Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Aktuálne opatrenia v rámci Európy - sumarizácia

Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU tiež podrobne monitoruje situáciu okolo šírenia vírusu COVID-19 a s tým súvisiace obmedzenia v doprave. Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť aktuálne informácie pre každú krajinu jednotlivo: https://www.iru.org/apps/flash-getfile-action?id=889&file=global-coronavirus-covid-19-outbreak.pdf

Viac informácií: https://www.iru.org/coronavirus-covid-19-information

Maďarsko

Maďarsko uzavrelo svoje vnútorné a vonkajšie hranice s účinnosťou od utorka 17. marca 2020 0.00 h. Maďarskí občania a ich blízki príbuzní, ktorí s nimi cestujú (vrátane osôb, ktoré nemajú bydlisko v Maďarsku), budú mať stále povolený vstup do krajiny.

Vo štvrtok 26. marca 2020 bol prijatý dekrét, ktorý stanovuje podmienky vstupu na územie Maďarska.

Dekrét prikazuje všetkým vodičom nákladnej dopravy, aby pred vstupom na územie Maďarska podstúpili lekárske vyšetrenie na COVID-19 (podľa našich informácií sa tieto vyšetrenia vykonávajú priamo na hraničnom priechode maďarskými príslušníkmi).

V prípade negatívneho výsledku sú:

 • vodiči s maďarským občianstvom, ktorých cieľovou krajinou je Maďarsko, povinní podstúpiť 14–dennú domácu karanténu,
 • zahraniční vodiči povinní po vyložení tovaru opustiť Maďarsko do 24 hodín,
 • vodiči pri tranzitnej doprave povinní využiť najkratšiu možnú trasu,
 • všetci vodiči povinní na území Maďarska používať gumené rukavice a rúško, resp. respirátor.

V prípade pozitívneho výsledku:

 • sú vodiči maďarského občianstva povinní podstúpiť karanténu v štátom určených zariadeniach,
 • a občanom so zahraničným občianstvom nebude povolený vstup na územie Maďarska.

mapa madarsko.png

Slovinsko

Slovinské orgány pristúpili ku zmene opatrenia v súvislosti s tranzitnou prepravou. Na hraničných priechodoch Vrtojba, Fernetiči, Krvavi Potok a Škofje, sa uskutočňuje tzv. konvojová preprava. Slovinská polícia zhromažďuje 30 až 50 kamiónov (podľa toho či idú smer Maďarsko alebo Chorvátsko), ktoré následne eskortuje buď na Maďarskú a alebo na Chorvátsku hranicu, tam pokračujú ďalej.

Podrobné a aktualizované informácie o zmenách v doprave sú k dispozícií na webovej stránke slovinského informačného centra. https://www.promet.si/portal/en/1traffic-conditions.aspx

Rumunsko

V pondelok 16. marca rumunské orgány oznámili 30-dňový núdzový stav za účelom obmedzenia šírenia COVID-19.

Boli prijaté doplňujúce nariadenia, ktoré prikazujú osobám cestujúcich do Rumunska z krajín, kde bolo potvrdených najmenej 500 prípadov nakazenia koronavírusom povinnú karanténu alebo samoizoláciu.

Podľa rumunských orgánov osoby prichádzajúci z oblastí tzv. červenej zóny sú povinní sa podrobiť 14 dňovej karanténe. Sú to tieto oblasti: zóna Hubei (Čína), zóna Daegu a zóna Cheongdo (Kórejská republika), Irán.

Osoby prichádzajúce z krajín (ktoré potvrdili viac ako 500 potvrdených prípadov COVID-19) musia doma stráviť 14 dní v domácej izolácií. Sú to zatiaľ tieto krajiny: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Kanada, Kórejská republika (ďalšie provincie), Dánsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Nemecko, Japonsko, Veľká Británia, Malajzia, Nórsko, Holandsko, Čína (ďalšie zóny), Španielsko, Spojené štáty americké a Švédsko.

