Informácie podľa krajín


Webinár vysielanie pracovníkov

[Slovensko] - Webinár vysielanie pracovníkov

Dnes 25. januára 2022 sa uskutočnil webinár na tému Vysielanie pracovníkov v cestnej doprave. Hlavnou témou webinára bolo predstavenie nových pravidiel Balíka mobility, ktoré nadobúdajú účinnosť od 2. februára 2022 a celoeurópskeho systému IMI (Internal Market International System) pre nahlasovanie vyslaných vodičov v Európskej únii. Prednášajúcim bol pán Ing. Marek...
Zdroj: User Admin
Podmienky pobytu na území Francúzska

[Francúzsko] - Podmienky pobytu na území Francúzska

Aktualizácia 27. januára 2022 Od 24. januára 2022 je potrebný vo Francúzsku pre vstup do verejných priestorov očkovací preukaz. Zdravotný preukaz už nie je akceptovaný. Rovnako sa neakceptuje ani negatívny výsledok testu. Akceptuje sa:- potvrdenie o kompletnom očkovaní povolenou vakcínou,- potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 (dátum pozitívneho PCR testu musí...
Zdroj: User Admin
Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

[Slovensko] - Ministerstvo otvára schému minimálnej pomoci pre segment BUS

Rezort dopravy opätovne otvára výzvu na dva týždne, a to od štvrtka 27.1.2022 do štvrtka 10.2.2022 vrátane. Ide o opravnú výzvu pre tých, ktorí mali žiadosť zamietnutú z dôvodu chyby alebo ju nestihli podať „Chcel by som vyzvať žiadateľov, aby svoje žiadosti nepodávali na poslednú chvíľu tak, ako to bolo...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Fínska

[Fínsko] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Fínska

V reakcii na mimoriadnu krízovú situáciu, ktorá je spôsobená variantom koronavírusu Omicron (COVID-19), Fínsko súhlasilo s dočasnými výnimkami z režimu práce vodičov. Tieto výnimky sa udeľujú podľa článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 561/2006.Výnimky sú v platnosti od 17. januára 2022 do 15. februára 2022 a budú sa týkať všetkých vodičov zapojených...
Zdroj: User Admin
Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Veľkej Británie

[Veľká Británia] - Dočasné výnimky z režimu práce vodičov na území Veľkej Británie

Z dôvodu výnimočnej situácie spôsobenou variantom vírusu OMICRON a aktuálnemu nedostatku vodičov nákladných vozidiel pristúpila Veľká Británia k dočasných výnimkám z režimu práce vodičov platnú do 10. februára 2022. Výnimky nie sú limitované na určité tovary a môžu ich využiť všetci vodiči nákladných vozidiel. Výnimky sa uplatňujú v nasledujúcom rozsahu: maximálny...
Zdroj: User Admin
Protipandemické opatrenia v Taliansku

[Taliansko] - Protipandemické opatrenia v Taliansku

Od 15. februára 2022 sa na pracovníkov súkromného a verejného sektora v Taliansku vo veku nad 50 rokov vzťahuje nová povinnosť prístupu na pracovisko. Títo pracovníci sa musia preukazovať tzv. Super Green Passom (t.j. kompletne očkovaní alebo prekonaní). Vodiči prichádzajúci na územie Talianska, ktorí nie sú držiteľmi Green Passu alebo...
Zdroj: User Admin
Režim 3G v Luxembursku

[Luxembursko] - Režim 3G v Luxembursku

Luxembursko zavádza nové pravidlá pre vstup na pracovisko v režime 3G po vzore Nemecka alebo Rakúska. Od 15. januára 2022 bude vstup na pracovisko umožnený iba zamestnancom alebo SZČO, ktorí sú očkovaní, prekonaní alebo testovaní. Pre profesionálnych vodičov budú platiť odlišné pravidlá: Podmienka 3G sa neuplatňuje na profesionálnych vodičov, ktorí územím...
Zdroj: User Admin
Údržba v tuneli Mont Blanc

[Švajčiarsko] - Údržba v tuneli Mont Blanc

Z dôvodu plánovanej údržby tunela Mont Blanc bude v tuneli prerušená prevádzka v časoch: od pondelka 10. januára do utorka 11. januára, v čase od 19.30 do 6.00 h, od utorka 11. januára do stredy 12. januára, v čase od 19.30 do 6.00 h, od stredy 12. januára do štvrtka 13. januára, v...
Zdroj: User Admin
Webinár Balík mobility

[Slovensko] - Webinár Balík mobility

V stredu 5. januára sa uskutočnil webinár na tému Balík mobility. Na webinári sme sa zaoberali implementáciou Balíka mobility do slovenskej legislatívy a ako tieto legislatívne zmeny ovplyvnia slovenských dopravcov. Prednášajúcim bol pán Ing. Marek Hudec z odboru cestnej dopravy Ministerstva dopravy a výstavby SR. Celý videozáznam, ako aj prezentáciu...
Zdroj: User Admin
Vstup na pracoviská v režime OTP

[Slovensko] - Vstup na pracoviská v režime OTP

Na rokovaní v stredu 30. decembra 2021 vlády bolo schválené predĺženie režimu OTP na pracoviskách zatiaľ do konca januára 2022. Neočkovaní zamestnanci a zamestnanci, ktorí neprekonali COVID v posledných 180 dňoch sa pri vstupe na pracovisko musia preukázať negatívnym výsledkom testu – môže ísť o PCR, antigen alebo samotest pod...
Zdroj: User Admin
Zmena zákazov jázd v Slovinsku

[Slovinsko] - Zmena zákazov jázd v Slovinsku

Na základe informácie z Ministerstva infraštruktúry Slovinskej republiky sa v krajine zmenila vyhláška týkajúca sa zákazov jázd pre nákladné vozidlá. S účinnosťou od 30. decembra 2021 je predĺžený zákaz jazdy, ktorý sa uplatňuje na nedele a dni pracovného pokoja o jednu hodinu. Podľa nových pravidiel bude zákaz jazdy počas uvedených dní v platnosti v čase od...
Zdroj: User Admin
Bielorusko: Obmedzenie dovozu určitých kategórií tovarov od 1. januára 2022

[Bielorusko] - Bielorusko: Obmedzenie dovozu určitých kategórií tovarov od 1. januára 2022

Dekrétom prezidenta Bieloruskej republiky č. 128 zo dňa 30. marca 2021 a Uzneseniami Rady ministrov Bieloruskej republiky č. 240 zo dňa 23. apríla 2021 a č. 622 zo dňa 2. novembra 2021 bolo zavedené embargo na dovoz a predaj určitých skupín tovarov (vrátane tovarov konkrétnych výrobcov: „LIQUI MOLY“, „SKODA AUTO“ a „BEIERSDORF“, a...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Rumunska

[Rumunsko] - Podmienky vstupu na územie Rumunska

Aktualizácia 27. decembra 2021 Národný výbor pre mimoriadne situácie v Rumunsku zverejnil nové nariadenie, ktorým sa menia a dopĺňajú opatrenia platné pre profesionálnych vodičov upravujúce podmienky vstupu do krajiny.Vodiči nákladných vozidiel s celkovou povolenou hmotnosťou nad 2,4 t sú podľa nových pravidiel oslobodení od karantény a od povinnosti predložiť negatívny výsledok PCR testu.Vodiči...
Zdroj: User Admin
Nemecko zaradilo Veľkú Britániu do oblasti s mutáciou vírusu

[Nemecko] - Nemecko zaradilo Veľkú Britániu do oblasti s mutáciou vírusu

Aktualizácia 23. decembra 2021 Nemecká vláda v stredu 22. decembra 2021 schválila nové pravidlá upravujúce vstup do Nemecka. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti dnes 23. decembra 2021. Podľa nových opatrení budú vyžadované od všetkých osôb, ktoré v predchádzajúcich 10 dňoch pred vstupom do Nemecka navštívili oblasť s mutáciou vírusu iba...
Zdroj: User Admin
Podmienky vstupu na územie Rakúska

[Rakúsko] - Podmienky vstupu na územie Rakúska

Od pondelka 20. decembra 2021 vstúpili v Rakúsku do platnosti nové pravidlá upravujúce vstup do krajiny. Vstúpiť do krajiny môžu podľa nových pravidiel osoby spĺňajúce podmienku 2 G (očkovaní/prekonaní), ktoré zároveň disponujú negatívnym výsledkom PCR - testu nie starším ako 72 hodín. V opačnom prípade platí pre každého povinnosť registrácie...
Zdroj: User Admin