Sluzby 2015

Uskutočnené školenia


BANSKÁ BYSTRICA - Elektronické schránky v zmysle zákona č.503/2013 Z.z. od 1.1.2017
Školenie je určené pre štatutárov. Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok,Vymedzenie základných pojmov,Zriadenie elektronickej schránky,Aktivácia a prístup do elektronickej schránky,Deaktivácia elektronickej schránky,Zrušenie elektronickej schránky,Samotný výkon verejnej moci elektronicky,Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).
     

BANSKÁ BYSTRICA - Zamestávanie cudzincov a ukončenie roka
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA OD 18.6.2016: - vysielanie, zamestnávanie cudzincov v rámci kamiónovej prepravy - aktuálne zmeny v zákone v zákonníku práce od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.7.2016 UKONČENIE ROKA V MZDOVEH ÚČTÁRNI, ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016
     

PREŠOV - Elektronické schránky v zmysle zákona č. 503/2013 Z.u. od 1.1.2017
Školenie je určené pre štatutárov. Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok,Vymedzenie základných pojmov,Zriadenie elektronickej schránky,Aktivácia a prístup do elektronickej schránky,Deaktivácia elektronickej schránky,Zrušenie elektronickej schránky,Samotný výkon verejnej moci elektronicky,Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).
     

PREŠOV - Zamestávanie cudzincov a ukončenie roka
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA OD 18.6.2016: - vysielanie, zamestnávanie cudzincov v rámci kamiónovej prepravy - aktuálne zmeny v zákone v zákonníku práce od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.7.2016 UKONČENIE ROKA V MZDOVEH ÚČTÁRNI, ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016
     

TRNAVA - Elektronické schránky v zmysle zákona č.503/2013 Z.z. od 1.1.2017
Školenie je určené pre štatutárov. Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok,Vymedzenie základných pojmov,Zriadenie elektronickej schránky,Aktivácia a prístup do elektronickej schránky,Deaktivácia elektronickej schránky,Zrušenie elektronickej schránky,Samotný výkon verejnej moci elektronicky,Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).
     

TRNAVA - Zamestávanie cudzincov a ukončenie roka
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA OD 18.6.2016: - vysielanie, zamestnávanie cudzincov v rámci kamiónovej prepravy - aktuálne zmeny v zákone v zákonníku práce od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.7.2016 UKONČENIE ROKA V MZDOVEH ÚČTÁRNI, ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016
     
LKW2
Refundacia2015
Mytne2015

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR