Sluzby 2015

Zasadnutia IRU


5. 9. 2016 - Rokovanie Colnej komisie IRU v Prahe
V dňoch 5. a 6. septembra 2016 sa v Prahe konalo rokovanie Colnej komisie IRU.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

10. 3. 2016 - Zasadnutie technickej komisie IRU
Vo Švajčiarsku sa 10. marca uskutočnilo zasadnutie technickej komisie CIT IRU. Zástupcovia národných asociácií aj s účasťou zástupcu združenia ČESMAD Slovakia mali v Ženeve na programe dôležité rozhodnutia.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

25. 2. 2016 - Rokovanie expertov IRU na prepravu nebezpečných vecí
25. februára 2016 sa konalo v Ženevskej centrále IRU (International Road Transport Union) pravidelné zasadnutie skupiny expertov IRU pre prepravu nebezpečných vecí (GEMD), na ktorej sa za ČESMAD Slovakia zúčastnil autor týchto riadkov.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

3. 2. 2016 - Rokovanie sociálnej komisie IRU CAS
V stredu 3. februára 2016 sa v Bruseli uskutočnilo pravidelné stretnutie zástupcov členských krajín IRU CAS pre oblasť sociálnych záležitostí. Stretnutie otvoril prezident komisie Steven Salmon svojím príhovorom, ktorý sa týkal aktuálnych problémov v sektore.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

6. 11. 2015 - Zasadnutie Rady pre nákladnú dopravu, Rady pre osobnú dopravu a Valné zhromaždenie
V dňoch 5. - 6. novembra 2015 sa uskutočnilo v Ženeve pravidelné jesenné zasadnutie orgánov IRU. Prvý deň prebiehalo zasadnutie Rady pre osobnú dopravu a Rady pre nákladnú dopravu. Druhý sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

10. 9. 2015 - Zasadnutie technickej komisie IRU
V septembri sa uskutočnilo zasadnutie technickej komisie Medzinárodnej únie dopravcov IRU, na ktorom sa riešili aktuálne problémy v danej oblasti. Zasadnutie sa uskutočnilo 10. septembra v švédskom meste Borås.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

9. 9. 2015 - Rokovanie sociálnej komisie IRU CAS
Problematika sociálnej legislatívy v súvislosti s podnikaním v cestnej doprave je téma, ktorá si vyžaduje pravidelné riešenia. Súčasnými problémami v tejto oblasti sa zaoberalo aj septembrové stretnutie zástupcov členských krajín IRU.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

17. 4. 2015 - Rada pre osobnú a nákladnú dopravu a Valné zhromaždenie IRU
Dňa 17.4. 2015 sa zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia zúčastnili na stretnutí Rady pre osobnú dopravu, Rady pre nákladnú dopravu a valného zhromaždenia. Zasadnutia sa uskutočnili v Ženeve.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

12. 3. 2015 - Zasadnutia technickej komisie IRU
Správa zo zasadnutia technickej komisie IRU, ktoré sa uskutočnilo 12. marca 2015 v Ženeve vo Švajčiarsku.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

5. 3. 2015 - Zasadnutie IRU skupiny expertov na prepravu nebezpečných vecí (GEMD)
4. a 5. marca 2015 sa konalo na malebnom zámku v malom meste Münchenwiler vo Švajčiarsku pravidelné zasadnutie skupiny expertov IRU na prepravu nebezpečných vecí (GEMD), na ktorej sa zúčastnil aj zástupca združenia ČESMAD Slovakia.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

20. 2. 2015 - Zasadnutie IRU komisie pre právne záležitosti
Zasadnutie IRU komisie pre právne záležitosti (CAI) sa malo uskutočniť 20. februára 2015, ale bolo zrušené pre nízky počet prihlásených členov.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

4. 2. 2015 - Stretnutie sociálnej komisie IRU CAS
V stredu 4. februára 2015 sa v Bruseli uskutočnilo pravidelné stretnutie zástupcov členských krajín Výboru pre sociálne záležitosti IRU CAS pre oblasť sociálnych záležitostí.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR