Zloženie odborných komisií

Zloženie odborných komisií Združenia ČESMAD Slovakia

Mediálna komisia

Predseda:
Ing. Pavol Jančovič, TOPNAD a.s., Topoľčany

Členovia:
Ing. Pavol Reich, ČESMAD Slovakia
Mgr. Andrej Fekete, ČESMAD Slovakia
Peter Tóth, ČESMAD Slovakia
Mgr. Michal Halabica, MDVaRR SR
Ing. Jozef Sivčák, East West Logistik s.r.o., Bratislava

Komisia pre autobusovú dopravu

Predseda:
Ing. Peter Sádovský, Slovak Lines a.s., Bratislava

Členovia:
Ing. Ľubomír Gerši – Eurobus, a.s., Košice
Ing. Josef Machala – Turancar, s.r.o., Nitra
Ing. Anton Mazán – SAD a.s., Zvolen
Ing. Peter Nemec - Arriva Trnava a.s.   
Ing. Peter Pobeha – SAD a.s., Žilina

Legislatívno-právna komisia

Predseda:
Marián Kováč, Trnavská NAD a.s., Trnava

Členovia:
Ing. Pavol Reich, ČESMAD Slovakia
Ing. Miloslav Vadina, Vadual Logistik spol. s.r.o.,, Moravský sv. Ján
JUDr. Martin Kozubík, ČESMAD Slovakia

Komisia pre služby

Predseda:
Ing. Peter Halabrín, NAD-RESS Senica a.s., Senica

Členovia:
Igor Kaiser, Kaiser Spedition, Bernolákovo
Ing. Slávka Štefancová, ALUTIREX s.r.o., Žiar nad. Hronom
Ing. Ján Adamčík, ADAJA s.r.o., Nové Mesto n. Váhom

Technická komisia

Predseda:
Ing. Igor Škutil ml. – NAD Nitra a.s., Nitra

Členovia:
p. Orihel - TSÚ Piešťany
doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD - Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Ľubomír Moravčík - MDVaRR SR
Ing. Ján Gaňa – LS Intertank Slovakia s.r.o.
Milan Černík - Slovagrotrans s.r.o., Žiar nad Hronom

Sociálna komisia

Predseda:
Ing. Pavol Hudák, HUDOS s.r.o., Bardejov

Členovia:
prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.- Žilinská univerzita
Ing. Ondrej Grendár, Hermes s.r.o., Žiar nad Hronom
mjr. Ing. Ľuboš Rumanovský, PPZ SR
Ing. Hana Jurkovičová, MDVaRR SR
Ing. Martin Miškovský, MDVaRR SR
Ing. Ján Trcka, Národný inšpektorát práce Košice
Ing. Pavol Reich, ČESMAD Slovakia

Posledná aktualizácia: 06. 02. 2024