IRU
24.4.2012
Všeobecné podmienky IRU pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu
IRU revidovala podmienky, ktoré tvoria doplnenie zmluvného rámca založeného medzinárodným Dohovorom CMR.
doc icon120424 IRU vseobecne podmienky.doc (25,0kB)
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
29.3.2012
Aplikácia IRU TIR-EPD je platná už aj na území Ruska a Ukrajiny
Aplikácia IRU TIR-EPD je od 26. marca 2012 funkčná aj na území Ruskej Federácie a Ukrajiny.
Zdroj: IRU
27.3.2012
Predbežné colné vyhlásenia v Colnej únii Ruská federácia, Bielorusko a Kazachstan
Dňa 17. júna 2012 vstúpi do platnosti rozhodnutie Colnej únie č. 899, podľa ktorého bude dopravca povinný poskytovať colným orgánom v časovom predstihu informácie o prepravovanom tovare v elektronickej podobe.
Zdroj: IRU
29.2.2012
Taliansko: Ohlásenie štrajku
V Taliansku bol na 1. marca ohlásený štrajk...
Zdroj: IRU
23.2.2012
Predbežné colné vyhlásenia - kontrola od 15.2.2012
Colná správa SR začala od 15.2.2012 kontrolovať plnenie povinností, ktoré vyplývajú z podávania predbežných colných vyhlásení.
Zdroj: Colná sekcia Finančného riaditeľstva SR
13.1.2012
Colné postupy pre vozidlá na území Colnej únie Ruska, Bieloruska a Kazachstanu
Pri vstupe na územie Colnej únie Ruska, Bieloruska a Kazachstanu sa vyžaduje predloženie colného vyhlásenia na vozidlo.
Zdroj: IRU
13.1.2012
Zmena účtu pre úhrady cla v Ruskej Federáciii
S účinnosťou od 1. januára 2012 sa zmenili bankové údaje pre úhradu ciel a súvisiacich poplatkov v prospech ruských colných orgánov.
Zdroj: IRU
13.1.2012
Rozšírenie použitia pilotného 4-listového karnetu TIR
Od 1. januára 2012 sa rozširuje geografická zóna použitia pilotného 4-listového karnetu TIR.
Zdroj: Colný a informačný úsek združenia
7.1.2012
Varovanie: Zvýšte opatrnosť!
Belgická polícia varuje všetkých dopravcov pred rozšíreným výskytom...
4.1.2012
Srbsko a Moldavsko: Zvýšenie ručenia v systéme TIR
Od 1. januára 2012 sa zvýšilo ručenie v systéme TIR na území Srbska a Moldavska.
Zdroj: IRU
26.10.2011
Rozšírenie aplikácie IRU TIR-EPD
Aplikácia IRU TIR-EPD je od 5. októbra 2011 funkčná už aj v Bielorusku, Gruzínsku, Bosne a Hercegovine.
Zdroj: IRU
18.8.2011
Tranzit našich dopravcov cez územie Uzbekistanu
Uzbecká agentúra pre automobilovú a riečnu dopravu zaslala MDVRR SR nótu, v ktorej informuje, že tranzit slovenských dopravcov, ktorí by...
22.7.2011
Používanie karnetov TIR v colnej únii medzi Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom
IRU zatiaľ neodporúča použitie 4-listového karnetu TIR, nakoľko doposiaľ neexistuje oficiálne stanovisko od kompetentných orgánov členských štátov colnej únie.
Zdroj: IRU
8.6.2011
Fungovanie IRU TIR EPD v Belgicku, Francúzsku a Nemecku
IRU TIR EPD rozšírila od 6. júna 2011 svoju geografickú pôsobnosť aj na územie Belgicka, Francúzska a Nemecka.
Zdroj: IRU
3.5.2011
Moldavsko: Prístup do aplikácie IRU TIR-EPD
Od 21. apríla 2011 sa geografické pôsobenie bezplatnej aplikácie IRU TIR-EPD rozširuje o Moldavsko.
Zdroj: IRU
28.4.2011
Vykonávanie treťoštátnych prepráv s Talianskom
Vážení kolegovia, v poslednom období sa množia otázky cestných dopravcov a KÚD ohľadom vykonávania treťoštátnych prepráv v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave slovenskými dopravcami medzi Talianskom a nečlenskými štátmi EÚ....
1.4.2011
Podávanie sťažností proti rozhodnutiam colných orgánov v Ruskej federácii
Do platnosti vstúpili nové postupy pri podávaní sťažností voči rozhodnutiam colných orgánov v Ruskej federácii.
Zdroj: IRU
8.3.2011
Zmena tureckej colnej legislatívy pre režim TIR
V Turecku vstúpili do platnosti zmeny, ktoré sa týkajú prepráv v režime TIR.
Zdroj: IRU
8.3.2011
Preprava čaju na podklade karnetu TIR v Turecku
Úradná správa č. 38 Ministerstva poľnohospodárstva a záležitostí vidieka
Zdroj: IRU
3.3.2011
Schvaľovanie cestných vozidiel v systéme TIR
Upozorňujeme dopravcov, že slovenská colná správa bude akceptovať iba tie pripevňovacie systémy, ktoré sú uvedené v platnom znení Dohovoru TIR.
Zdroj: Združenie ČESMAD Slovakia
10.2.2011
Koniec vydávania Potvrdenia o ukončení vnútorného tranzitu ruskými colnými orgánmi
Koniec vydávania potvrdenia o ukončení vnútorného colného tranzitu v Ruskej Federácii (tzv. “Sviditeľstvo“) ruskými colnými orgánmi
Zdroj: IRU
10.2.2011
Reorganizácia colných úradov lokalizovaných v Moskovskej oblasti
Od 20. januára 2011 došlo k reorganizácií colníc v Moskovskej oblasti. Zmeny sa dotýkajú aj colných úradov určených pre procedúry TIR.
Zdroj: IRU
26.1.2011
Mení sa zoznam tovaru s vysokou hodnotou
Mení sa zoznam tovaru s vysokou hodnotou (MHR/HVG) prepravovaný na podklade karnetov TIR. Zvýšená záruka bude potrebná iba pri preprave tovaru s HS kódom...
Zdroj: IRU
21.1.2011
Školenie k novej colnej legislatíve
Dňa 19. januára 2011 sa v Bratislave uskutočnilo školenie k novej colnej legislatíve, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 2011.
Zdroj: Colný úsek Združenia ČESMAD Slovakia
4.1.2011
Počítačové terminály na estónskych hraniciach pre TIR EPD
Litovská colná správa poskytla počítače na podávanie vyhlásenia TIR prostredníctvom aplikácie TIR-EPD
Zdroj: IRU
31.12.2010
Nové bezpečnostné nariadenia EÚ vstupujúce do platnosti 1. januára 2011
S účinnosťou od 1. januára 2011 vstupuje do platnosti povinnosť podávať na území EÚ vstupné a výstupné predbežné colné vyhlásenia.
Zdroj: IRU
30.12.2010
Povolenia CEMT - Ruská Federácia
Kontrola povolení CEMT na ruských hraničných priechodoch od 1. januára 2011.
image iconlist z Ministrestva dopravy SR.jpg (254,3kB)
Zdroj: Ministerstvo dopravy SR
28.12.2010
Skrátenie úradných hodín
Oznamujeme našim klientom, že dňa 31. decembra 2010 budú úradné hodiny na všetkých výdajných miestach Združenia ČESMAD Slovakia skrátené. V tento deň budeme poskytovať služby od 8,00 do 12,00 hod. Ďakujeme za pochopenie.
Zdroj: Združenie ČESMAD Slovakia
22.12.2010
Európa: Januárové zákazy jázd
V niektorých európskych štátoch platí v januári 2011 zákaz jázd...
Zdroj: ITD
22.12.2010
Bezplatné školenie k novej colnej legislatíve
Nová colná legislatíva vstupujúca do platnosti 1. januára 2011 bude mať dopad aj na colný systém TIR.
Zdroj: Colný a informačný úsek združenia
15.11.2010
Prerušenie IRU TIR EPD vo Fínsku
Dočasné prerušenie fungovania IRU TIR EPD vo Fínsku
Zdroj: IRU
10.11.2010
Zmena termínu colného školenia
Školenie plánované na mesiac november 2010 sa prekladá na január 2011.
Zdroj: Združenie ČESMAD Slovakia
19.10.2010
Začína sa predaj pilotného 4-listového karnetu TIR
Od 27. 10. 2010 začíname s predajom pilotného 4-listového karnetu.
Zdroj: colný úsek
15.10.2010
EÚ: Ministri dopravy únie schválili navýšenie mýta za hlučnosť a emisie
Brusel 15. októbra - Štáty Európskej únie (EÚ) budú mať možnosť vyrubiť dodatočné ...
Zdroj: TASR
11.10.2010
VYŠNÉ NEMECKÉ: Dlhé čakacie doby súvisia s inštaláciou váhy pre nákladné vozidlá
Riaditeľstvo hraničnej polície v Sobranciach upozorňuje vodičov, že v dôsledku...
20.9.2010
Pozor na vykrádanie kamiónov v Pobaltsku
Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) SR upozorňuje všetkých slovenských dopravcov prechádzajúcich územím Litvy, Lotyšska a Estónska, aby na nočné prestávky.
Zdroj: MZV
20.9.2010
Digitálne tachografy – zmena!
Nové nariadenie EU č. 581/2010 nariaďuje lehoty na sťahovanie údajov z digitálnych tachografov.
13.9.2010
Predbežné colné vyhlásenia
Od 1. januára 2011 vstupujú do platnosti bezpečnostné nariadenia EÚ, ktoré stanovujú vstupné a výstupné predbežné colné vyhlásenia.
Zdroj: IRU
2.9.2010
IRU TIR-EPD: nová štruktúra referenčného čísla pre Poľsko
Od 1. septembra 2010 vstúpila do platnosti nová štruktúra referenčného čísla pre Poľsko.
Zdroj: IRU
2.9.2010
Bezplatné školenie k novej colnej legislatíve
1. januára 2011 vstupujú do platnosti zmeny v colnej legislatíve.
Zdroj: colný a vnútorný úsek združenia
13.7.2010
Rusko, Bielorusko, Kazachstan: Colná únia
S účinnosťou od 6. júla 2010 vstúpila do platnosti colná únia medzi Ruskou federáciou, Bieloruskom a Kazachstanom.
Zdroj: IRU
14.6.2010
Najnovšia aktualizácia elektronickej aplikácie IRU TIR EPD
Aktualizácia vstúpi do platnosti 14.6.2010
Zdroj: IRU
14.6.2010
Predkladanie karnetov elektronickým spôsobom
Od 1. januára 2009 sa v režime TIR aplikujú...
Zdroj: ČESMAD Slovakia
4.6.2010
Povinnosť uvádzať číslo EORI do elektronických vyhlásení TIR od 1. 7. 2010
Nariadenie EÚ ustanovujúce systém „Registrácie a identifikácie hospodárskeho subjektu, (číslo EORI) vstúpilo do platnosti 1. 7. 2009.
Zdroj: IRU
14.5.2010
Vyhlásenie TIR-EPD pre Slovensko
Povinnosť uvádzať EORI číslo príjemcu alebo odosielateľa, ak je podávané vyhlásenie TIR-EPD slovenským colným orgánom a príjemca alebo odosielateľ má sídlo na Slovensku.
Zdroj: IRU
26.4.2010
Európa: Zmeny vo vykonávaní kabotáže v nákladnej cestnej doprave od 14.5.2010
Ak slovenský dopravca uvažuje vykonávať kabotáž v iných členských štátoch EÚ, musí preskúmať aj vnútroštátnu právnu úpravu v uvedených oblastiach.
Zdroj: MDPT SR
23.4.2010
Francúzsko: Úpravy prevádzky tunela Mont Blanc
Z dôvodov bezpečnostného cvičenia a údržby bude tunel Mont Blanc...
Zdroj: IRU
24.3.2010
Európa: Maximálne povolené dĺžky autokarov
Prehľad maximálnych povolených dĺžok autokarov v Európe...
Zdroj: ITF
24.3.2010
Vrátenie rizikovej záruky
Oznamujeme dopravcom, že rizikové záruky poskytnuté na prepravy TIR v tzv. „rizikových krajinách“ (Ruská Federácia, Bielorusko, Ukrajina a Kazachstan)...
Zdroj: IRU
24.3.2010
Európa: Maximálne povolené rozmery nákladných vozidiel
Prehľad maximálnych povolených rozmerov nákladných vozidiel v Európe...
Zdroj: ITF
4.2.2010
Dotazník o používaní elektronického nákladného listu CMR
Vážený dopravca, týmto vás chceme požiadať o vyplnenie a zaslanie dotazníka o používaní elektronického nákladného listu CMR.
doc iconDotazník o pouzivani e-CMR.doc (171,0kB)
Zdroj: ČESMAD Slovakia
20.1.2010
Zmena formulára potvrdenia činnosti podľa nariadenia 561/2006/ES
Od 14. decembra 2009 sú dopravcovia povinní používať nový formulár potvrdzujúci činnosti podľa nariadenia 561/2006/ES.
doc iconFormular.doc (40,0kB)
pdf iconformular_DE.pdf (65,0kB)
pdf iconformular_EN.pdf (59,4kB)
pdf iconformular_ES.pdf (63,4kB)
pdf iconformular_FR.pdf (62,4kB)
pdf iconformular_HU.pdf (65,1kB)
pdf iconformular_IT.pdf (63,7kB)
pdf iconformular_PL.pdf (69,2kB)
pdf iconformular_SK.pdf (62,2kB)
26.10.2009
Taliansko: Dopravné obmedzenie
Od 15. októbra 2009 do 15. apríla platí dopravné obmedzenie pre vozidlá Euro 0, 1 a 2 v zóne...
Zdroj: IRU
21.10.2009
Maďarsko: Upresnenie zákazu jazdy
Na základe informácie z maďarského združenia upresňujeme zákaz jazdy počas nasledujúceho štátneho sviatku 23. októbra 2009.
Zdroj: MKFE

 


 
ČESMAD Slovakia je členom:
Logo IRU Logo Transfrigoroute Logo AZZZ
 


 
 
 
       
         
   
Všetky informácie zverejnené na internetovej stránke www.cesmad.sk a prostredníctvom elektronickej konferencie Infomail sa môžu ďalej používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Združenia ČESMAD Slovakia.