Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Výmena slovenských diaľničných nálepiek

 

1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vymieňa v sídle spoločnosti, resp. na vysunutom pracovisku len diaľničné nálepky platné na území SR, ktoré majú ročnú platnosť.

2. Diaľničné nálepky sa vymieňajú pri:
- poškodení čelného skla motorového vozidla, pričom diaľničná nálepka má rozpoznateľný holografický ochranný prvok a sériové číslo,
- poškodení čelného skla motorového vozidla, pričom diaľničná nálepka je znehodnotená (napr. pri požiari vozidla),
- pri odcudzení kontrolného kupónu diaľničnej nálepky.

3. Pri poškodení čelného skla motorového vozidla, pričom nálepka má rozpoznateľný holografický ochranný prvok a sériové číslo, je potrebné k žiadosti doložiť:
- časť diaľničnej nálepky s rozpoznateľným holografickým ochranným prvkom a sériovým číslom, z ktorého by sa pri porovnaní s kontrolným kupónom dala jednoznačne potvrdiť pravosť a príslušnosť diaľničnej nálepky,
- originálny vyplnený kontrolný kupón,
- doklad o výmene čelného skla.

4. Pri poškodení čelného skla motorového vozidla, pričom nálepka je znehodnotená, je potrebné k žiadosti doložiť:
- originálny vyplnený kontrolný kupón,
- doklad vydaný príslušným Policajným zborom SR o vykonanom vyšetrovaní vo veci (kópiu zápisu o dopravnej nehode, pri ktorej došlo k poškodeniu čelného skla a k znehodnoteniu nálepky, kópiu o vyšetrení požiaru motorového vozidla s doloženými fotografiami alebo inej udalosti súvisiacej s poškodením vozidla s následkom zničenia diaľničnej nálepky),
- potvrdenie z poisťovne.

5. Pri odcudzení kontrolného kupónu diaľničnej nálepky je potrebné k žiadosti doložiť:
- diaľničnú nálepku s rozpoznateľným holografickým ochranným prvkom a sériovým číslom,
- zápis vydaný PZ SR o odcudzení kontrolného kupónu s uvedením sériového čísla.

6. Pri odcudzení motorového vozidla, alebo pri odcudzení diaľničnej nálepky sa diaľničná nálepka nevymieňa.

7. Diaľničná nálepka sa nevymieňa pri trojkolesových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré nemajú predné čelné sklo.

8. Pri zmene evidenčného čísla vozidla sa diaľničná nálepka nevymieňa. (Postačuje mať k dispozícii vo vozidle kópiu pôvodného osvedčenia o evidencii vozidla, prípadne kópiu dokladu o zmene, krádeži alebo strate pôvodného EČV).

9. Pri totálnej škode vozidla sa diaľničná nálepka nevymieňa (nálepka prináleží k motorovému vozidlu a je neprenosná).

10. Pri čistení predného skla a inom nedbalostnom poškodení sa diaľničná nálepka nevymieňa.

11. O výmene diaľničnej nálepky sa vystavuje dokument „Protokol o výmene DN“.

Výmena diaľničných nálepiek sa uskutočňuje denne v čase od 8.30 - 14.00 hod. (v prípade potreby je možné dohodnúť si iný termín). Diaľničné nálepky sa vymieňajú osobne na vysunutom pracovisku NDS v Bratislave, na adrese Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Polianky 19, 841 01 Bratislava (areál Dekra STK) alebo nami požadované doklady môžete zaslať poštou na adresu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava. Pri osobnej výmene je potrebné dopredu sa objednať, a to buď telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt: 02/583 118 13 
telefón: 02/583 118 13, 02/ 583 118 74
e-mail: vymena_nalepiek@ndsas.sk

Zdroj: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Prílohy:
doc iconziadost_o_vymenu_DN.doc (80,8kB)

Dátum poslednej aktualizácie: 21. 5. 2014

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR