Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Revízna komisia

 

ING. ĽUBOMÍR KOZÁK
predseda
ADP s.r.o.
Trenčianska ulica 460
020 01 Púchov
tel.: 042/465 07 23
fax: 042/465 07 36
kozak@adp.sk

ING. JÁN KOPRDA                       
člen revíznej komisie
GRANEX Slovakia s.r.o.                 
Nitrianska č. 5                                  
917 54 Trnava                                             
tel.: 033/591 44 44                            
fax: 033/591 44 88                           
koprda@granex.sk                                      

ING. VLADIMÍR DLHOPOLČEK  
člen revíznej komisie
ALTA T a.s.
Štúrova 37
023 54  Turzovka
tel.: 041/4352468
fax: 041/4352620
dlhopolcek@altat.sk

ING. PETER BOCHNOVIČ
člen revíznej komisie
Ing. Peter Bochnovič - BOPER
Gen. Svobodu 692/16
089 01 Svidník
tel.: 054/788 1771-2
fax: 054/788 1770
bochnovic@boper.sk


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2012

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR