Dopravné správy

Taliansko – zákazy jazdy

Taliansko – zákazy jazdy

Talianske združenie informuje, že úrady doposiaľ oficiálne neoznámili zrušenie výnimky zo zákazu jazdy, ktorá bola udelená pre medzinárodnú nákladnú dopravu. Napriek tomu talianske kontrolné orgány počas predchádzajúceho týždňa pokutovali zahraničných dopravcov za jazdu v dňoch predpokladaného obmedzenia. Talianske združenie upozorňuje na nasledujúce dni so zákazom jazdy (aj keď by stále toto...
Zdroj: Confetra, Conftrasporto
 
Veľká Británia - Uzavretie diaľnice A2 vedúcej do prístavu Dover

Veľká Británia - Uzavretie diaľnice A2 vedúcej do prístavu Dover

Západná diaľnica A2 bude uzavretá v bežných dňoch v auguste vo večerných hodinách, kedy budú kvôli bezpečnosti prebiehať práce na oprave vozovky.  Uzávera sa týka 250 m dlhého úseku od križovatky vo Whitfielde ku kruhovému objazdu vo Whitfielde. Uzavreté budú tiež východné a západné úseky diaľnice od kruhového objazdu Duke of York...
Zdroj: IRU
 
Pozastavenie výberu mýta vo Veľkej Británii

Pozastavenie výberu mýta vo Veľkej Británii

V súvislosti s pandémiou COVID-19 a s ohľadom na následné komplikácie v cestnej doprave sa britská vláda rozhodla pozastaviť výber poplatku za užívanie ciest vo Veľkej Británií.Výber poplatku bude pozastavený od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021. Znamená to teda, že počas uvedeného obdobia nebude nutné pri príjazde do Veľkej Británie platiť poplatok pre...
Zdroj: IRU
 
Pravidlá vykonávania autobusovej dopravy v Nemecku

Pravidlá vykonávania autobusovej dopravy v Nemecku

V Nemecku sa postupne uvoľňujú podmienky pre autobusovú dopravu. Jednotlivé spolkové krajiny Nemecka si pre prepravu cestujúcich určili rôzne pravidlá. Podľa vyjadrenia nemeckého združenia BDO nie je v tejto chvíli jasné, aké podmienky musí dopravca dodržať z dôvodu rozdielnych pravidiel v jednotlivých spolkových krajinách. Dopravcom sa odporúča riadiť sa podmienkami...
Zdroj: IRU
 
Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Dodatočné zákazy jázd v Rakúsku

Rakúska vláda svojou vyhláškou č. 327 z 20. júla 2020 schválila dodatočné zákazy jázd pre nákladné vozidlá. Zákazy jázd budú v platnosti pre nákladné vozidlá a súpravy s celkovou hmotnosťou nad 7,5 t. Oficiálny text vyhlášky je možné nájsť na nasledujúcom odkaze: https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/327             1....
Zdroj: AISÖ
 
Tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie

Tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie

V súlade s Vyhláškou prezidenta Ruskej federácie č. 290 zo dňa 24. júna 2019 „O zmene a doplnení niektorých vyhlášok prezidenta Ruskej federácie“, sa povoľuje pri cestnej a železničnej preprave tranzit zakázaných tovarov územím Ruskej federácie, ak tieto tovary smerujú do tretích krajín a sú zabezpečené elektronickými navigačnými plombami a vodiči týchto prepráv disponujú registračnými kupónmi....
Zdroj: ASMAP, Rusko
 
Reforma podmienok vykonávania cestnej dopravy – zásadné info v kocke

Reforma podmienok vykonávania cestnej dopravy – zásadné info v kocke

Na úrovni Európskej únie sa prijala definitívna zmena týkajúca sa legislatívy v cestnej doprave.Vyberáme najpodstatnejšie zmeny. Video - Aktualizácia pravidiel pre cestnú dopravu Časy jázd a prestávok Účinné od septembra 2020 zákaz trávenia týždenného odpočinku (45+) v kabíne vozidla, ubytovanie hradí zamestnávateľ, v medzinárodnej nákladnej doprave budú môcť vodiči vykonať dve skrátené týždenné...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Zníženie cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz

Od 2. júla 2020 dochádza k zníženiu cien za vystavenie bieloruských tranzitných víz nasledovne: víza so štandardnou dobou vybavenia 5 pracovných dní: 50 EUR  (zníženie o 20 EUR) expresné víza s dobou vybavenia do 2 pracovných dní:   90 EUR  (zníženie o 40 EUR) Konzulárne oddelenie Bieloruského veľvyslanectva v Bratislave informovalo aj o zmenách vo vízovom dotazníku,...
Zdroj: BAMAP