Nakladanie a upevňovanie nákladu 15. august 2024, Zvolen

15.08.2024 - 15.08.2024

Aktuálne termíny

Dobronivská cesta 6
Zvolen
Slovensko

CIEĽ
Poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o problematike nakladania a upevnenia nákladu a oboznámiť ich s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a upevňovania nákladu.
 
OBSAH ŠKOLENIA
  • Zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu na vozidle, zákony a predpisy
  • Zaťaženie a namáhanie nákladu
  • Nákladné dopravné prostriedky
  • Spôsob preťaženia, nakladanie a rozmiestnenie
  • Blokovanie, uviazanie, zaisťovacie prostriedky
  • Typy nákladov
  • Diskusia
 
TYP ŠKOLENIA
Školenie s praktickými ukážkami
 
LEKTOR
odborný lektor v danej oblasti
 
CENA (s DPH)
99 EUR,- Člen
129 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
PRIHLÁSENIE A KONTAKT
+421 915 981 528, skolenia@cesmad.sk
Prihlásiť sa môžete aj prostredníctvom Prihlášky:

 


Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 24. 06. 2024