Sluzby 2015
Kilometer 2015 v1

Opatrenia štátov EÚ voči slovenským dopravcom sú diskriminačné, nové návrhy EK nič neriešia

 

Podľa štatistiky rakúskej zdravotnej poisťovne Wiener Gebietskrankenkasse bolo na základe zákona udelených 1 984 pokút, z čoho väčšina (1 006 prípadov) sa týkala zahraničných zamestnávateľov. Celková výška pokút za porušenie zákona, ktorý chráni rakúsky trh pred pôsobením zamestnancov s nižšou mzdou, sa ku koncu minulého roka vyšplhala na 31,7 milióna eur. Z toho 978 prípadov s pokutou 11,6 mil. eur sa vzťahuje na rakúskych zamestnávateľov a 1 006 prípadov s pokutami vo výške 20,1 mil. eur zahraničných.
Firmy boli pritom trestané nielen za mzdu pod úrovňou kolektívnych zmlúv, ale aj za formálne priestupky. Napríklad za neposkytnutie potrebných dokladov namieste bolo udelených 1 276 pokút v celkovej výške 3,6 milióna eur. „Považujem za neakceptovateľné, aby členský štát EÚ zamedzoval slobodnému pohybu služieb vo vnútri EÚ spôsobom, akým to dnes robí Rakúsko. Takéto protekcionistické opatrenia nemajú miesto v EÚ a je potrebné ich čo najskôr zmierniť,“ hovorí rakúsky expert a managing partner spoločnosti Grant Thornton Slovensko Wilfried Serles.
Zostrenie situácie prinieslo začlenenie dopravcov pod tento zákon k 1.1.2017. „Povinnosti, ktoré zákon ukladá dopravcom, sú prakticky nesplniteľné. Napríklad sa vyžaduje, aby slovenskí dopravcovia dodržiavali kolektívne zmluvy. Avšak len pre oblasť prepravy platia  v Rakúsku štyri rôzne. Slovenský dopravca nemá šancu požiadavky splniť,“ hovorí Serles. Ako dodáva, zákon nezmyselne nepozná žiadne výnimky ani pre krátkodobú prepravu. „Taxislužba a majiteľ autobusu, ktorí idú na viedenské letisko, musia pre každú polhodinovú jazdu vypĺňať formulár a odmeňovať  podľa rakúskej kolektívnej zmluvy. Takáto  nezmyselná regulácia ohrozuje dobré susedské vzťahy medzi Rakúskom a Slovenskom. Apelujem na politikov vo Viedni a v Bratislave, aby si sadli za rokovací stôl a tento nezmysel čím skôr ukončili,“ zdôrazňuje W. Serles.
Zákony o minimálnej mzde v Nemecku, Francúzsku a Rakúsku zostávajú diskriminačné aj napriek najnovším zmenám. Rakúske orgány síce pol roka po zavedení zákona konečne pripravili nový ohlasovací formulár, ktorý dopravca už nemusí vypisovať pred každou cestou, pretože má platnosť 6 mesiacov, ale zákon aj tak sprevádza viacero nejasností a problematických súvislostí. Ďalšou zmenou je zrušenie povinnosti mať vo vozidle výplatnú pásku vodiča (tieto bude predkladať dopravca až na výzvu od kontrolných orgánov). „Táto zmena je prínosom, ale nerieši hlavný problém. Tým je fakt, že rakúsky zákon sa snaží vytlačiť zahraničných dopravcov z rakúskych ciest a brániť im v podnikaní,“ hovorí  prezident združenia ČESMAD Slovakia Pavol Jančovič.
Dôkazom je aj fakt, že Rakúsko tvrdohlavo odmieta uznať cestovné náhrady (diéty) ako súčasť mzdy vodiča. Vďaka diétam je príjem vodiča často dokonca vyšší, ako by bol na základe vyplácania rakúskej minimálnej mzdy. „Toto nastavenie, na ktorom sa zatiaľ nič nezmenilo, jednoznačne znevýhodňuje slovenských dopravcov,“ dodáva P. Jančovič.
Takisto najnovší návrh Európskej komisie, tzv. cestný balík,  je pre združenie ČESMAD Slovakia neprijateľný. „Západné krajiny si zákonmi o minimálnej mzde vytvárajú ideálne podmienky na ochranu domácich trhov. Odmietame takéto rozdeľovanie jednotného európskeho trhu a budeme žiadať výrazné zmeny v jednotlivých návrhoch,” dodáva P. Jančovič.
Európska komisia chcela návrhom zmien bojovať so schránkovými firmami. Podľa združenia cestných dopravcov však v skutočnosti týmto firmám pomáha. „Podľa novej úpravy by schránkové dopravné firmy mohli ešte dlhšie a jednoduchšie operovať na území iného štátu predtým, ako vozidlo musí opustiť územie hostiteľského štátu. Komisia týmto v skutočnosti negatívne zasiahla do činnosti klasických dopravcov, ktorí vykonávajú bežné prepravy tam a späť.“
Zásadným problémom je aj celoplošný zákaz trávenia víkendového odpočinku vo vozidle. Na takéto opatrenie nie sú vytvorené vhodné podmienky a ubytovacie kapacity nie sú prispôsobené pre bezpečné odstavenie vozidiel, pričom vzniká nielen stresová situácia pre vodiča, ktorý musí vyhľadať vhodné ubytovanie, ale dochádza aj k ohrozeniu prepravovaného tovaru. “Je evidentné, že cieľom tejto úpravy nie je, aby vodiči odpočívali v hoteloch, cieľom je to, aby sa vrátili domov. V praxi však nie je možné, aby sa všetci vodiči na cestách stiahli na regulárny týždenný odpočinok domov. Cieľom tohto opatrenia tak je obmedzenie kapacít východoeurópskych dopravcov na západnom trhu,” podotkol Jančovič.
ČESMAD dodáva, že ani ďalšie oblasti z cestného balíka nie sú pripravené tak, aby európskemu dopravnému trhu pomohli, zjednodušili ho a pripravili férové podmienky pre všetkých. Výrazne sa zvyšuje oblasť administratívnej záťaže vznikom niekoľkých nových povinností a pravidiel. „Je kľúčové, aby sa ďalej rokovalo o cestnom balíku na národnej a nadnárodnej úrovni a zmiernili sa alebo úplne odstránili jeho negatívne dopady,“ zdôrazňuje P. Jančovič.

Štatistika pokút podľa Zákona o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu
(1.5.2011 – 31.12.2016)

Mzdový dumping:
Počet pokút: 1984 (rakúske firmy: 978, zahraničné firmy: 1006)
Výška pokút: 31,68 mil. eur (rakúske firmy: 11,55 mil. eur, zahraničné firmy: 20,13 mil. eur)


Rebríček krajín podľa udelených pokút:

Krajina

Počet pokút

Rakúsko

968

Maďarsko

324

Slovinsko

224

Slovensko

124

Nemecko

73

Poľsko

63

Česká republika

56

 

Pokuty z dôvodu neposkytnutia potrebných dokladov namieste:
Počet pokút: 1276
Výška pokút: 3,62 mil. eur

Pokuty z dôvodu marenia výkonu kontroly Finančnej polície:
Počet pokút: 248
Výška pokút: 565 500 eur


Rebríček spolkové krajiny Rakúska, v ktorých boli udelené pokuty:

Spolková krajina

Počet pokút

Dolné Rakúsko

534

Viedeň

332

Štajersko

326


Dátum poslednej aktualizácie: 8. 6. 2017

Komentáre k článku

Článok je možné okomentovať.

SÍDLO ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Levická 1
82640 Bratislava
IČO: 30779553
IČDPH: SK2020316870

PREVÁDZKA ZDRUŽENIA:

ČESMAD Slovakia
Studená č. 5
82017 Bratislava

CESMAD Slovakia je členom:

Logo IRU logo Transfigoroute international Logo AZZZ SR