Výnimky:
- vnútroštátna preprava tovaru a cestujúcich,
- medzinárodná cestná nákladná doprava,
- Na vodičov nákladných vozidiel nad 3,5 t, ktorí prichádzajú z „červených zón“ alebo „žltých zón“ alebo prešli cez tieto zóny, sa karanténa alebo izolačné opatrenia nevzťahujú, ak na hraničnom priechode nevykazujú príznaky spojené s COVID-19. Všetky osoby vstupujúce do Rumunska budú musieť vyplniť formulár. Formulár v rumunčine alebo angličtine nájdete TU.
- Vodiči nákladných vozidiel nad 3,5 t sú povinní nosiť osobné prostriedky ochrany, ako sú dezinfekčné prostriedky, rukavice, masky na tvár.

Nasledujúce hraničné priechody boli uzavreté:
• Hraničné priechody s Maďarskom: Turnu, Săcuieni, Salonta a Valea lui Mihai.• Hraničný priechod s Ukrajinou: Sighet.
• Hraničné priechody s Bulharskom: Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir, Zimnicea, Turnu Măgurele a Bechet.
• Hraničné priechody s Moldavskom: Rădăuţi, Prut a Oancea.
• Vo štvrtok 12. marca 2020 srbské orgány jednostranne uzavreli tieto hraničné priechody s Rumunskom: Porţile de Fier 2, Moldavsko Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnu Severin a Naidăş.

Čakacie doby na hraniciach budú vzhľadom na objem dopravy výrazne dlhšie. Aktualizované časy čakania na hraniciach nájdete tu.

Rumunské úrady prijali výnimky z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 561/2006, ktoré sa uplatňujú od 18.3.2020 do 16.4.2020:
 - Art. 6 (1): nahradenie maximálneho denného limitu 9 hodín jazdy jedným z 11 hodín.
 - Art. 7: nahradenie požiadaviek na minimálne denné prestávky zavedením prestávky 45 minút po 5 a pol hodinách jazdy.
 - Art. 8 (1): zníženie požiadaviek na denný odpočinok z 11 na 9 hodín.
 - Art. 8 ods. 6: odloženie doby týždenného odpočinku na šesť až 24 hodín
Mapa odporučených trás

Rumunsko.png

Nemecko

Od 16. marca o 08:00 Nemecko opätovne zavádza dočasné hraničné kontroly na hraniciach s Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Luxemburskom a Dánskom. Prístup na tieto hranice sa musí vykonať prostredníctvom vyhradených hraničných priechodov. Úplný zoznam týchto hraničných prechodov nájdete TU.
Cezhraničný pohyb tovaru je naďalej zaručený.

Obslužné oblasti na nemeckých diaľniciach: - v oddychových a servisných priestoroch prevádzkovaných skupinou TANK & RAST využívanie sanitárnych zariadení SANIFAIR je bezplatné od 17.03.2020 s cieľom zabezpečiť prístup vodičov k zásadnej hygiene rúk.
Bezplatný prístup k sanitárnym zariadeniam SANIFAIR sa udeľuje prostredníctvom „detského vstupu“ a bude výslovne označený. Skupina TANK & RAST prevádzkuje 330 nemeckých diaľnic a odpočívadiel, vodiči by mali vyhľadávať tieto odpočívadlá. a vodiči by mali hľadať symbol TANK & RAST.
- TANK & RAST tiež oznámili, že budú udržiavať otvorené nielen benzínové stanice, ale aj pripojené obchody ( pekárenské výrobky, občerstvenie, maloobchod) na všetkých odpočívadlách a obslužných priestoroch, ktoré prevádzkujú.
- Nemecké združenie BGL je v kontakte so všetkými ostatnými poskytovateľmi oddychových a servisných plôch na diaľnici, aby zabezpečili nepretržité služby a prístup k sanitárnym zariadeniam s vhodnou otváracou dobou pre všetky nemecké odpočívadlá a obslužné oblasti na diaľniciach. O tejto téme sa diskutuje aj s ministerstvom dopravy na najvyššej politickej úrovni.  

