Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Zmena sídla Pobočky colného úradu Nitra

 

Od 1. júna 2017 sa mení sídlo Pobočky colného úradu Nitra z doterajšej adresy Bratislavská ulica č. 3, 950 50 Nitra, na novú adresu TRACKCENTRUM SCORE, Trnavská cesta 3561, 949 01 Nitra – Kynek.

Na tejto pobočke colného úradu bude zabezpečované colné konanie pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru z a do tretích krajín. Úradné hodiny Pobočky colného úradu Nitra zostávajú nezmenené, a to v pracovných dňoch od 7,30 hod. do 19,00 hod.

Telefonický a faxový kontakt:

č. telefónu:     037/692 13 00
mobil:            0918 110 765
fax:               037/653 63 34


Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2017

Komentáre k článku

Článok je možné okomentovať.

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR