Registrácia   /   Prihlásenie Jazyk:Slovensky Deutche Sprache Switch to English
Karty k digi. tachografom
Školenia
 
  Termíny
  Ponuka
  On-line prihláška
  Cenník
Diaľničné nálepky
Právne poradenstvo
DPH zo zahraničia
Rezervácia trajektov
Diaľničné platobné karty
Predaj tovaru MOTOEXPERT
Poistenie
Víza
ČESMAD ASSISTANCE
Mýto
Správne rozloženie tovaru
Uzávierka brennerskej diaľnice A13 
 Z dôvodu údržby bude uzatvorená brennerská diaľnica...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Grécko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Estónsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Dánsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Litva...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Nemecko...
 
 
Systém TIR v Rusku pokračuje 
 Federálna colná služba Ruskej federácie dnes oficiálne oznámila ruskému záručnému združeniu ASMAP predĺženie záručnej zmluvy do...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rakúsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Švajčiarsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Albánsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Taliansko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Švédsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rusko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Rumunsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Lotyšsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Maďarsko...
 
 
Štátne sviatky 2015 
 Bulharsko...
 
 
Poplatky za používanie cestnej siete, osobná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Poplatky za používanie cestnej siete, nákladná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Turecko: Pozastavenie platnosti nového nariadenia 
 Turecká colná správa s okamžitou platnosťou pozastavila nariadenie, ktoré malo platiť od 15. 2. 2015 a týkalo sa povinnosti...
 
 
Nemecko: List pre ministrov práce a dopravy 
 Úsilie združení z niekoľkých krajín Európy prinieslo ďalší krok v boji proti zákonu o minimálnej...
 
 
Turecko: Nariadenie o predbežnom colnom vyhlásení 
 Od 15. februára 2015 platí pre všetky tovary vstupujúce na turecké územie po ceste povinnosť podania predbežného vyhlásenia...
 
 
Česmad Slovakia pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde 
 Združenie Česmad Slovakia pokračuje v riešení situácie, ktorá nastala po zavedení nemeckého zákona o minimálnej mzde. Rokovania...
 
 
Nemecko: Česmad pokračuje v tlaku pre úpravu nemeckého zákona o minimálnej mzde 
 Združenie Česmad Slovakia pokračuje v riešení situácie, ktorá nastala po zavedení nemeckého zákona o minimálnej mzde. Rokovania...
 
 
Slovinsko: Obmedzenie premávky na diaľniciach 
 Podľa posledných správ naplánovala Slovinská diaľničná spoločnosť DARS kvôli poveternostným podmienkam, ktoré sa predpokladajú v...
 
 
Zákazy jázd, nákladná doprava 
 Francúzsko...
 
 
Minimálna mzda 
 Nemecko...
 
 
Nemecko: Zákon o minimálnej mzde už neplatí pre tranzit 
 Medzinárodné združenie IRU nám dnes oznámilo, že zákon o minimálnej mzde sa zatiaľ nebude uplatňovať pre dopravcov,...
 
 
Slovensko: Výnimka zo zákazu jazdy 
 Prezídium Policajného zboru SR udelilo v súvislosti s kalamitnou situáciou...
 
 
Nemecko: Európska komisia požaduje vysvetlenie k zákonu o minimálnej mzde AKTUALIZÁCIA 27.1.2015 
 Výzvy a protesty združení majú prvý výsledok. Podľa aktuálnej správy Európska komisia oficiálne vyzvala...
 
 
Termíny


22. 6. 2015 - Školenie vodičov ADR 22.-25.6.2015, Bratislava
Termín:22.-25.6.2015 Miesto konania:ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava Prezentácia:22.6.2015 o 8,30 hod. pondelok/ Druh školenia: základné, cisternové, tr.1, tr.7,obnovovacie POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

25. 5. 2015 - Školenie vodičov ADR 25.- 28.5.2015 Piešťany
Termín: 25. - 28.5.2015 /pondelok/ o 8,30 hod. Miesto konania: Mestská knižnica, Školeská 19, Piešťany Druh školenia: základné, cisterna obnovovacie POZOR!!!Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

19. 5. 2015 -  Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestej doprave
Obsah školenia: podľa vyhlášky MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, v znení neskorších predpisov (témy z občianskeho, obchodného, sociálneho a daňového práva, obchodné a finančné riadenie podniku, prístup na trh, technické normy a aspekty prevádzky, bezpečnosť cestnej dopravy) Pred školením sa nahlásite na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, kde vám stanovia termín skúšky a po jej absolvovaní získate licenciu v podnikaní v cestnej doprave. Školenie otvoríme pri minimálnom počte 13 osôb. Na školenie sa môžte zaregistrovať: tesarova@cesmad.sk. Miesto konania : ČESMAD Slovakia, Studená 5, Bratislava Zahájenie:upresnime! ak bude min.počet 13 frekventantov Cena člen:219,-eur/ s DPH Nečlen: 249,- eur/s DPH
     

16. 5. 2015 - Školenie vodičov ADR 16.-18.5.2015 Nitra- Mojmírovce
Termín: 16. - 18.5.2015 /sobota/ Miesto konania: Inštitút COOP, Kaštieľ Mojmírovce, Školská ul. 919, Mojmírovce Zahájenie: 16.5.2015/sobota/ o 8,00 hod. V cene ubytovania aj bazén k dispozicií. Druh školenia: základné, obnovovacie POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

13. 5. 2015 - Školenie - DOHOVOR CMR 13.5.2015
Obsah školenia: výklad jednotlivých ustanovení Dohovoru CMR, zodpovednosť dopravcu, zodpovednosť odosielateľa, poistenie zodpovednosti dopravcu- súvisiace právne predpisy, poistné zmluvy, najčastejšie prípady škôd, konzultácia Miesto konania: miesto upresníme! Termín:13.5.2015 o 9,00 hod. u vás vo firme podľa dohody Cena: člen 59,5 Eur s DPH nečlen 66,- Eur s DPH
     

27. 4. 2015 - Školenie vodičov ADR 27.- 30.4.2015 Piešťany
Termín: 27. - 30.4.2015 Miesto konania: Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany Zahájenie:27.4.2015/pondelok/ o 8,30 hod. Druh školenia: základné, cisterna obnovovacie POZOR!!!Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

11. 4. 2015 - Školenie vodičov ADR 11.-14.4.2015 Banská Bystrica
Termín: 11. - 14. 4. 2015 /sobota -končime v utorok/ Miesto konania: Stavoprojekt,a.s., Robotnícka č.6, Banská Bystrica Prezentácia:11.4.2015 o 8,30 hod./sobota/ Druh školenia:základné, cisterna a obnovovacie POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

23. 3. 2015 - Školenie vodičov ADR 23.- 25.3.2015, Piešťany
Termín: 23. - 25. 3.2015 Miesto konania: Mestská knižnica, Školská 19, Piešťany Prezentácia:26.1.2015 o 8,30 hod./pondelok/ Druh školenia:základné,obnovovacie POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!!
     

18. 3. 2015 - Seminár Sociálna legislatíva 18.3.2015
SOCIÁLNA LEGISLATÍVA V CESTNEJ DOPRAVE 18. 3. 2015 Bratislava Seminár je zameraný na výklad právnych predpisov, ktoré musia vodiči dodržiavať pri preprave na národnej úrovni, v medzinárodnej doprave nariadeniami EÚ a dohodou AETR. Zmeny platné od 11.4.2007 v zmysle ES č. 561/2006 a platnosť zákona č. 462/2007 od 1.11.2007 a ostatných dodatkov. Obsah školenia: • výklad nariadení EÚ č. 561/2006 • Zákon č.462/2007 Z.z. • výklad Dohody AETR o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave • správne používanie záznamových listov • kontroly inšpektorátov bezpečnosti práce, najčastejšie porušenia, sankcie • konzultácia Miesto: ČESMAD Slovakia, Studená 5, Bratislava Prezentácia: 18.3.2015 o 13,00 hod. Prednáša: Ing. Roman Sedláček Účastnícky poplatok: člen združenia 40,- EUR/ s DPH nečlen združenia 49,- EUR/s DPH Číslo účtu: 2621191339/1100 IBAN: SK9211000000002621191339 SWIFT: TATRSKBX Variabilný symbol: 18032015 Kontakt: Katarína Tesařová Mobil: 0903 467 848 E-mail: tesarova@cesmad.sk Miesto je záväzne rezervované až po zaplatení účastníckeho poplatku. Pri neúčasti, ktorá nebola oznámená minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom školenia, sa poplatok nevracia.
     

7. 3. 2015 - Školenie vodičov ADR 7.- 9.3.2015, Bardejov /víkend/
Termín: 7.- 9.3. 2015/ víkend/ Zahájenie: 8,00 hod. Miesto konania: Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov POZOR!!! Priniesť, farebnú fotografiu o rozmere 3,5 x 4,5 cm a E-kolok v hodnote 20,- Eur!!
     

 


 
ČESMAD Slovakia je členom:
Logo IRU Logo Transfrigoroute Logo AZZZ
 


 
 
 
       
         
   
Všetky informácie zverejnené na internetovej stránke www.cesmad.sk a prostredníctvom elektronickej konferencie Infomail sa môžu ďalej používať len s predchádzajúcim písomným súhlasom Združenia ČESMAD Slovakia.