Vydávanie povolení CEMT (2. kolo)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor cestnej dopravy oznamuje, že licencie CEMT na rok 2021 (2.kolo) sa budú vydávať v budove ministerstva na prízemí za prísnych bezpečnostných opatrení.

Vchod do budovy je sprístupnený len z hlavnej ulice (električková trať). Pri vstupe do budovy je nutné mať prekryté ústa a nos (rúško) a vydezinfikovať si ruky. Je nutné priniesť si vlastné pero a pečiatku!

Licencie CEMT sa budú vydávať dopravcom v počte a v štruktúre podľa zverejneného zoznamu. Žiadame všetkých dopravcov, ktorým boli pridelené povolenia CEMT na rok 2021 v tzv. druhom kole (viď priložené rozdelenie povolení na rok 2021 (2.kolo)), aby dôsledne zvážili, ktoré povolenia z pridelených povolení chcú prevziať. Do dole uvedenej tabuľky uvedie dopravca presný počet povolení podľa druhu, ktorý bude záväzný a zaslal ju na mailovú adresu viera.simonovicova@mindop.sk s uvedením spôsobu úhrady. Následne budú mailom zasielané platobné predpisy. Prevzatie povolení bude možné až po úhrade správneho poplatku, o čom Vás budeme informovať mailom.

Každému dopravcovi bude určený presný dátum a čas na prevzatie povolení po dohode s pracovníkom ministerstva.

Viac informácií nájdete v prílohe.

Posledná aktualizácia: 26. 02. 2021