Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Prístup na internetovú stránku

 

Informácie na internetovej stránke sú dostupné v nasledujúcich úrovniach:

1. Verejný prístup
Informácie určené pre širokú verejnosť.
(napr. O združení, Tlačové centrum, Služby a pod.)

2. Predplatený prístup
Informácie sú dostupné na základe prihlasovacieho mena a hesla. Prístup k nim majú členovia združenia a tí, ktorí si predplatia ročný prístup na internetovú stránku.
(napr. Dopravné správy, Informácie pre dopravcov, Legislatíva a pod.)
Ak si chcete predplatiť prístup...

3. Členský prístup
Informácie sú dostupné len členom združenia, a to na základe prihlasovacieho mena a hesla.
(napr. Zasadnutia a pod.)
Ak sa chcete stať členom...

 


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 1. 2014

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR