Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Víza do Turecka

 

 

Upozorňujeme žiadateľov o víza, že na príslušné ambasády a ruské vízové centrum bude chodiť pracovník združenia 3 x týždenne, a to v pondelok, v stredu a v piatok. Z tohto dôvodu Vás žiadame, aby ste vízové dotazníky s príslušnou dokumentáciou na adresu združenia zasielali v dostatočnom časovom predstihu, a to v utorok, vo štvrtok a v piatok do 15,00 hod., v ostatné pracovné dni do 16,00 hod. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Podmienky vybavovania víz do Turecka

 

 

Jednovstupové vízum

 

Potrebné doklady: 

  • vyplnený vízový dotazník
  • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
  • 2x aktuálna fotografia 5 x 6 cm, originál na bielom podklade, nie staršia ako 3 mesiace
  • fotokópia vodičského preukazu
  • žiadosť v mene firmy o udelenie jednovstupových tureckých víz

V prípade, že žiadateľ o víza ešte nebol pracovne v Turecku,  treba doložiť okrem vyššie uvedených dokladov aj:

 

-       výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace originál alebo overenú kópiu.

 

 

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

 

Viacvstupové vízum (180 dňové) 

 

Potrebné doklady:

-       vyplnený vízový dotazník;

-       platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz /platnosť pasu musí byť minimálne 60 dní po skončení platnosti víz;

-       2 x fotografia rozmerov 5 x 6 cm (fotografia musí byť aktuálna, nie staršia ako 3 mesiace, originál na bielom podklade/;

-       žiadosť v mene firmy o vydanie víz;

-       výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace originál alebo overená fotokópia;

-       fotokópia vodičského preukazu;

-       pozvánka od tureckého partnera (originál alebo e-mailom priamo na adresu ambasády);

-       oznámenie o podpisovom vzore overené notárom - obsahuje podpisový vzor osoby oprávnenej podpisovať dokumenty v mene spoločnosti;

-       potvrdenie o bezdlžnosti voči štátu z daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace – originál alebo overená fotokópia;

-       notársky overená kópia Eurolicencie.

 

Doba vybavenia:  do 10 pracovných dní

 

Tranzitné víza:

 

jednovstupové

dvojvstupové

 

Potrebné doklady: 

  • vyplnený vízový dotazník
  • platný cestovný pas s voľnou stranou na nalepenie víz
  • 2 x aktuálna fotografia 5 x 6 cm, originál na bielom podklade, nie staršia ako 3 mesiace

V prípade, že žiadateľ o víza ešte nebol v Turecku,  treba doložiť okrem vyššie uvedených dokladov aj nasledovné:

 

-       fotokópiu vodičského preukazu

-       výpis z obchodného príp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace originál alebo overenú kópiu

-       žiadosť v mene firmy o udelenie jednovstupových tureckých víz

 

Doba vybavenia: 4 pracovné dni

 

V prípade žiadosti o tranzitné vízum musia byť už vydané víza do cieľovej krajiny.

 

Poplatky za vybavenie víz:

 

jednovstupové:                  63,80 EUR

 

viacvstupové:                   180,20 EUR

 

tranzitné jednovstupové:   67,50 EUR

 

 

 

Kontakt:

 

Ľudmila Vidličková

tel.: 02/55 41 04 11

mobil: 0903 473 920

e-mail: vidlickova@cesmad.sk

 

Tatiana Prokopiusová, vedúca regionálnej kancelárie

tel.: 02/55 41 04 11

mobil: 0903 282 739

e-mail: prokopiusova@cesmad.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:
doc iconvisa_application form.doc (101,0kB)
Vzor Turecký vízový dotazník 1.tif (674,6kB)
Vzor Turecký vízový dotazník 2.tif (771,2kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 23. 4. 2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR