Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Registrácia nového používateľa

Údaje označené * sú povinné!

Údaje o firme
Členské číslo: * (ak nemáte, zadajte "-")
Názov spoločnosti: *
Ulica, čislo: *
Mesto: *
Kraj: *
PSČ: *
IČO: *
DIČ: *
IČ DPH : *
Korešpondenčná adresa (ak je iná ako adresa sídla)

Kontaktné údaje
Kontaktná osoba: *
Telefón: *
E-mail: *
Fax:
Web:
Poznámka:


 

Registrácia nového používateľa

 

Člen združenia
Členovia Združenia ČESMAD Slovakia majú prístup na www.cesmad.sk bezplatný. Po vyplnení povinných údajov registrácie (označené hviezdičkou) a následnom overení členstva v združení (zabezpečí administrátor), dostanete notifikačný e-mail s uvedením prihlasovacieho mena a hesla. Heslo si môžete hneď po prvom prihlásení zmeniť podľa vlastnej potreby.

Iný subjekt
Po zaregistrovaní "iného subjektu"je prístup do zaheslovaných častí stránky spoplatnený sumou 350€ s DPH na dobu jedného roka. Po vyplnení povinných údajov registrácie (označené hviezdičkou) systém vygeneruje zálohovú faktúru, ktorú treba uhradiť so zadaním správneho variabilného symbolu. Po uhradení zálohovej faktúry dostanete na zadanú e-mailovú adresu notifikačný e-mail, v ktorom sa dozviete prihlasovacie meno a heslo. Heslo si môžete hneď po prvom prihlásení zmeniť podľa vlastnej potreby.
Ak už máte prístup na www.cesmad.sk v tomto čase zaplatený, bude sa treba zaregistrovať s tým, že prístup sa aktivuje po overení platby.

Za "iný subjekt" sa považuje spoločnosť, ktorá nie je v združení evidovaná ako člen a nespĺňa Stanovy združenia, teda nie je dopravná spoločnosť alebo má zahraničného majiteľa/konateľa. V prípade, že Stanovy spĺňa, sa môže stať členom združenia s využívaním všetkých členských výhod, túto službu však využiť nemôže.

Viac informácií získate na našich regionálnych kanceláriách:

Bratislava: Nina Čisáriková, cisarikova@cesmad.sk, 0918 603 801

Nové Zámky: Aneta Juhászová, juhaszova@cesmad.sk, 0903 467 850

Banská Bystrica: Katarína Križková, krizkova@cesmad.sk, 0915 981 528

Košice: Alena Havrillová, havrillova@cesmad.sk, 0903 754 640

Ďalšie podmienky prístupu
Registrácia a platnosť prístupu pre člena aj pre "iný subjekt" trvá 1 rok odo dňa aktivácie. Ak platnosť vášho prístupu skončí, treba sa na stránke registrovať odznova.
Po roku sa členovi združenia zruší starý prístup, pričom nový sa aktivuje po opätovnej registrácii s cieľom aktualizácie databázy prístupov.
Po roku sa starý prístup "inému subjektu" automaticky zruší. V prípade záujmu využívať informácie na stránkach www.cesmad.sk sa musí "iný subjekt"opäť zaregistrovať a systém mu vygeneruje novú zálohovú faktúru s novým variabilným symbolom na úhradu. Neodporúčame však uhrádzať zálohové faktúry z predošlých období, teda so starým variabilným symbolom, prístup sa nemusí aktivovať.

Databáza členov
V prípade, že ste členom združenia a poslali ste poštou na adresu združenia, resp. elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@cesmad.sk formulár na zverejnenie údajov o vašej spoločnosti, budú údaje uverejnené na internetovej stránke združenia v časti Hľadaj dopravcu, a to následne po vašej registrácii.

Prosím vyplňte správne potrebné údaje na registráciu.


Dátum poslednej aktualizácie: 1. 12. 2016

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR