Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Uskutočnené školenia


2016.12.01 BANSKÁ BYSTRICA - Elektronické schránky v zmysle zákona č.503/2013 Z.z. od 1.1.2017
Školenie je určené pre štatutárov. Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok,Vymedzenie základných pojmov,Zriadenie elektronickej schránky,Aktivácia a prístup do elektronickej schránky,Deaktivácia elektronickej schránky,Zrušenie elektronickej schránky,Samotný výkon verejnej moci elektronicky,Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).
     

2016.12.20 PREŠOV - Zamestávanie cudzincov a ukončenie roka
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA OD 18.6.2016: - vysielanie, zamestnávanie cudzincov v rámci kamiónovej prepravy - aktuálne zmeny v zákone v zákonníku práce od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.7.2016 UKONČENIE ROKA V MZDOVEH ÚČTÁRNI, ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016
     

2016.12.20 TRNAVA - Zamestávanie cudzincov a ukončenie roka
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA OD 18.6.2016: - vysielanie, zamestnávanie cudzincov v rámci kamiónovej prepravy - aktuálne zmeny v zákone v zákonníku práce od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.7.2016 UKONČENIE ROKA V MZDOVEH ÚČTÁRNI, ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016
     

2016.12.21 BANSKÁ BYSTRICA - Zamestávanie cudzincov a ukončenie roka
ZAMESTNÁVANIE CUDZINCOV A VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO ZAHRANIČIA OD 18.6.2016: - vysielanie, zamestnávanie cudzincov v rámci kamiónovej prepravy - aktuálne zmeny v zákone v zákonníku práce od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o sociálnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o zdravotnom poistení od 1.7.2016 - aktuálne zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.7.2016 UKONČENIE ROKA V MZDOVEH ÚČTÁRNI, ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016
     

2016.12.6 PREŠOV - Elektronické schránky v zmysle zákona č. 503/2013 Z.u. od 1.1.2017
Školenie je určené pre štatutárov. Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok,Vymedzenie základných pojmov,Zriadenie elektronickej schránky,Aktivácia a prístup do elektronickej schránky,Deaktivácia elektronickej schránky,Zrušenie elektronickej schránky,Samotný výkon verejnej moci elektronicky,Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).
     

2016.12.7 TRNAVA - Elektronické schránky v zmysle zákona č.503/2013 Z.z. od 1.1.2017
Školenie je určené pre štatutárov. Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok,Vymedzenie základných pojmov,Zriadenie elektronickej schránky,Aktivácia a prístup do elektronickej schránky,Deaktivácia elektronickej schránky,Zrušenie elektronickej schránky,Samotný výkon verejnej moci elektronicky,Samotný výkon vytvorenia elektronickej schránky vrátane praktickej ukážky jej jednotlivých funkcií a metodiky (kto má záujem si môže priamo na školenie priniesť vlastný notebook, eID kartu a čítačku).
     

2017.1.16 PREŠOV - Zmeny daňových zákonov od 1.1.2017
16.1. 2017 Daň z motorových vozidiel, DPH, Daň z príjmov
     

2017.1.19 TRNAVA- Zmeny daňových zákonov od 1.1.2017
18.1. 2017 Daň z motorových vozidiel, DPH, Daň z príjmov
     

2017.2.13 TRNAVA - Daňové priznanie k dani z príjmov PO a podanie účtovnej závierky za rok 2016
Účtovná závierka, Daňové priznanie (na praktickom príklade vyplnenia DP)
     

Banská Bystrica 04.-06.02.2017 Školenie vodičov ADR
Školenie vodičov základné / obnovovacie
     

Bardejov 11.-13.03.2017 Školenie vodičov ADR
Školenie vodičov základné / obnovovacie
     

Bratislava 5.5.2017 - Sociálna legislatíva

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR