Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Právne poradenstvo

 

 1.  Využívať Právne poradenstvo môžu výhradne členovia združenia ČESMAD Slovakia.

 2. Právne poradenstvo sa poskytuje iba v prípadoch problémov v súvislosti s pokutami, zásielkami alebo v súvislosti s trestným alebo správnym konaním týkajúceho sa cestnej premávky alebo dopravného práva.

 3. Právne poradenstvo poskytované členom združenia spočíva v prijatí podnetu (telefonicky, mailom alebo osobne) na informačné oddelenie združenia ČESMAD Slovakia od majiteľa, konateľa, resp. riaditeľa člena združenia a v jeho prvotnom písomnom posúdení právnou kanceláriou. Do tohto bodu je služba poskytnutá členovi bezplatne. V prípade, že sa člen združenia rozhodne pokračovať v riešení daného prípadu ďalej s právnou kanceláriou združenia nad rámec prijatia a posúdenia podnetu, si výkony právnej kancelárie hradí každý člen sám.


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR