Odborná spôsobilosť v cestnej doprave 24.10.-25.10.

24.10.2019 - 25.10.2019

Školenia


Košice
Slovensko

PRE KOHO JE ŠKOLENIE URČENÉ

Školenie je určené prevádzkovateľom cestnej dopravy a vedúcim dopravy, ktorí nespĺňajú podmienky pre udelenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie cestnej dopravy podľa Nariadenia EP a Rady č. 1071/2009 a Zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Obsah školenia je určený aj iným zamestnancom dopravných firiem, ktorí chcú získať aktuálne vedomosti z problematiky, ktorá sa vyžaduje pri skúškach odbornej spôsobilosti podľa zákona o cestnej doprave.

 
CIEĽ

Pripraviť účastníkov školenia k vykonaniu skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

Informovať o aktuálnych zmenách legislatívy na vykonávanie cestnej nákladnej a autobusovej dopravy a podnikania v tomto odbore.

 
OBSAH ŠKOLENIA

Odbornú spôsobilosť v cestne doprave je potrebné preukázať pri žiadosti o vydanie povolenia na podnikanie v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a koncesie na taxislužbu.

Ďalej by mala byť zabezpečená odborná spôsobilosť počas celej doby podnikania a v prípade kontroly ju preukázať kontrolnému orgánu.

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy sa preukazuje skúškou z predmetov uvedených v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009:

  1. OBČIANSKE PRÁVO
  2. OBCHODNÉ PRÁVO
  3. SOCIÁLNE PRÁVO
  4. DAŇOVÉ PRÁVO
  5. OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU
  6. PRÍSTUP NA TRH
  7. TECHNICKÉ NORMY A TECHNICKÉ ASPEKTY PREVÁDZKY
  8. BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Obsah školenia je rozdelený do 2 dní a jeho súčasťou je aj praktické cvičenie formou prípadových štúdií.

 
TYP ŠKOLENIA
Školenie
Minimálny počet účastníkov na otvorenie školenia je 10
*pri nedostatočnom počte prihlášok si vyhradzujeme právo školenie zrušiť
 
CENA (s DPH)
210 EUR,- Člen
240 EUR,- Nečlen
∗zľavy dohodou v závislosti od počtu účastníkov
LEKTOR
odborný lektori v danej oblasti
 
TERMÍNY ŠKOLENÍ
Školenia otvárame podľa záujmu v nasledujúcich mestách:
Bratislava
Banská Bystrica
Hurbanovo
Košice - 24.10.-25.10.2019
Prešov
 
PRIHLÁSENIE A KONTAKT
Prihlásiť sa môžete cez formulár nižšie, kde do poznámky prosím uveďte, kde máte záujem kurz absolvovať.
boganova@cesmad.sk
+421 903 467 848

Prihláška


Údaje o spoločnosti

Posledná aktualizácia: 10. 07. 2019