Na federálnej úrovni sa rozhodlo o dočasnom zmiernení pravidiel týkajúcich sa času jazdy a odpočinku na základe Nariadenia EÚ 561⁄2006. Opatrenie sa vzťahuje na cestnú prepravu tovaru každodennej spotreby, potraviny, lekárenské vybavenie a pohonné hmoty a je platné do 17. apríla vrátane:  
   - možnosť predĺžiť čas jazdy na 10 hodín päťkrát týždenne.    
   - možnosť vziať dva po sebe nasledujúce znížené týždenné odpočinky do štyroch týždňov.
Opatrenie sa vzťahuje na profesionálnu prepravu a prepravu na vlastný účet.

Taliansko

Pri ceste do Talianska je potrebné vypísať formulár (viď príloha). Na predpísanom formulári uvedú svoje osobné údaje, popis cesty (z – do) a rovnako potvrdia, že sú si vedomí, že oblasť do ktorej vchádzajú je zdrojom nákazy. Je potrebné vypísať taliansku verziu formulára. Pozor treba vyplniť nový formulár. Aktuálne znenie 28.3.2020 nájdete v prílohe spolu s anglickým neoficiálnym prekladom. Treba mať vypísanú taliansku verziu. Štátna polícia potvrdila, že dokument nemožno predložiť v digitálnej podobe (aplikácie alebo pdf), ale musí byť vytlačený, podpísaný a odovzdaný príslušníkovi polície. Fotokópie vyplneného dokumentu nie sú akceptované. Vodič by mal mať pri sebe dokument, dokazujúci nutnosť vjazdu, nákladný list CMR, pracovnú zmluvu a formulár A1.

Vodičom nákladnej dopravy sa ďalej nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali respirátory FFP2 alebo FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v štáte uvedenom v bode 1  a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a antibakteriálnym gélom k pravidelnému čisteniu rúk.

Vodiči sú tiež povinní, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý  poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

      18. marca vydalo ministerstvo dopravy novú vyhlášku: 14-dňová povinná izolácia osôb vstupujúcich do krajiny. Takýto dekrét sa nevzťahuje na pracovníkov cestnej dopravy, ktorí dopravujú alebo prechádzajú cez Taliansko, ak opustia krajinu po 72 hodinách.

Sardínia - nákladná doprava môže pokračovať, ak je tovar bez doprovodu. V prípade, že sa kontajner nedá oddeliť od motorového vozidla, vodič má povolené nastúpiť na palubu plavidla. Je potrebné vyplniť online formulár a vlastnú certifikáciu.

Sicília - nákladná doprava funguje normálne.

       22. marca 2020 bol vydaný dekrét predsedu vlády - „Ďalšie vykonávacie ustanovenia dekrétu - 23. februára 2020, č. 6, ktoré obsahujú naliehavé opatrenia týkajúce sa obmedzenia a riadenia epidemiologickej mimoriadnej situácie vyplývajúcej z COVID-19“-  vzťahuje sa na celé národné územie a vzťahuje sa tiež na regióny s osobitným štatútom a na autonómne provincie Trident a Bolzano.

Dekrét nariaďuje aby sa niektoré spoločnosti a fabriky pripravilina pozastavenie výroby/prevádzky do 25. marca - to zahŕňa aj prepravu tovaru na sklade.Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. marca 2020 a je účinná do 3. apríla 2020. Okrem toho sa predlžuje vyhláška predsedu vlády z 11. marca 2020 a vyhláška ministra zdravotníctva z 20. marca 2020 - účinné od 25. marca 2020. do 3. apríla 2020.
Všetky nepodstatné priemyselné a komerčné výrobné činnosti sú pozastavené, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohe 1. (Dekrét TU – v IT jazyku).
Odporúča sa, aby si spoločnosti cestnej nákladnej dopravy a logistické spoločnosti overili u svojich zákazníkov so sídlom v Taliansku, či daná spoločnosť zostáva v prevádzke podľa prílohy 1.
Niektoré z činností uvedených v prílohe 1:
    - Výroba dreveného obalového materiálu
    - zber, úprava a zneškodňovanie odpadu; zhodnocovanie materiálov
    - Údržba a opravy vozidiel
    - Obchod s dielmi a príslušenstvom vozidiel- Veľkoobchod s dopravným zariadením
    - Veľkoobchod s ropnými výrobkami, mazadlami a vykurovacím palivom
    - Pozemná a potrubná doprava- Námorná a vodná doprava
    - Vzdušná preprava
    - Podporné činnosti v oblasti skladovania a dopravy
    - Poštové a kuriérske služby
    - Balenie (na vlastný účet a tretie strany)

Kontakty:
V prípade núdze je možné kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme - +39 0636715200 , +39 3385432071

Francúzsko

Nákladná doprava je vyňatá z obmedzenia pohybu.
Bolo udelených viacero výnimiek – aj na výkon pracovnej činnosti, ktorú pre jej charakter nie  je možné vykonávať doma. Pracovníci vykonávajúci takúto činnosť musia mať potvrdenie zamestnávateľa a tí, u ktorých nie je možné činnosť potvrdiť zamestnávateľom musia mať čestné prehlásenie.
Potvrdenie a čestné prehlásenie vo francúzskom jazyku nájdete v prílohách rovnako aj neoficiálny preklad.
Francúzska vláda 20. marca 2020 uverejnila niekoľko ďalších požiadaviek na cestnú nákladnú dopravu:  Cestná nákladná doprava (podmienky platia pre vodičov a zamestnancov v miestach nakládky a vykládky):
    - Musí sa dodržiavať potrebná vzdialenosť medzi ľuďmi. 
    - Tam, kde nie je prístup k vode musí byť k dispozícií dezinfekčný gél.
    - Nie je povolený osobný kontakt pri podpisovaní zmlúv.
    - Tovar je možné dodať iba na miesto uvedené v prepravnom doklade.
    - V prípade domáceho doručovania zásielok, tovar musí byť položený pred dverami – pri doručovaní nemôže dôjsť k fyzickému kontaktu.
Francúzska vláda vydala mapu s cieľom informovať vodičov nákladných vozidiel o otvorených čerpacích staniciach, ktoré poskytujú základné služby (ako sú sanitárne zariadenia a reštaurácie). Táto mapa tiež poskytuje informácie o tom, ktoré technické strediská vozidiel sú otvorené.
Osádka dvoch vodičov v kabíne je povolená vo Francúzsku (ale nie posádka troch), pokiaľ sa dodržiava minimálna vzdialenosť 1 meter medzi nimi.
Platia nasledujúce dočasné výnimky:
    - Denné časy jazdy sa predlžujú na 10 hodín denne. Vodiči si tiež môžu zvoliť, že budú jazdiť 11 hodín denne maximálne dva dni v týždni.  
    - Rozšírenie týždenných jazdných časov na 60 hodín týždenne a 102 hodín v dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch za predpokladu, že takéto predĺženia dodržiavajú zákonné ustanovenia týkajúce sa času jazdy a odpočinku, ktoré sa vzťahujú na vodičov.

Bulharsko

Od 18.3. 2020 je zakázaný vstup na územie Bulharskej republiky pre ľudí pochádzajúcich z týchto krajín : Čína, Irán, Bangladéš, India, Maldivy, Nepál, Srí Lanka, Španielsko, Taliansko, Kórejská republika, Veľká Británia, Severné Írsko, Francúzsko, Nemecko, Holandsko a Švajčiarsko.

Bulharskí občania, ako aj osoby s dlhodobým alebo trvalým pobytom v Bulharsku a ich rodiny, sú vyňatí z tohto zákazu. Budú podliehať štrnásťdňovej karanténe doma alebo v akomkoľvek inom ubytovaní podľa vlastného výberu.

Pre vodičov nákladných vozidiel bol ustanovený osobitný režim (oficiálny dekrét):

 • Bulharskí vodiči nákladných vozidiel podliehajú tiež 14-dňovej karanténe, pokiaľ sa nevracajú do jednej z krajín uvedených v zozname. V takom prípade musia zostať v karanténe, kým neodídu;
 • Ostatní vodiči - občania vyššie uvedených krajín alebo z nich prichádzajúci – po naložení alebo vyložení tovaru by mali okamžite opustiť územie Bulharska. V prípade tranzitu by sa tranzitná operácia mala vykonať do 24 hodín;
 • Okrem toho je na základe dodatočnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva dočasne zakázaný vstup a preprava nákladných automobilov registrovaných a prichádzajúcich z Iránskej islamskej republiky.

Bulharská vláda udelila dočasnú toleranciu na presadzovanie času jazdy a odpočinku vodičov podľa nariadenia EÚ č. 561/2006 - zrušené opatrenia sú tieto:

 • článok 6 ods. 1: maximálny denný limit jazdy z 9 hodín jedným na 11 hodín;
 • Článok 7: minimálne denné prestávky 45 minút po 5 a pol hodinách;
 • článok 8 ods. 6: skrátenie doby pravidelného týždenného odpočinku zo 45 hodín na 24 hodín.

Bulharsko prijalo Nariadenie č. RD – 01 – 149 s platnosťou od 25. marca 2020, v ktorom zakazuje vstup nákladnej dopravy na svoje územie, ak je cieľovou krajinou Turecká republika. Takisto v tomto nariadení zakazuje vstup z ostatných, v nariadení menovaných krajín:

http://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/

Nariadenie platí do odvolania.
Z uvedeného nariadenia okrem iného vyplýva, že dopravcovia smerujúci do Turecka, nebudú môcť prechádzať územím Bulharska.
O vývoji situácie vás budeme informovať.

Turecko

Pre prepravu tovaru neplatia žiadne obmedzenia.

Občania krajín uvedených v zozname a štátni príslušníci tretích krajín, ktorí navštívili tieto krajiny za posledných 14 dní, nebudú mať povolený vstup na územie Turecka - s výnimkou vodičov nákladných vozidiel, ktorí nie sú občanmi krajín uvedených na zozname; títo vodiči sa umiestnia do karantény na účely 14 dní pri hraničnej bráne pred vstupom do Turecka;

Pre občanov uvedených krajín, ktorí opúšťajú Turecko, neexistujú žiadne obmedzenia.

Zoznam krajín (aktualizované 23. marca popoludní):
Angola / Alžírsko / Rakúsko / Belgicko / Bangladéš / Čína / Kanada / Česká republika / Čad / Kamerun / Kolumbia / Dánsko / Džibutsko / Dominikánska republika / Egypt / Ekvádor / Rovníková Guinea / Francúzsko / Fínsko / Nemecko / Guatemala / Maďarsko / Irán / Taliansko / Irak / Írsko / India / Pobrežie Slonoviny / Jordánsko / Kuvajt / Keňa / Kosovo / Kazachstan / Libanon / Lotyšsko / Čierna Hora / Maroko / Mongolsko / Moldavsko / Mauretánia / NCTR / Nórsko / Holandsko / Niger / Severná Macedónsko / Nepál / Omán / Poľsko / Filipíny / Portugalsko / Panama / Peru / Južná Kórea / Španielsko / Švédsko / Švajčiarsko / Saudská Arábia / Slovinsko / Sudán / Srí Lanka / Spojené kráľovstvo / Spojené arabské emiráty / Ukrajina / Uzbekistan / Taiwan / Tunisko.

Rusko

Rusko dočasne obmedzuje vstup cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti od 18. marca 00:00 do 1. mája 00:00 (vládne nariadenie č. 635 - zo 16. marca 2020).
Vstupné obmedzenia sa nebudú uplatňovať na vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy na medzinárodných cestách.

Pozemné hranice s Poľskom a Nórskom uzatvára Rusko pre všetkých cudzincov, ktorí cestujú z profesionálnych, súkromných, študijných alebo turistických dôvodov. Výnimku majú iba občania Bieloruska, členovia oficiálnych delegácií a obyvatelia Ruska.

Premiér Ruskej federácie Michail Mishustin oznámil, že s platnosťou od 20. marca 2020 budú všetky obmedzenia (vrátane colných obmedzení) na dodávky základného tovaru zrušené na jeden mesiac. Mishustin povedal: „Zavádzame„ zelený koridor “pre dovozcov a veľké maloobchodné reťazce. Na dovoz určitého množstva tovaru vrátane liekov a zdravotníckych pomôcok je stanovená nulová colná sadzba. “

Na zasadnutí vládnej komisie pre udržateľnosť a rozvoj ruského hospodárstva sa rozhodlo predĺžiť použitie palubných jednotiek, ktorým v elektronickom mýtnom systéme vypršala platnosť.

Platnosť používania palubných mýtnych zariadení sa predlžuje o 90 kalendárnych dní odo dňa vypršania ich platnosti s možnosťou ďalšieho predĺženia (bod 2 článku IV zápisnice zo zasadnutia komisie).

Ruský prezident oficiálne vyhlásil budúci týždeň (od 28. marca do 5. apríla 2020) za nepracovný týždeň pre celé územie Ruskej federácie. Osobná doprava a medzinárodná cestná doprava sú z tohto ustanovenia vyňaté.

 

Bielorusko

Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru cez územie Bieloruska a to aj z územia Ruskej federácie do členských krajín Európskej únie a Ukrajiny, sú povinní medzi dvoma miestami prekročenia štátnej hranice Bieloruskej republiky na miestach ustanovených zákonom prechádzať iba po štátnych cestách, na ktorých sú určené špecializované miesta pre vodičov na prestávku, oddych, stravovanie a na doplnenie pohonných hmôt.
Vodiči, ktorí vykonávajú tranzitnú nákladnú automobilovú prepravu tovaru sú povinní opustiť územie Bieloruska čo najkratšou trasou najneskôr v deň nasledujúcom po dni vstupu na územie Bieloruska. Nedodržať toto pravidlo je možné len vo výnimočných prípadoch a to najmä v prípade dopravnej nehody (poruchy) vozidla, v prípade vykládky alebo prekládky nákladu, výmeny vozidla, ak sú tieto skutočnosti uvedené v podmienkach zmluvy o automobilovej preprave a v prepravných dokumentoch.
Ak je potrebné vykonať spomínané úkony, povoľuje sa opustenie cesty uvedenej v schválenom zozname ciest a špecializovaných miest. Úkony by mali byť vykonané v najkratšom možnom čase.
Počas zastavenia (parkovania) nesmú vodiči vykonávajúci tranzitné prepravy opustiť areál zastávok (parkovísk) určených na odpočinok a stravovanie pre vodičov, tankovanie vozidiel podľa zoznamu ciest a špecializovaných miest.

V súlade s rozhodnutím medzirezortnej pracovnej skupiny pre zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 Ministerstvo dopravy Bieloruskej republiky určilo miesta zastávok (odpočinku, stravovania, tankovania pohonných hmôt) pre zahraničných vodičov. Iba tieto môžu byť použité zahraničnými cestnými dopravcami pri tranzite územím Bieloruskej republiky.

Kontrolu tohto nariadenia bude zabezpečovať Dopravný inšpektorát Ministerstva dopravy Bieloruskej republiky od 19. marca 2020.

mapa bielorusko.jpg

 


Posledná aktualizácia: 31. 03. 2020