Iveco

Prezídium združenia

 

ING. ĽUBOMÍR HONÍŠEK
prezident
KUHO-MIX s.r.o.
Na Štepnici 1
960 01 Zvolen
Tel.: 045/532 16 55
Fax: 045/532 16 58
lubomir.honisek@kuhomix.sk

MARIÁN KOVÁČ                        
I. viceprezident                                
Trnavská NAD a.s.                          
Nitrianska č. 5                                             
917 54 Trnava                                             
tel.: 033/55 13 584                           
fax: 033/55 13 584                           
marian.kovac@tnad.sk                   

ING. MARTIN SOJKA
II. viceprezident
eurobus, a.s.
Staničné námestie 9
041 46 Košice
tel.: 055/684 18 66
fax: 055/684 18 69
msojka@tempus.sk

ING. ONDREJ GRENDÁR                        
člen prezídia                                                             
HERMES s.r.o.                                            
Na Vartičke 10                                             
965 01 Žiar n. Hronom                                            
Tel.: 045/67 22 331                                      
Fax: 045/67 22 330                                                  
ogrendar@hermes-sro.k                                         

ING. PETER HALABRÍN
člen prezídia 
NAD-RESS SENICA a.s.
Železničná 329/21    
905 01 Senica          
Tel.: 034/694 26 13  
Fax: 034/651 77 37
halabrin@nadress.sk

ING. PAVOL HUDÁK          
člen prezídia
HUDOS s.r.o.
Priemyselná 1455/5
085 01 Bardejov
Tel.: 054/486 00 12  
Fax: 054/474 47 75  
hudak@hudos.sk

ING. ONDREJ CHUDÝ                              
člen prezídia                                                                        
D.K.C. s.r.o.                                                              
Balkán 53                                                     
960 01 Zvolen                                                           
tel.: 045/533 06 25                                                   
fax: 045/532 19 15                                                   
chudy@dkc.sk                                                        

ING. PAVOL JANČOVIČ
člen prezídia
TOPNAD a.s.           
Pod Kalváriou 4602/72A
955 01 Topoľčany
tel.: 038/536 70 11
fax: 038/536 70 19
jancovic@topnad.sk

JÁN JURICA
člen prezídia 
JAAS s.r.o.   
Novomeského 1349/106     
905 01 Senica
Tel.: 034/657 43 26
Fax: 034/657 43 26
ismsped@ismsped.sk

ING. BLAŽEJ PODOLÁK                           
člen prezídia                                     
STEEL STRANS s.r.o.                    
Rozvojová 2                                     
040 11 Košice                                 
tel.: 055/640 61 20                          
fax: 055/640 61 22                           
sekretariat@steeltrans.sk                

ING. PETER SÁDOVSKÝ
člen prezídia 
SLOVAK LINES a.s.
Rožňavská 2
820 04 Bratislava
Tel.: 02/55 56 21 95
Fax: 02/55 56 92 73 
psadovsky@slovaklines.sk

 

 

 

 

 

 


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2012

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR