Sluzby 2015

Víza do Ruskej federácie

 

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Podmienky vybavovania víz do Ruskej federácie

 

Jednovstupové vízum:   dáva zahraničnému občanovi právo na prekročenie štátnej hranice Ruskej federácie 1-krát pri vstupe a 1-krát pri výstupe z Ruskej federácie. (Platnosť víza: 30 dní)

 

Potrebné doklady: 

 

-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;

-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;

-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je  platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;

-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;

-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti.

 

Dvojvstupové vízum: dáva zahraničnému občanovi právo 2-krát prekročiť štátnu hranicu Ruskej federácie pri vstupe a 2 krát pri výstupe z Ruskej federácie. (Platnosť víza: 90 dní)

 

Potrebné doklady: 

 

-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;

-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;

-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;

-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;

-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti.

 

 

Viacvstupové vízum: dáva právo na viacnásobný (viac ako 2-krát) vstup na územie Ruskej federácie. Ide o víza ročné a dvojročné.

 

Potrebné doklady: 

 

-          vízový dotazník elektronicky vypísaný (www.slovakia-vhs.com), vytlačený a osobne podpísaný;

-          aktuálna farebná fotografia 3,5 x 4,5 cm na bielom pozadí s jasným zobrazením tváre v čelnom pohľade, bez okuliarov s tmavými sklami;

-          platný cestovný pas (nepoškodený), v ktorom musia byť voľné minimálne 2 strany (strana „úradný záznam“ sa nepočíta), ktorý je platný ešte 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza;

-          žiadosť o vydanie víza, potvrdená MDPT SR, ktorú žiadateľ (dopravca) potvrdí svojou firemnou pečiatkou a podpíše;

-          cestovné zdravotné poistenie (komerčné poistenie liečebných nákladov). Poistenie musí byť uzavreté na žiadateľa. V prípade hromadného poistenia (vodič a ŠPZ), musí byť doložený opečiatkovaný zoznam zamestnancov, na ktorých sa poistenie vzťahuje. Vyžaduje sa predloženie kópie poistnej zmluvy, v ktorej je okrem iného stanovená výška poistného krytia (nie menšia ako 30 000 EUR) a doba platnosti;

-          v prípade nového pasu: fotokópia predchádzajúceho víza a jednej až dvoch pasových strán s colnými pečiatkami posledných vstupov a výstupov (nie starších ako rok), nakoľko žiadateľom o viacvstupové vízum je možné udeliť vízum na obdobie 2 rokov iba v prípade, že mu v predchádzajúcom období bolo udelené viacvstupové ročné vízum, predtým dvojvstupové alebo jednovstupové vízum.

 

Nakoľko ruské víza sú vybavované prostredníctvom vízového centra, je potrebné vo vízovom dotazníku, na konci, pri otázke, kde sa vízum podáva uviesť VISA Application Center VHS (Bratislava) a nie Embassy of the Russian Federation in Slovakia.

Vo vízovom dotazníku sa dátum posledného vstupu a výstupu musí zhodovať s colnými pečiatkami.

 

Lehota na vybavenie víz:  do 12 pracovných dní

 

Iba jednovstupové a dvojvstupové víza sa dajú vybaviť expresne, a to do 5 pracovných dní.

 

Nakoľko vízové centrum Ruskej federácie nám neúplné žiadosti o pridelenie víz neprevezme, opätovne vás žiadame o doručovanie kompletných žiadosti.

 

Žiadateľ (vodič) musí dať písomný súhlas združeniu na poskytnutie osobných údajov.

 

Poplatky za vybavenie víz pre občanov SR do Ruskej federácie:

                                                                                                     

  • jednovstupové do 30 dní  (hotové do 10 pracovných dní)              65,40 EUR      / expres 105,70 EUR  

  • dvojvstupové do 90 dní    (hotové do 10 pracovných dní)              73,40 EUR      / expres 121,80 EUR

  •  viacvstupové ročné a dvojročné (hotové do 10) pracovných dní   73,40 EUR 

 

Kontakt

 
Ľudmila Vidličková
tel.: 02/55 41 04 11
mobil: 0903 473 920
e-mail vidlickova@cesmad.sk

 

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti

tel.: 02/55 41 04 11

mobil: 0903 282 739

e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

Prílohy:
Vzor Ruský vízový dotazník.tif (85,6kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 23. 4. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR