Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Zasadnutia združenia


20. 5. 2015 - Regionálne zhromaždenia
Koniec apríla patril v združení ČESMAD Slovakia regionálnym zhromaždeniam, ktoré by sme mohli brať ako predzvesť plenárneho zhromaždenia, ktoré sa uskutoční v júni v Banskej Bystrici.
     Novinka   Zamknutá

12. 6. 2012 - 22. Plenárne zhromaždenie, Banská Bystrica
Dňa 21. júna 2012 sa o 13.00 hodine uskutoční plenárne zhromaždenie v Hoteli Lux, Banská Bystrica.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

14. 3. 2012 - Zasadnutia združenia ČESMAD Slovakia na webe v online Kilometri
Všetci členovia združenia, ale aj predplatitelia balíčka služieb si môžu listovať aktuálne číslo časopisu Kilometer alebo archívne čísla za rok 2011 na webstránke: www.cesmad.sk. Taktiež tu nájdete aj informácie o zasadnutiach združenia aj o rokovaniach generálneho tajomníka.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

3. 2. 2011 - ČESMAD Slovakia na rokovaní s predsedkyňou vlády SR
Zástupcovia združenia rokovali 3.2.2011 s predsedkyňou vlády SR Ivetou Radičovou o zložitej situácii cestných dopravcov na Slovensku.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

31. 1. 2011 - Rokovania generálneho tajomníka
Informácie z rokovaní generálneho tajomníka združenia...
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

27. 1. 2011 - Zasadnutie prezídia združenia, Šamorín
V Šamoríne zasadalo prezídium združenia.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

16. 12. 2010 - Zasadnutie prezídia združenia, Nové Zámky
Posledné zasadnutie prezídia združenia v roku 2010 sa uskutočnilo v Nových Zámkoch.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

10. 12. 2010 - Z rokovaní generálneho tajomníka
Informácie z rokovaní generálneho tajomníka...
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

28. 10. 2010 - Zasadnutia prezídia združenia, Šamorín, Lučenec
Prinášame prierez tém a riešení, ktoré boli predmetom rokovania zasadnutí prezídia v Šamoríne a Lučenci.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

27. 10. 2010 - Opäť u ministra dopravy Jána Figeľa
Dňa 27. októbra 2010 sa konalo v krátkom čase v poradí už tretie stretnutie zástupcov Združenia ČESMAD Slovakia a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jána Figeľa.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

6. 10. 2010 - ČESMAD Slovakia predloží pripomienky k novému cestnému zákonu
Dňa 6. októbra 2010 zasadala komisia združenia pre osobnú dopravu.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

30. 9. 2010 - V čom môžu pomôcť dopravcom zastupiteľské úrady v zahraničí
Generálny tajomník združenia absolvoval stretnutia na Ministerstve zahraničných vecí SR.
  Zdroj: ČESMAD Slovakia   Novinka   Zamknutá

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU
logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR