Víza do Ruskej federácie

 

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Podmienky vybavovania víz do Ruskej federácie

 

Jednovstupové vízum:   dáva zahraničnému občanovi právo na prekročenie štátnej hranice Ruskej federácie 1-krát pri vstupe a 1-krát pri výstupe z Ruskej federácie. (Platnosť víza: 30 dní)

 

Potrebné doklady: 

 

-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;

-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;

-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je  platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;

-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;

-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti.

Ruská strana neakceptuje poistenie uzavreté poisťovňou Kooperatíva.

 -         splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

 

Dvojvstupové vízum: dáva zahraničnému občanovi právo 2-krát prekročiť štátnu hranicu Ruskej federácie pri vstupe a 2 krát pri výstupe z Ruskej federácie. (Platnosť víza: 90 dní)

 

Potrebné doklady: 

 

-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;

-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;

-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;

-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;

-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti.

 Ruská strana neakceptuje poistenie uzavreté poisťovňou Kooperatíva.

 -          splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

 

Viacvstupové vízum: dáva právo na viacnásobný (viac ako 2-krát) vstup na územie Ruskej federácie. Ide o víza ročné a dvojročné.

 

Potrebné doklady: 

 

-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;

-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;

-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;

-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;

-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti;

Ruská strana neakceptuje poistenie uzavreté poisťovňou Kooperatíva.

-          v prípade nového pasu: fotokópia predchádzajúceho víza a jednej až dvoch pasových strán s colnými pečiatkami posledných vstupov a výstupov (nie starších ako rok), nakoľko žiadateľom o viacvstupové vízum je možné udeliť vízum na obdobie 2 rokov iba v prípade, že mu v predchádzajúcom období bolo udelené viacvstupové ročné vízum, predtým dvojvstupové alebo jednovstupové vízum.

 -          splnomocnenie od žiadateľa na prevzatie pasu s vízami.

Nakoľko ruské víza sú vybavované prostredníctvom vízového centra, je potrebné vo vízovom dotazníku, na konci, pri otázke, kde sa vízum podáva uviesť VISA Application Center VHS (Bratislava) a nie Embassy of the Russian Federation in Slovakia.

Vo vízovom dotazníku sa dátum posledného vstupu a výstupu musí zhodovať s colnými pečiatkami.

 

Lehota na vybavenie víz:  do 12 pracovných dní

 

Iba jednovstupové a dvojvstupové víza sa dajú vybaviť expresne, a to do 5 pracovných dní.

 

Nakoľko vízové centrum Ruskej federácie nám neúplné žiadosti o pridelenie víz neprevezme, opätovne vás žiadame o doručovanie kompletných žiadosti.

 

Žiadateľ (vodič) musí dať písomný súhlas združeniu na poskytnutie osobných údajov.

 

Poplatky za vybavenie víz pre občanov SR do Ruskej federácie:

                                                                                                     

  • jednovstupové do 30 dní  (hotové do 10 pracovných dní)              65,40 EUR      / expres 105,70 EUR  

  • dvojvstupové do 90 dní    (hotové do 10 pracovných dní)              73,40 EUR      / expres 121,80 EUR

  •  viacvstupové ročné a dvojročné (hotové do 10) pracovných dní   73,40 EUR 

 

Kontakt

 
Ľudmila Vidličková
tel.: 02/55 41 04 11
mobil: 0903 473 920
e-mail vidlickova@cesmad.sk

 

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti

tel.: 02/55 41 04 11

mobil: 0903 282 739

e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Prílohy:
Vzor Ruský vízový dotazník.tif (85,6kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 23. 4. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR