Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Prezídium združenia

 

ING. PAVOL JANČOVIČ
prezident
TOPNAD a.s.     
Pod Kalváriou 4602/72A
955 01 Topoľčany
tel.: 038/536 70 11
fax: 038/536 70 19
jancovic@topnad.sk

ING. PAVOL HUDÁK    
I. viceprezident
HUDOS s.r.o.    
Priemyselná 1455/5
085 01 Bardejov
tel.: 054/486 00 12    
fax: 054/474 47 75    
hudak@hudos.sk

ING. PETER HALABRÍN
člen prezídia  
NAD-RESS SENICA a.s.
Železničná 329/21    
905 01 Senica    
tel.: 034/694 26 13    
fax: 034/651 77 37
halabrin@nadress.sk

MARIÁN KOVÁČ             
člen prezídia             
Trnavská NAD a.s.            
Nitrianska č. 5                
917 54 Trnava                
tel.: 033/55 13 584             
fax: 033/55 13 584            
marian.kovac@tnad.sk

ING. PETER SÁDOVSKÝ
II. viceprezident   
SLOVAK LINES a.s.    
Rožňavská 2    
820 04 Bratislava
tel.: 02/55 56 21 95
fax: 02/55 56 92 73    
psadovsky@slovaklines.sk

JÁN JURICA
člen prezídia    
JAAS s.r.o.    
Novomeského 1349/106    
905 01 Senica
tel.: 034/657 43 26
fax: 034/657 43 26
ismsped@ismsped.sk

ING. IGOR ŠKUTIL ml.        
člen prezídia            
NAD Nitra a.s.            
Jakuba Hašku 3        
950 47  Nitra        
tel.: 037/692 56 19        
fax: 037/656 62 51                      
obchod@nadnitra.sk

ING. SLÁVKA ŠTEFANCOVÁ
člen prezídia                
ALUTIREX s.r.o.
Priemyselná 12
965 63  Žiar nad Hronom
tel.: 045/608 89 40
fax: 045/608 89 49
stefancova@alutirex.sk

LADISLAV ŠTIBOR
člen prezídia
VK TRANSPORT spol. s.r.o.
Podzávoz 2822
022 01  Čadca
tel.: 041/43 26 7900
fax.:041/43 33 541
laco.stibor@gmail.com

ING. ONDREJ GRENDÁR            
člen prezídia                        
HERMES s.r.o.                
Na Vartičke 10                
965 01 Žiar n. Hronom                
tel.: 045/67 22 331                
fax: 045/67 22 330                    
ogrendar@hermes-sro.sk

JÁN DROZD
člen prezídia
STD DONIVO a.s.
Mlynská 1346
093 01  Vranov nad Topľou
tel.: 057/48 60 718
fax: 057/48 60 716
drozd@std.sk

ING. MARTIN SOJKA
člen prezídia
eurobus, a.s.
Staničné námestie 9
041 46 Košice
tel.: 055/684 18 66
fax: 055/684 18 69
msojka@tempus.sk


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2012

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR