Sluzby 2015

Právne poradenstvo

 

 1.  Využívať Právne poradenstvo môžu výhradne členovia združenia ČESMAD Slovakia.

 2. Právne poradenstvo sa poskytuje iba v prípadoch problémov v súvislosti s pokutami, zásielkami alebo v súvislosti s trestným alebo správnym konaním týkajúceho sa cestnej premávky alebo dopravného práva.

 3. Právne poradenstvo poskytované členom združenia spočíva v prijatí podnetu (telefonicky, mailom alebo osobne) vedúcim pobočky združenia ČESMAD Slovakia od majiteľa, konateľa, resp. riaditeľa člena združenia a v jeho prvotnom písomnom posúdení právnou kanceláriou. Do tohto bodu je služba poskytnutá členovi bezplatne. V prípade, že sa člen združenia rozhodne pokračovať v riešení daného prípadu ďalej s právnou kanceláriou združenia nad rámec prijatia a posúdenia podnetu, si výkony právnej kancelárie hradí každý člen sám.

 4. Podnety na právne poradenstvo prijímajú výhradne vedúci pobočky.

 

 EKONOMICKÉ PORADENSTVO

 1. Využívať Ekonomické poradenstvo môžu výhradne členovia združenia ČESMAD Slovakia.

 2. Ekonomické poradenstvo sa poskytuje iba v oblasti daňovej, účtovnej a personálnej a tiež iba v súvislosti s prevádzkou cestnej nákladnej dopravy.

 3. Ekonomické poradenstvo poskytované členom združenia spočíva v prijatí podnetu (telefonicky, mailom alebo osobne) vedúcim pobočky združenia ČESMAD Slovakia od majiteľa, konateľa, resp. riaditeľa člena združenia a v jeho písomnom usmernení ekonomickou kanceláriou. Vydané písomné usmernenie je kvalifikovaným odborným posudkom, ale nenahrádza zákon, resp. opatrenia. Vydanie písomného usmernenia o možnosti postupu v danom probléme je pre člena združenia ČESMAD Slovakia bezplatné.

 4. Podnety na ekonomické poradenstvo prijímajú výhradne vedúci pobočky.

 

 

ZĽAVY NA PRODUKTY

A SLUŽBY AŽ DO 30 %

 

Prinášame vám novinky a zľavy aj v oblasti predaja a poskytovania služieb vo zvýhodnených cenových podmienkach oproti nečlenom:

  

PRODUKT / SLUŽBA

 ČLEN

 NEČLEN

 Predajňa MotoExpert

množstevné zľavy *

+ členská zľava 7 %

Iba množstevné zľavy*

 Právne poradenstvo

poskytujeme

neposkytujeme

 Ekonomické poradenstvo

 poskytujeme

 Neposkytujeme

 Dopravné informácie

 poskytujeme

 neposkytujeme

 Odborné školenia

množstevná zľava

od 7% do 15 %

Iba množstevná zľava

 Trajekty

5% z každého prejazdu

-

 Víza

20 % z manipulačného poplatku združenia

 -

 Asistenčná služba

30 % zľava z cen.ceny

Platba aj na faktúru

cenníková cena

platba iba v hotovosti

*množstevné a členské zľavy sa nevzťahujú na tovar v akcii a vo výpredaji, a individuálne stanovené ceny.

                                                                              

                                                

 

PRIAMY KONTAKT

 V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb a zefektívnenia činnosti združenia ponúkame priamy kontakt na vedúcich pracovníkov našich pobočiek, ktorí sú Vám k dispozícii osobne, telefonicky alebo mailom na uvedených kontaktoch, a to v pracovných dňoch od 08.00 – 16.00 h.

 

BRATISLAVA
NOVÉ ZÁMKY

Štefan Matejička
matejicka@cesmad.sk

telefon 0908 983 228

 BÁNSKA BYSTRICA

Katarína Križková
krizkova@cesmad.sk

 

telefon 0915 981 528

KOŠICE

Alena Havrillová
havrillova@cesmad.sk


telefon 0903 754 640

                

NON STOP LINKA

 

Počas sviatkov, víkendov a v pracovných dňoch od 16.00 – 08.00 h bude Váš dotaz prijatý na NON STOP linke a následný pracovný deň bude postúpený zodpovednému pracovníkovi združenia ČESMAD Slovakia, ktorý Vás bude informovať o postupe riešenia Vášho dotazu.

  0800 500 505

 

 


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR