Odborná spôsobilosť v cestnej doprave 5. - 6. september 2024, Zvolen

05.09.2024 - 06.09.2024

Aktuálne termíny

Dobronivská cesta 6
Zvolen
Slovensko

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ

Školenie je určené budúcim prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy, ktorí musia absolvovať skúšku na získanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa v cestnej nákladnej aj osobnej doprave.

 
CIEĽ

Kombináciou teórie a praktického nácviku pripraviť účastníkov školenia k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. a Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorými sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Informovať o aktuálnych zmenách legislatívy na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto odbore.

 
OBSAH ŠKOLENIA

Obsahom školenia sú vybraté časti týkajúce sa dopravy v nasledovných predmetoch:

  • občianske právo
  • obchodné právo
  • sociálne právo
  • daňové právo
  • obchodné a finančné riadenie podniku
  • prístup na trh
  • technické normy a technické aspekty prevádzky
  • bezpečnosť na cestách

Obsah školenia je rozdelený do 2 dní a jeho súčasťou sú aj praktické cvičenia formou cvičných prípadových štúdií.

* Odbornú spôsobilosť v cestnej doprave je potrebné preukázať pri žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej nákladnej aj osobnej doprave a mala by byť zabezpečená počas celej doby podnikania.

* Preukazuje sa skúškou z predmetov uvedených v Nariadení EP a Rady (ES) č. 1071/2009, ktoré sú zároveň aj obsahom školenia.

 
TYP ŠKOLENIA
Školenie
Minimálny počet účastníkov na otvorenie školenia je 6
*pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
 
CENA (s DPH)
259 EUR,- Člen
299 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
LEKTOR
externí lektori - odborníci na tému odbornej spôsobilosti v cestnej doprave
 
TERMÍNY ŠKOLENÍ
Školenia otvárame vo Zvolene a v Prešove, alebo ONLINE
 Termín:

5. - 6. september 2024 Zvolen

Štvrtok 5. september 2024 sa školenie začne o 9:00 
Piatok 6. september 2024  sa školenie začne o 9:00
PRIHLÁSENIE A KONTAKT
Prihlásiť sa môžete e-mailom, alebo prostredníctvom formulára.
skolenia@cesmad.sk
+421 915 981 528

 


Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 24. 06. 2024