Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Zasadnutia IRU


6. 11. 2015 - Zasadnutie Rady pre nákladnú dopravu, Rady pre osobnú dopravu a Valné zhromaždenie
V dňoch 5. - 6. novembra 2015 sa uskutočnilo v Ženeve pravidelné jesenné zasadnutie orgánov IRU. Prvý deň prebiehalo zasadnutie Rady pre osobnú dopravu a Rady pre nákladnú dopravu. Druhý sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

10. 9. 2015 - Zasadnutie technickej komisie IRU
V septembri sa uskutočnilo zasadnutie technickej komisie Medzinárodnej únie dopravcov IRU, na ktorom sa riešili aktuálne problémy v danej oblasti. Zasadnutie sa uskutočnilo 10. septembra v švédskom meste Borås.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

9. 9. 2015 - Rokovanie sociálnej komisie IRU CAS
Problematika sociálnej legislatívy v súvislosti s podnikaním v cestnej doprave je téma, ktorá si vyžaduje pravidelné riešenia. Súčasnými problémami v tejto oblasti sa zaoberalo aj septembrové stretnutie zástupcov členských krajín IRU.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

17. 4. 2015 - Rada pre osobnú a nákladnú dopravu a Valné zhromaždenie IRU
Dňa 17.4. 2015 sa zástupcovia združenia ČESMAD Slovakia zúčastnili na stretnutí Rady pre osobnú dopravu, Rady pre nákladnú dopravu a valného zhromaždenia. Zasadnutia sa uskutočnili v Ženeve.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

12. 3. 2015 - Zasadnutia technickej komisie IRU
Správa zo zasadnutia technickej komisie IRU, ktoré sa uskutočnilo 12. marca 2015 v Ženeve vo Švajčiarsku.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

5. 3. 2015 - Zasadnutie IRU skupiny expertov na prepravu nebezpečných vecí (GEMD)
4. a 5. marca 2015 sa konalo na malebnom zámku v malom meste Münchenwiler vo Švajčiarsku pravidelné zasadnutie skupiny expertov IRU na prepravu nebezpečných vecí (GEMD), na ktorej sa zúčastnil aj zástupca združenia ČESMAD Slovakia.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

20. 2. 2015 - Zasadnutie IRU komisie pre právne záležitosti
Zasadnutie IRU komisie pre právne záležitosti (CAI) sa malo uskutočniť 20. februára 2015, ale bolo zrušené pre nízky počet prihlásených členov.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

4. 2. 2015 - Stretnutie sociálnej komisie IRU CAS
V stredu 4. februára 2015 sa v Bruseli uskutočnilo pravidelné stretnutie zástupcov členských krajín Výboru pre sociálne záležitosti IRU CAS pre oblasť sociálnych záležitostí.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia     Zamknutá

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR