Sluzby 2015

Víza do Turecka

 

Od 5. januára 2016 musí žiadosti o vydanie tureckých víz predchádzať elektronické podanie na webovej stránke: https://www.konsolosluk.gov.tr/

Požadované originály dokladov alebo overené kópie dokladov zostávajú v platnosti. Novou požiadavkou je predloženie cestovného zdravotného poistenia do zahraničia, ktoré musí byť platné počas celého obdobia udelených tureckých víz. Požadované doklady sa predkladajú pri každom podaní žiadosti.

Od 1. januára 2016 sa zvyšuje cena za viacvstupové turecké vízum zo 180,20 EUR na 200,20 EUR.

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 2 x týždenne, a to v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou zasielali na adresu združenia v dostatočnom časovom predstihu pred požadovanou platnosťou nových víz. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Podmienky vybavovania víz do Turecka

 

Jednovstupové vízum

 

Potrebné doklady: 

 • vyplnený vízový dotazník
 • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
 • 1x aktuálna biometrická fotografia 5 x 6 cm vyhotovená fotografom, originál na bielom podklade, nie staršia ako 3 mesiace
 • fotokópia vodičského preukazu
 • žiadosť v mene firmy o udelenie jednovstupových tureckých víz
 • cestovné zdravotné poistenie do zahraničia
 • výpis z obchodného prípadne živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu).

 

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

 

Viacvstupové vízum (180 dňové) 

 

Potrebné doklady:

-       vyplnený vízový dotazník;

-       platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz /platnosť pasu musí byť minimálne 60 dní po skončení platnosti víz;

-       1 x biometrická fotografia vyhotovená fotografom rozmerov 5 x 6 cm (fotografia musí byť aktuálna, nie staršia ako 3 mesiace, originál na bielom podklade/;

-       žiadosť v mene firmy o vydanie víz;

-       výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace originál alebo overená fotokópia;

-       fotokópia vodičského preukazu;

-       pozvánka od tureckého partnera (originál alebo e-mailom priamo na adresu ambasády).

-       oznámenie o podpisovom vzore overené notárom - obsahuje podpisový vzor osoby oprávnenej podpisovať dokumenty v mene spoločnosti;

-       potvrdenie o bezdlžnosti voči štátu z daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace – originál alebo overená fotokópia;

-       notársky overená kópia Eurolicencie;

-       cestovné zdravotné poistenie do zahraničia.

 

Doba vybavenia:  do 10 pracovných dní

 

Tranzitné víza:

 

jednovstupové

dvojvstupové

 

Potrebné doklady: 

 • vyplnený vízový dotazník
 • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
 • 1 x aktuálna biometrická fotografia vyhotovená fotografom 5 x 6 cm, originál na bielom podklade, nie staršia ako 3 mesiace
 • cestovné zdravotné poistenie do zahraničia
 • fotokópiu vodičského preukazu
 • výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace (originál alebo overenú kópiu)
 • žiadosť v mene firmy o udelenie tureckých víz

 

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

 

V prípade žiadosti o tranzitné vízum musia byť už vydané víza do cieľovej krajiny.

 

Poplatky za vybavenie víz:

 

jednovstupové:                  63,80 EUR

 

viacvstupové:                   200,20 EUR

 

tranzitné jednovstupové:   67,50 EUR

 

 

 

Kontakt:

 

Ľudmila Vidličková

tel.: 02/55 41 04 11

mobil: 0903 473 920

e-mail: vidlickova@cesmad.sk

 

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie, colné záležitosti

tel.: 02/55 41 04 11

mobil: 0903 282 739

e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:
doc iconvisa_application form.doc (101,0kB)
Vzor Turecký vízový dotazník 1.tif (674,6kB)
Vzor Turecký vízový dotazník 2.tif (771,2kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 23. 4. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR