Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Zasadnutia IRU


26. 4. 2012 - Jarné zasadnutie rady IRU pre osobnú dopravu
Zdĺhavá príprava medzištátnej zmluvy o pravidelných autobusových linkách (Omnibus), celosvetová kampaň na podporu imidžu autobusovej dopravy Smart Move, ako aj kritické vyjadrenia na adresu Európskej komisie boli nosnými témami jarného zasadnutia rady IRU pre osobnú dopravu. Správa zo zasadnutia je k dispozícii len pre členov združenia v rámci prílohy.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

13. 3. 2012 - Zasadnutie Technickej komisie IRU (CIT) v Bukurešti
Požiadavky na sedadlá vodičov i lôžka pre cestujúcich v autobusoch, ako aj ďalšie návrhy zmien na zvýšenie bezpečnosti v cestnej doprave boli predmetom rokovania Technickej komisie IRU (ĆIT) v Bukureštii. Správa zo zasadnutia je k dispozícii len pre členov združenia v rámci prílohy.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

1. 3. 2012 - Zasadnutie Komisie IRU na prepravu nebezpečných vecí (GEMD) v Ženeve
Otázka telematiky v súčasnosti naráža na problém financií. Napriek tomu má Nemecko v úmysle začleniť telematiku do vydania ADR 2015, odznelo na zasadnutí komisie IRU na prepravu nebezpečných vecí (GEMD) v Ženeve. Správa zo zasadnutia je k dispozícii len pre členov združenia v rámci prílohy.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

29. 2. 2012 - Workshop o diaľkovej a zájazdovej autobusovej doprave v Európe
Autobusová doprava je už niekoľko rokov zaznávaná, existuje však veľa dôvodov na jej renesanciu. Správa z workshopu je k dispozícii len pre členov združenia v rámci prílohy.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

23. 2. 2012 - Zasadnutie Právnej komisie IRU v Ženeve
Postoj IRU k zavedeniu elektronického nákladného listu e-CMR a stav prijímania Dohovoru OMNIBUS boli predmetom rokovania Právnej komisie IRU v Ženeve. Správa zo zasadnutia je k dispozícii len pre členov združenia v rámci prílohy.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

16. 2. 2012 - Zasadnutie Sociálnej komisie IRU v Bruseli
Stanoviská IRU k príprave nového nariadenia o digitálnych tachografoch a problematika jednotného vykonávania kontrol boli predmetom zasadnutia Sociálnej komisie IRU v Bruseli. Správa zo zasadnutia je k dispozícii len pre členov združenia v rámci prílohy.
  Zdroj: Žilinská univerzita v Žiline   Novinka   Zamknutá

30. 9. 2011 - Zasadnutie Komisie IRU pre sociálne otázky v Bruseli
Pripravované legislatívne zmeny v oblasti digitálnych tachografov v EÚ boli hlavnou témou zasadnutia Komisie IRU pre sociálne otázky v Bruseli.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

27. 9. 2011 - Zasadanie Komisie IRU na prepravu nebezpečných vecí v Antverpách
Označovanie obmedzených množstiev nebezpečných vecí a preprava cez tunely boli nosnou témou zasadania Komisie IRU na prepravu nebezpečných vecí v Antverpách.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

5. 9. 2011 - Zasadanie Technickej komisie IRU v Helsinkách
Technická komisia IRU sa zaoberala sedačkami vodičov autobusov i prevencii vzniku požiaru.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

30. 8. 2011 - Zasadnutie Colnej komisie IRU v Ženeve
Colná komisia IRU rokovala o aktuálnej situácii v colnej únii medzi Ruskou federáciou, Bieloruskom a Kazachstanom.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

27. 9. 2010 - Zasadnutie Technickej komisie IRU v Hannoveri
Zasadnutie Technickej komisie IRU sa uskutočnilo 27. septembra 2010 v Hannoveri. Správa zo zasadnutia je k dispozícii len pre členov združenia v rámci prílohy.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

9. 9. 2010 - Zasadanie pracovnej skupiny ITF/CEMT pre cestnú dopravu
V dňoch 9. a 10. septembra 2010 sa v Paríži konalo zasadanie pracovnej skupiny ITF/CEMT pre cestnú dopravu. Informácia zo zasadnutia je k dispozícii v priloženom súbore len pre členov združenia.
     Novinka   Zamknutá

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR