Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

TRUCK CARTEL

 

Európska komisia 19. júla 2016 rozhodla, že sa spoločnosti DAF, Daimler, Iveco, MAN a VOLVO (a RENAULT) dopustili kartelovej dohody pri stanovovaní predajných cien nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 6 t predávaných v rokoch 1997 až 2011 (obdobie 14 rokov). Komisia výrobcom udelila pokutu vo výške 2,93 mld EUR. SCANIA je zatiaľ ešte predmetom vyšetrovania.

Nález Komisie dáva všetkým zákazníkom, ktorí si v uvedenom období zakúpili nákladné vozidlá týchto značiek, príležitosť, aby sa domáhali kompenzácie za ich zvýšenú cenu. Podľa predbežných alebo skôr konzervatívnych odhadov môžu byť tieto nároky uplatňované vo výške medzi 5% až 15% z ceny vozidla. Presná kalkulácia môže byť zrealizovaná až po posúdení všetkých konkrétnych požiadaviek.

Združenie ČESMAD Slovakia má k dispozícii ponuku špičkovej medzinárodnej právnej kancelárie Hausfeld na zastupovanie záujmov členov v týchto sporoch. Tato kancelária je presvedčená, aj vďaka jasnému verdiktu Komisie, že dopravca so svojou žiadosťou uspeje. Predpokladá, že dôjde skôr k mimosúdnej dohode s výrobcami, ako k súdnemu sporu, pretože ku kompenzácii by sa pripočítali úroky a súdne trovy. Tiež je dôležité, že prípadné súdne spory by boli vedené na zahraničných súdoch (Nemecko, Holandsko, Veľká Británia), kde sú podmienky pre poškodeného lepšie ako v Slovenskej republike.

Rovnako ako k veci veľmi aktívne pristupujú združenia dopravcov v Holandsku, vo Švédsku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku a ďalších krajinách, je aj Združenie ČESMAD Slovakia pripravené svojich členov podporiť a prípadne aj kolektívne zastupovať. Všetky náklady celého procesu sú hradené ako success fee. To znamená, že iba v prípade, ak bude kompenzácia na základe odovzdaných dokladov o kúpe vozidla dosiahnutá, vznikne právnemu zástupcovi nárok na odmenu vo výške max. 30% z vymoženej čiastky.

Odkaz na tlačovú správu Európskej komisie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2582_en.htm

Prílohy:
pdf iconScania Trucks press release 27 September 2017 (003).pdf (68,1kB)
Typicke otazky a odpovede - CESMAD Slovakia.docx (32,7kB)
pdf iconzrhnutie rozhodnutia EK_vestnikEU_kartel.pdf (430,2kB)
Hausfeld - Trucks presentation for CESMAD Slovakia - preklad.pptx (1,5MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 18. 9. 2017

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR