Regionálne výbory

  ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN  


Viliam Turan

predseda
Viliam Turan TURANCAR
Bratislavská 29/466
949 01, Nitra
doprava@turancar.sk


Miloslav Homola
podpredseda
SAD Dunajská Streda, a.s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13, Dunajská Streda
homola@sadds.sk


Milan Broda
SLOVAGROTRANS a.s.
Priemyselná 628
965 63 Žiar nad Hronom
broda.milan@tir.sk
Bohuš Peter                        
BoBo s.r.o.
Priemyselná 2
917 01, Trnava
peter@bobo-it.sk
Richard Ballabáš
TITRANS Tibor Ballabáš, s.r.o.
Na Priehon 855
949 05, Nitra
rballabas@titrans.sk
František Kubáš
František Kubáš - FEVATRANS
Kukorelliho 2715/7
901 01, Malacky
fevatrans@fevatrans.sk 
Jaroslav Szonlajtner  
SZONLAJTNER, spol. s.r.o.
Žirany 503
951 74, Žirany
jaroslav@szonlajtner.sk
Peter Bólya
B&B TEAM, s.r.o.
Továrenská 10
943 01, Štúrovo
bolya@bbteam.eu

Peter Havrila
DELTA-NZTRANS spol. s r.o.
Komárňanská cesta 13
940 01, Nové Zámky
havrila@deltanz.sk

  STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN  
Pavol Piešťanský
predseda
Yellow Express, s. r. o.
Trnavská cesta 1037
920 41, Leopoldov
piestansky@yellowexpress.sk

Martin Kolík
podpredseda
ALL - TRANS s.r.o.
Kláry Jarunkovej 14489/2
974 01, Banská Bystrica
martin.kolik@all-trans.sk

Lenka Murgaš Matušková
GENERAL TRUCKING, a.s.
ul. SNP 151
965 01, Žiar nad Hronom 
l.matuskova@generaltrucking.sk
Jaroslav Mazán
JAROSLAV – TRANS s.r.o.
Hviezdoslavova 349/2
972 26, Nitrianske Rudno
jarotrans@stonline.sk
Peter Maruška
MARSHALL, spol. s r.o.
Dlhá Lúka 1771
968 01, Nová Baňa 
peter.maruska@gmail.com

Ivan Slezák
SLEZÁK IVAN s.r.o.
Medený Hámor 23
974 01, Banská Bystrica
islezak67@gmail.com

Vlastimil Beláň
DKP SLOVAKIA s. r. o.
Priemyselná 1572
972 71, Nováky
vbelan@dkpslovakia.sk
   
  VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN  

Štefan Piatko
predseda
SP-TRANS s.r.o.
Bzenov 124
082 42 Bzenov
riaditel@sptrans.sk

Pavel Skalický
podpredseda
AUTOTRANSPORT s.r.o.
Jilemnického 4
080 01 Prešov
skalicky@autotransport.sk

Ján Holoďák
HOLTRANS s.r.o.
Lada 103
082 12, Lada
holtrans@stonline.sk
Michal Dida
CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o.
Štúrova 101
059 21, Svit
dida.michal@gmail.com
Slavomír Pillár
PILLAR TRANS s.r.o.
Duklianska 4051
085 01 Bardejov
slavo@pillar.sk
Karol Pivovarník
CALIBRA, spol. s r.o.
Strojnícka 1/A
080 06, Ľubotice 
kp@calibra.sk
Marek Ježovič
SPEDGARANT, s.r.o.
Třebíčska 1833/4
066 01, Humenné 
spedgarant@spedgarant.sk    
   

Posledná aktualizácia: 29. 05. 2020