Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Slovensko
Aj Slovenská republika zavádza dočasné výnimky z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006

Na základe žiadosti ČESMAD Slovakia a v súčinnosti s MDaV SR, Národný inšpektorát práce na základe poverenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky udeľuje dočasnú výnimku z uplatňovania ustanovení nariadenia (ES) č. 561/2006 pre vodičov zapojených do prepravy tovaru v Slovenskej republike, a to od 19. marca 2020 00.00 h do 17. apríla 2020 24.00 h v nasledujúcom rozsahu:

1., maximálny denný čas jazdy sa zvyšuje z 9 hodín na 11 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006),

2., maximálny týždenný čas jazdy sa zvyšuje z 56 hodín na 60 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006,

3.,  celkový súhrnný čas jazdy počas dvoch po sebe idúcich týždňov sa zvyšuje z 90 hodín na 96 hodín (výnimka z uplatňovania článku 6 ods. 3 nariadenia (ES) č. 561/2006),

4.,  vodič má neprerušovanú prestávku trvajúcu  najmenej štyridsaťpäť minút, ak nezačína čerpať dobu odpočinku, po piatich a pol hodinách jazdy (výnimka z uplatňovania článku 7 nariadenia (ES) č. 561/2006),

5.,  minimálny denný odpočinok sa znižuje z 11 na 9 hodín (výnimka z uplatňovania článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 561/2006).

Výnimky v ostatých krajinách EÚ nájdete nižšie

1.png

2.png

3.png

4.png

 

6.png

 


Posledná aktualizácia: 21. 03. 2020