Informácie podľa krajín

Cezhraničná preprava odpadov

Cezhraničná preprava odpadov

Od 01.05 .2004 je Slovenská republika viazaná okrem vnútroštátnej legislatívy aj právom Európskeho spoločenstva (ES). Cezhraničná preprava odpadov vychádza vzhľadom na medzinárodný charakter z jednotných pravidiel stanovených predpismi ES. Tieto predpisy sú vo všetkých členských štátoch záväzné a priamo aplikovateľné. Problematika cezhraničnej prepravy odpadov je pomerne zložitá, nakoľko rozlišuje režimy prepravy nie len podľa...
 
Zoznam tovarov ruského pôvodu zakázaných dovážať na colné územie Ukrajiny

Zoznam tovarov ruského pôvodu zakázaných dovážať na colné územie Ukrajiny

Kabinet Ministrov Ukrajiny uznesením č. 535 z 15. mája 2019 upravil a rozšíril zoznam tovarov pochádzajúcich z Ruskej federácie, ktoré sa nesmú dovážať na colné územie Ukrajiny. Predovšetkým je zakázané dovážať krmivá pre zvieratá, cement, výrobky veterinárnej medicíny, minerálne hnojivá, výrobky z preglejky, tapety, výrobky ľahkého priemyslu, a to najmä niektoré druhy pletenín a obuvi,...
 
Vyplňovanie ruských povolení

Vyplňovanie ruských povolení

V prílohe nájdete originálne znenie a taktiež preklad nariadenia Ruskej federácie č. 52 z 8. februára 2018 o zavedení zmien pravidiel pre vyplňovanie ruských prepravných povolení a špeciálnych jednorazových prepravných povolení pre medzinárodnú cestnú dopravu z územia alebo na územie tretieho štátu. Nariadenie sa týka štátov, schválené nariadením ministerstva dopravy z Ruskej...
 
Aplikácia IRU TIR-EPD

Aplikácia IRU TIR-EPD

Aplikácia IRU TIR-EPD bola dňa 14. 11. 2017 úspešne integrovaná do nového colného systému v Kazachstane ASTANA-1 a bola rozšírená na všetky kazašské colné úrady. Pri vstupe do Kazachstanu cez ktorýkoľvek kazašský colný úrad je od  30. 11. 2017 požadované elektronické podanie predbežných informácií o tovare prostredníctvom aplikácie TIR-EPD. Týka sa to všetkých...
 
Núdzové telefónne čisla

Núdzové telefónne čisla

  Polícia 92 Požiarnici 93 Prvá pomoc 95  
 
Núdzové telefónne čísla

Núdzové telefónne čísla

  Polícia 117 Požiarnici 118 Prvá pomoc 144 Porucha 140  
 
Núdzové telefónne čísla

Núdzové telefónne čísla

  Polícia 155 Požiarnici 110 Prvá pomoc 112  
 
Núdzové telefónne čísla

Núdzové telefónne čísla

  Polícia 112 Požiarnici 112 Prvá pomoc 112