Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Tlačové správy

20.10.2017

Združenie ČESMAD Slovakia otvorilo diskusiu o legislatíve a problémoch v cestnej dopraveNovinka

Aký by bol dnešný svet bez kamiónov a autobusov? Nákladná doprava má svoje miesto v každej oblasti, bez kamiónov by v priebehu pár dní skolabovala celá spoločnosť- od zásobovania obchodov potravinami až po zásobovanie čerpacích staníc pohonnými látkami. Legislatívny návrhy Európskej komisie zas komplikujú podnikateľské prostredie na Slovensku. Slovenskí dopravcovia majú nedostatok vodičov, aké sú riešenia? Ako je to so zamestnávaním vodičov – živnostníkov? Je to legálne?“
Zdroj: ČESMAD Slovakia
8.6.2017

Opatrenia štátov EÚ voči slovenským dopravcom sú diskriminačné, nové návrhy EK nič neriešiaNovinka

Rakúsko zaviedlo do praxe zákon o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu (tzv. LSDB) od mája 2011. Do decembra minulého roka Rakúsko podľa tohto zákona rozdalo pokuty za takmer 32 miliónov eur. Dokonca od januára 2017 zákon vztiahlo aj na dopravcov. Rakúsky expert hovorí, že tento neadekvátny protekcionizmus je treba čím skôr zmierniť alebo ukončiť.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
1.6.2017

Európsky cestný balík je pre slovenských dopravcov neprijateľnýNovinka

Obsah cestného balíčka, ktorý niekoľko mesiacov pripravovala Európska komisia a včera bol predstavený širokej verejnosti, pokračuje v tendenciách rozdeľovania jednotného európskeho trhu a vytvárania umelých prekážok.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
27.4.2017

Dopravcovia V4 spoločne proti deformáciám európskeho trhuNovinka

Budapeštianske stretnutie vrcholných zástupcov združení dopravných spoločností z krajín Vyšehradskej štvorky prinieslo dohodu zúčastnených na spoločnom postupe v boji proti opatreniam, ktoré narúšajú voľný pohyb tovaru, osôb a služieb na európskom trhu.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
24.3.2017

Stiahnutie novely zákona je krok späťNovinka

Podľa najnovších informácií bola novela zákona o cestnej premávke upravujúca spodnú vekovú hranicu pre vodičské preukazy na nákladné vozidlá a autobusy stiahnutá zo schvaľovacieho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
22.3.2017

Tlačová správa 4 združení v oblasti dopravyNovinka

Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR, Zväz autobusovej dopravy, Zväz zamestnávateľov MHD SR a Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia víta poslaneckú iniciatívu týkajúcu sa zmeny legislatívy pri stanovení dolnej vekovej hranice 21 rokov na vydávanie vodičských oprávnení na verejnú prepravu osôb. Zmena regulácie pomôže k riešeniu problémov súvisiacich s nedostatkom vodičov.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
2.3.2017

Združenie dopravcov súhlasí s novelou cestného zákonaNovinka

Poslanecký návrh na zmenu legislatívy pre zisk vodičského oprávnenia skupiny C a D je pozitívny krok, ktorý posunie slovenskú cestnú dopravu vpred.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
19.1.2017

Rakúsko sa zbavuje zahraničných dopravcovNovinka

Ďalšia európska krajina zaviedla zákon o minimálnej mzde, ktorý sa uplatňuje aj na vodičov v medzinárodnej cestnej doprave. Podnikateľská činnosť v tejto oblasti sa tak výrazne komplikuje.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
15.12.2016

Štátne podmienky brzdia rozvoj podnikania v cestnej dopraveNovinka

Slovenské dopravné spoločnosti sa vplyvom nepriaznivých podmienok vytvorených štátom dostávajú na okraj európskeho trhu cestnej dopravy. Daňovo odvodové zaťaženie dopravcov zo Slovenska brzdí rozvoj podnikania v tomto sektore, ktorý sa dá pozorovať vo všetkých okolitých štátoch.
Zdroj: ČESMAD Slovakia
14.11.2016

Zvýšenie cien PZP je pre dopravcov neakceptovateľnéNovinka

Združenie ČESMAD Slovakia, ktoré združuje takmer 800 slovenských dopravných spoločností ostro kritizuje vládny návrh novely Zákona o poisťovníctve, ktorý by zaviedol 8 % odvod z neživotného poistenia.
Zdroj: ČESMAD Slovakia

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR