Prepravné povolenia a colné režimy 29. júl 2024, online

29.07.2024 - 29.07.2024

Aktuálne termíny

online, možnosť prezenčnej formy v Bratislave
Slovensko

CIEĽ

Školenie je určené pre osoby, ktoré využívajú colný režim tranzit, alebo osoby, ktoré sa potrebujú zorientovať v danej colnej problematike a v problematike prepravných povolení. Uvedená oblasť zahŕňa najmä prepravy do a z tretích krajín, kedy je potrebné zabezpečovať ručenie colného dlhu prepravovaného tovaru. Aby mohol dopravca vykonávať prepravy mimo územie EÚ, potrebuje na vstup do tzv. „tretích krajín“ správne prepravné povolenie.

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom školenia ucelený prehľad o colnom režime tranzit. Takisto ich oboznámiť s problematikou použitia správnych druhov prepravných povolení a povolení CEMT pri konkrétnej medzinárodnej cestnej doprave.

OBSAH ŠKOLENIA
  • Medzinárodná cestná doprava
  • Tranzit Spoločenstva
  • Spoločný tranzitný režim
  • Režim ATA
  • Režim TIR
  • Klasifikácia štatútu prepravovaných tovarov
  • Systém jednorázových prepravných povolení
  • Treťoštátne prepravy
  • Systém povolení CEMT
 
TYP A ROZSAH ŠKOLENIA
 Online školenie, v trvaní 9:00-12:00
 Minimálny počet účastníkov pre otvorenie školenia je 6
 *pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
Interní školitelia združenia ČESMAD Slovakia
V prípade záujmu o školenie v cudzom jazyku, je možné sprostredkovať tlmočníka (za príplatok).
Preprava, v odvetví Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo

Viac tu: https://www.sudnyznalec.com/
Preprava, v odvetví Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo

Viac tu: https://www.sudnyznalec.com/
Preprava, v odvetví Preprava, špedícia, logistika a zasielateľstvo

Viac tu: https://www.sudnyznalec.com/
 
 
CENA (s DPH)
99 EUR,- Člen
129 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
KONTAKT

Ing. Anna Kymanová

skolenia@cesmad.sk

+421 915 981 528

Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 24. 06. 2024