Spoločné vyhlásenie združení

Dnes 17. novembra 2023 sme spolu s ďalšími štyrmi najvýznamnejšími združeniami cestných dopravcov v regióne podpísali spoločné vyhlásenie požadujúce okamžité prehodnotenie Dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorá umožňuje vykonávanie bilaterálnych prepráv bez akýchkoľvek povolení. Podpísané združenia spoločne zastupujú viac ako 8 000 dopravcov, ktorí zamestnávajú viac ako 150 000 zamestnancov.

Vyhlásenie je adresované predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyen, komisárke pre dopravu Adine Văleanovej, komisáovi pre vnútorný trh Thierrymu Bretonovi, ministrom dopravy v Českej republike, Maďarsku, Litve, Poľsku a na Slovensku.

Celé znenie je možné nájsť v prílohe.

UKRAJINSKÁ HRANICA: ČESMAD SLOVAKIA ORGANIZUJE STRETNUTIE NAJVÄČŠÍCH ZDRUŽENÍ CESTNÝCH DOPRAVCOV

V reakcii na situáciu so zrušením bilaterálnych povoleniek medzi EÚ a Ukrajinou organizuje ČESMAD Slovakia dnes poobede videokonferenciu najvýznamnejších združení cestných dopravcov z regiónu, aby koordinovali svoje ďalšie kroky voči vládam jednotlivých členských štátov, rovnako ako voči zástupcom Európskej komisie. Počas včerajšieho dňa svoju účasť potvrdili združenia z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Rumunska a Litvy a ďalší sa pridávajú.

Tento problém má riešenie jedine v Bruseli, a tým smerom budeme orientovať naše ďalšie kroky,“ povedal Pavol Piešťanský, prezident združenia. Združenie už rokovalo s ministrom dopravy v otázke ďalších krokov zo slovenskej strany. Momentálne sa dopravcom podarilo dosiahnuť dostatočné povedomie o aktuálnom probléme a združenie nevidí v tejto chvíli dôvod na ďalšie demonštratívne akcie, ktoré len viac skomplikujú už aj tak zložitú situáciu na hranici. „Ak však nenájdeme pochopenie a ochotu hľadať riešenia, sme pripravení aj pritvrdiť naše ďalšie kroky, a to aj v medzinárodnej koordinácii,“ dodal prezident združenia ČESMAD Slovakia.

Výnimka na dojazd

Na základe žiadosti združenia ČESMAD Slovakia udelilo Prezídium Policajného zboru SR v súvislosti s nadchádzajúcim štátnym sviatkom výnimku zo zákazu jazdy na 17. novembra 2023.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku prichádzajúce na územie Slovenskej republiky z niektorých zo susedných štátov, ktorých cieľ cesty (napr. stanovište vozidla alebo miesto vykládky) je na území Slovenskej republiky.

Upozorňujeme, že na 1. novembra 2023 výnimka udelená nebola, a preto budú zákazy jázd počas tohto sviatku v platnosti v štandardnom režime od 0.00 h do 22.00 h.