Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Zasadnutia IRU


15. 4. 2017 - Stretnutie expertnej skupín CEN TC 119
Na poslednom stretnutí expertných skupín došlo k zmenám v niektorých normách, ktoré upravujú špecifikácie upevňovania nákladu v jednotlivých štátoch Európskej únie.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

15. 3. 2017 - Stretnutie komisií CSR a CIT
Stretnutie komisií CSR a CIT (bezpečné cesty a technika) v polovici marca v Ríme prinieslo hlavne informácie o technologických inováciách a budúcnosti bezpečnosti na cestách.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

15. 10. 2016 - Zasadnutie technickej komisie IRU
Druhé tohtoročné zasadnutie technickej komisie IRU CIT sa uskutočnilo koncom septembra v švajčiarskej Ženeve. Na programe boli dôležité body, ktoré určia vývoj technológií v sektore komerčnej cestnej dopravy.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

30. 9. 2016 - Rokovanie skupiny expertov IRU na prepravu nebezpečných vecí
V ženevskej centrále IRU (International Road Transport Union) sa 15. septembra konalo pravidelné zasadnutie skupiny expertov IRU na prepravu nebezpečných vecí (GEMD), na ktorej sa za ČESMAD Slovakia zúčastnil Ing. Ivan Pobjecký, PhD.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

5. 9. 2016 - Rokovanie Colnej komisie IRU v Prahe
V dňoch 5. a 6. septembra 2016 sa v Prahe konalo rokovanie Colnej komisie IRU.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

10. 3. 2016 - Zasadnutie technickej komisie IRU
Vo Švajčiarsku sa 10. marca uskutočnilo zasadnutie technickej komisie CIT IRU. Zástupcovia národných asociácií aj s účasťou zástupcu združenia ČESMAD Slovakia mali v Ženeve na programe dôležité rozhodnutia.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

25. 2. 2016 - Rokovanie expertov IRU na prepravu nebezpečných vecí
25. februára 2016 sa konalo v Ženevskej centrále IRU (International Road Transport Union) pravidelné zasadnutie skupiny expertov IRU pre prepravu nebezpečných vecí (GEMD), na ktorej sa za ČESMAD Slovakia zúčastnil autor týchto riadkov.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

3. 2. 2016 - Rokovanie sociálnej komisie IRU CAS
V stredu 3. februára 2016 sa v Bruseli uskutočnilo pravidelné stretnutie zástupcov členských krajín IRU CAS pre oblasť sociálnych záležitostí. Stretnutie otvoril prezident komisie Steven Salmon svojím príhovorom, ktorý sa týkal aktuálnych problémov v sektore.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

6. 11. 2015 - Zasadnutie Rady pre nákladnú dopravu, Rady pre osobnú dopravu a Valné zhromaždenie
V dňoch 5. - 6. novembra 2015 sa uskutočnilo v Ženeve pravidelné jesenné zasadnutie orgánov IRU. Prvý deň prebiehalo zasadnutie Rady pre osobnú dopravu a Rady pre nákladnú dopravu. Druhý sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

10. 9. 2015 - Zasadnutie technickej komisie IRU
V septembri sa uskutočnilo zasadnutie technickej komisie Medzinárodnej únie dopravcov IRU, na ktorom sa riešili aktuálne problémy v danej oblasti. Zasadnutie sa uskutočnilo 10. septembra v švédskom meste Borås.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

9. 9. 2015 - Rokovanie sociálnej komisie IRU CAS
Problematika sociálnej legislatívy v súvislosti s podnikaním v cestnej doprave je téma, ktorá si vyžaduje pravidelné riešenia. Súčasnými problémami v tejto oblasti sa zaoberalo aj septembrové stretnutie zástupcov členských krajín IRU.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

17. 4. 2015 - Rada pre osobnú a nákladnú dopravu a Valné zhromaždenie IRU
Dňa 17.4. 2015 sa zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia zúčastnili na stretnutí Rady pre osobnú dopravu, Rady pre nákladnú dopravu a valného zhromaždenia. Zasadnutia sa uskutočnili v Ženeve.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR