Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcimi štátnymi sviatkami výnimku zo zákazu jazdy na 29. augusta, 1. septembra  a 15. septembra 2023.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Zatvorenie bieloruského konzulárneho oddelenia v Bratislave

Vážení dopravcovia,

dňa 18. augusta 2023 Veľvyslanectvo Bieloruskej republiky v Bratislave oznámilo, že zatvára svoje konzulárne oddelenie a ukončuje jeho činnosť na území Slovenskej republiky.

Od 22. augusta 2023 konzulárne oddelenie už nebude prijímať nové žiadosti o udelenie víz. Do konca augusta 2023 vybavia žiadosti a ostatnú problematiku konzulárneho oddelenia, ktorá bola podaná pred 22. augustom 2023.

Žiadatelia o vystavenie bieloruských víz sa budú musieť osobne obrátiť na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Bieloruskej republiky vo Viedni, na adrese Huettelbergstrasse 6, 1140 Wien.

V prípade víz je potrebná predbežná telefonická konzultácia na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na webovej stránke bieloruskej ambasády vo Viedni:

https://austria.mfa.gov.by

Z vyššie uvedeného dôvodu Združenie ČESMAD Slovakia pozastavuje službu sprostredkovania bieloruských víz.  Týmto žiadame dopravcov, aby neposielali žiadosti o bieloruské víza na adresu združenia.

Polícia SR by mala informovať o stave vyšetrovania mýta

Bratislava (ČESMAD Slovakia, 8. augusta 2023) – Kauza slovenského mýta vyvoláva oprávnenú pozornosť laickej i odbornej verejnosti. Doteraz bolo podaných v tejto súvislosti množstvo trestných oznámení, to posledné avizované od premiéra Ľudovíta Ódora pravdepodobne nebude v ničom nové. O to dôležitejšie je, aby bola verejnosť Políciou SR oboznámená, v akom stave sú jednotlivé vyšetrovacie úkony. Združenie cestných dopravcov kompetentné policajné orgány vyzýva, aby informovali verejnosť o aktuálnom stave kauzy a predišli tak viacerým nekončiacim špekuláciám.

Je povzbudivé, že orgány činné v trestnom konaní si na Slovensku za posledné roky získali svojou prácou dôveru širokej verejnosti. Aj z tohto dôvodu združenie ČESMAD Slovakia kauzu mýta neustále neotvára. Je presvedčené, že sa vyšetrí a konkrétne osoby budú niesť svoj diel zodpovednosti. Popri tom však treba jasne povedať, že aj keď si štát konečne urobí poriadok so svojím dodávateľom mýta a potrestá spravodlivo chyby z minulosti, dopravcovia sa z toho nenajedia.

Cestným dopravcom v súčasnosti len mediálna rétorika nepomôže, naopak pomohlo by riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa stretávajú v bežnom podnikateľskom živote. Národná rada SR pred letom nehlasovala o viacerých návrhoch, ktoré mohli výrazne prispieť k zlepšovaniu podmienok cestných dopravcov a ich vodičov. Profesionálni vodiči, ktorých je na Slovensku akútny nedostatok, už dnes mohli mať kompenzované navyšujúce sa náklady a zvýšený čistý príjem a dopravcovia zasa zníženú daň z motorových vozidiel. Žiaľ, nestalo sa.

Pavol Piešťanský, prezident združenia