Školenie ADR pre vodičov - základné, obnovovacie 20. - 23. august 2024, Zvolen

20.08.2024 - 23.08.2024

Aktuálne termíny

Dobronivská cesta 6
Zvolen
Slovensko

CIEĽ

Predpísané základné školenie o Dohode ADR pre vodičov, vyplývajúce zo zákona č. 56/2012 Z.z.

Cieľom je poskytnúť účastníkom všetky informácie a poznatky pre úspešné zloženie skúšky a získanie certifikátu ADR.

 
OBSAH ŠKOLENIA
Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa ADR, musia absolvovať školenie vodičov ADR a byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča. Podľa spôsobu prepravy a druhu prepravovaných látok je možné základné školenie rozšíriť o špecializované školenia na prepravu v cisternách, alebo na triedu 1 a triedu 7.

Typy poskytovaných školení vodičov ADR:

 • základné školenie vodičov ADR (kusové zásielky a voľne ložené látky)
 • základné školenie vodičov ADR  rozšírené o prepravu v cisternách
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • základné školenie vodičov ADR rozšírené o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • obnovovacie školenie základné
 • obnovovacie školenie rozšírené o cisterny
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 1
 • obnovovacie školenie rozšírené o triedu 7
 • obnovovacie školenie s viacerými rozšíreniami
 • rozširovacie školenie o prepravu v cisternách
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 1 (výbušniny)
 • rozširovacie školenie o prepravu látok triedy 7 (rádioaktívny materiál)
 • online školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2021
 • online školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2021
 • online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19
 
TYP A ROZSAH ŠKOLENIA
Kurz sa vykonáva ako základné školenie a obnovovacie školenie každých 5 rokov
Základné školenie - trvanie  3 dni + skúška
Obnovovacie školenie - trvanie 2 dni + skúška
LEKTOR
lektori špecializovaní na problematiku Dohovoru ADR
+ lektori špecializovaní na problematiku BPO a prvej pomoci
 
 
CENA (s DPH)
276 EUR,- základné, valník
327 EUR,- základné - rozšírené o cisterny
234 EUR,- +12 EUR,- obnovovacie valník, cisterna + doplatok za obnovenie tr. 1, tr. 7
KONTAKT

Ing. Anna Kymanová

skolenia@cesmad.sk

+421 915 981 528

Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 24. 06. 2024