Prieskum v súvislosti s krízou COVID-19

Prieskum v súvislosti s krízou COVID-19

Žiadame vás o pomoc pri získaní údajov z praxe, ktoré budú podkladom prípravy na rokovanie s ministerstvom hospodárstva a dopravy v súvislosti s krízou šírenia koronavírusu na riešenie jej dopadov. Krátky dotazník si otvoríte na:

https://docs.google.com/forms/d/1Yt9MDnM0y9dDbdfmnzcpUITRbmFslQnkbJB6RrZjO20

Nájdite si, prosím, preto chvíľu čas, vyplnenie formuláru vám zaberie minimum času. Vpisujte len čísla. Termín na odpovede je do zajtra 25.3.2020, 14,00 h. Údaj IČO slúži iba na to, aby sme nedostávali nehodnoverné údaje, nebude sa spracovávať s číslami. Ďakujeme za spoluprácu!


Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU

Posledná aktualizácia: 24. 03. 2020