Dopravné správy

Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

Licencie CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko

Ministerstvo dopravy a výstavby SR nás informovalo o aktuálnom stave týkajúcej sa podávania žiadostí o licenciu CEMT pre Veľkú Britániu a Severné Írsko. Vzhľadom na to, že existuje stále šanca na dohodnutie pravidiel v oblasti nákladnej dopravy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, Ministerstvo dopravy...
Zdroj: MDVRR
 
Výnimka zo zákazu jazdy na Slovensku

Výnimka zo zákazu jazdy na Slovensku

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom všeobecnú výnimku zo zákazu jazdy na utorok 17. novembra 2020. Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie...
Zdroj: PPZ
 
Hlásenie vodičov v Taliansku

Hlásenie vodičov v Taliansku

Únia cestnej dopravy IRU nás informovala o nutnosti hlásenia vodičov do niektorých regiónov Talianska. Pre jazdu do červených a oranžových zón Talianska je nutné vyplniť prehlásenie (viď. príloha). Červené Lombardia Piemonte Calabria Valle d'Aosta Oranžové Puglia Sicilia Pre zahraničných vodičov platí povinnosť prehlásenia, ktoré potvrdzuje pracovné aktivity a vjazd do oblasti....
Zdroj: IRU
 
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Slovenskej republiky

Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Slovenskej republiky

Členské krajiny Európskej únie môžu za mimoriadnych okolností udeliť výnimky z uplatňovania článkov 6 až 9 nariadenia (ES) č. 561/2006, ktoré upravuje režim práce vodičov. Na území Slovenskej republiky výnimku udelil Národný inšpektorát práce od 11. novembra 2020 do 10. decembra 2020 v nasledujúcom rozsahu: maximálny denný čas jazdy sa...
Zdroj: ČESMAD Slovakia, IRU
 
Obmedzenie prepráv medzi Dánskom a Veľkou Britániou

Obmedzenie prepráv medzi Dánskom a Veľkou Britániou

Vodiči nákladnej dopravy, ktorí nie sú rezidentmi Veľkej Británie a cestujú z Dánska alebo prechádzajú cez Dánsko (prípadne sa v Dánsku zdržiavali alebo cestovali v priebehu predchádzajúcich 14 dní), nemôžu vstúpiť na územie Veľkej Británie. Zákaz je účinný a neplatia žiadne výnimky pre vodičov nákladnej alebo autobusovej dopravy. Preprava z Dánska do Veľkej Británie je možné...
Zdroj: IRU
 
Povinné predkladanie predbežných vyhlásení o tovare pri vstupe na územie Ukrajiny

Povinné predkladanie predbežných vyhlásení o tovare pri vstupe na územie Ukrajiny

S účinnosťou od 7. novembra 2020 zavádza Ukrajina povinné podávanie vstupných predbežných vyhlásení. Podľa ustanovení colného kódexu Ukrajiny (čl. 194) platila doteraz povinnosť predkladať  predbežné oznámenie o tovare dovážanom na colné územie Ukrajiny colnému úradu určenia, do ktorého pôsobnosti spadalo preclenie tohto tovaru. Pre tovar tranzitujúci územím Ukrajiny sa takáto povinnosť nevyžadovala....
Zdroj: IRU
 
Opatrenia Španielsko - Aragónsko, Navarra, La Rioja; Francúzsko - zákaz vychádzania; Taliansko - Lombardia, Lazio, Kampánia, Piemonte, Sicília a Kalabria

Opatrenia Španielsko - Aragónsko, Navarra, La Rioja; Francúzsko - zákaz vychádzania; Taliansko - Lombardia, Lazio, Kampánia, Piemonte, Sicília a Kalabria

Španielsko - regióny Aragónsko, Navarra a La Rioja Vodiči sú povinní mať pri sebe osvedčenie (nájdete v prílohách) v prípadoch, kedy vodič musí opustiť vozidlo alebo sa k nemu vrátiť. V prípade tranzitu cez tieto regióny alebo vykládky alebo nakládky nie je potrebné osvedčenie. Táto povinnosť platí iba pre región...
Zdroj: IRU
 
Výnimka zo zákazu jázd Nemecko - Spolková krajina Severné Porýnie - Vestfáltsko

Výnimka zo zákazu jázd Nemecko - Spolková krajina Severné Porýnie - Vestfáltsko

Od 31. októbra 2020 do 18. januára 2021 udelila nemecká spolková krajina Severné Porýnie - Vestfátsko výnimku zo zákazu jázd. Výnimka sa vzťahuje na všetky prepravy vrátane jázd naprázdno. Naopak výnimka sa nevzťahuje na prepravy nadrozmerného nákladu. Kompletnú vyhlášku nájdete v prílohe.
Zdroj: IRU