Nakladanie a upevňovanie nákladu 3.10.

03.10.2019 - 03.10.2019

9:00 - 15:00

Školenia


Banská Bystrica
Slovensko

CIEĽ
Poskytnúť účastníkom ucelený prehľad o problematike nakladania a upevnenia nákladu a oboznámiť ich s legislatívou a technickými pravidlami, ktoré sa týkajú naloženia, umiestnenia a upevňovania nákladu.
 
OBSAH ŠKOLENIA
  • Zodpovednosť za uloženie a zaistenie nákladu na vozidle, zákony a predpisy
  • Zaťaženie a namáhanie nákladu
  • Nákladné dopravné prostriedky
  • Spôsob preťaženia, nakladanie a rozmiestnenie
  • Blokovanie, uviazanie, zaisťovacie prostriedky
  • Typy nákladov
  • Diskusia
 
TYP ŠKOLENIA
Školenie
 
LEKTOR
odborný lektor v danej oblasti
 
CENA (s DPH)
75 EUR,- Člen
90 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
 
KONTAKT
boganova@cesmad.sk;
+421 903 467 848

 


Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 20. 09. 2019