Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Víza do Turecka

 

ČESMAD Slovakia vybavuje pre dopravcov víza do Tureckej republiky.

Na vybavenie jednorázových víz treba priniesť : 

  • vyplnený vízový dotazník
  • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
  • 1x fotografia aktuálna 5 x 6 cm originál na bielom podklade

 V prípade, že žiadateľ o víza ešte nebol v Turecku treba doložiť okrem vyššie uvedených dokladov aj nasledovné :

- fotokopiu vodičského preukazu

- výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace originál alebo overenú fotokopiu

- žiadosť v mene firmy o udelenie jednorázových tureckých víz

Cena jednorazového vstupného víza:   64.70 EUR

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

 

 Doklady potrebné k vybaveniu viacvstupových víz :

- vyplnený vízový dotazník

- platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz /platnosť pasu musí byť min. 60 dní po skončení platnosti víz

- 1 x fotografia rozmerov 5 x 6 cm /foto musí byť aktuálne, originál na bielom podklade/

 - žiadosť v mene firmy o vydanie víz

- výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace originál alebo overenú fotokópiu

- fotokópia vodičského preukazu

- pozvánka od tureckého partnera /originál alebo meilom priamo na ambasadu/

- oznámenie o podpisovom vzore - obsahuje podpisový vzor osoby oprávnenej podpisovať dokumenty v mene spoločnosti overené notárom

- potvrdenie o bezdĺžnosti voči štátu z daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace originál alebo overená fotokopia

- notársky overená kopia Eurolicencie

Cena viacvstupového víza je 184,00 EUR

Doba vybavenia:  do 10 pracovných dní

 

Cena tranzitného víza jednorázového:   64,70 EUR

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

 Cena tranzitného víza dvojvstupového: 91,70 EUR

Doba vybavenia: 4 pracovné dni 

V prípade žiadostí o tranzitné víza muia byť už vydané víza do cieľovej krajiny.

Kontakt
Ľudmila Vidličková
tel./fax 02/55 41 04 11
mobil 0903 473 920
e-mail vidlickova@cesmad.sk

Alena Kubišová
tel./fax 02/55 41 04 11
mobil 0911 467 856
e-mail kubisova@cesmad.sk

Prílohy:
doc iconvisa_application form.doc (101,0kB)
doc iconpotrebné doklady víza Turecko.doc (24,5kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 4. 5. 2012

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR