Regionálne výbory

  ZÁPADOSLOVENSKÝ REGIÓN  

Viliam Turan
predseda
TURANCAR Bus lines s. r. o.
Bratislavská ul. 466/29 
949 01 Nitra
viliam@turancar.sk 

Peter Havrila
podpredseda
DELTA-NZTRANS spol. s r.o.
Komárňanská cesta 13
940 01 Nové Zámky
havrila@deltanz.sk

Richard Ballabáš
TITRANS Tibor Ballabáš, s.r.o.
Na Priehon 855
949 05 Nitra
rballabas@titrans.sk
Peter Bohuš                      
BoBo s.r.o.
Priemyselná 2
917 01 Trnava
peter@bobo-it.sk

Ján Gaňa
BTE, s.r.o.
Hlboké nad Váhom č. 137
014 01 Hlboké nad Váhom
gana@bte.sk

František Kubáš
František Kubáš - FEVATRANS
Kukorelliho 2715/7 
901 01 Malacky
fevatrans@fevatrans.sk

Pavol Labant
Slovak Lines Express, a. s..
Mlynské Nivy 5
821 09 Bratislava
pavol.labant@slovaklines.sk
Tomáš Marek
SLOVNAFT TRANS, a. s.
Vlčie hrdlo
824 20 Bratislava
tomas.marek@trans.slovnaft.sk
Jaroslav Szonlajtner  
SZONLAJTNER, spol. s.r.o.
Žirany 503
951 74 Žirany
jaroslav@szonlajtner.sk
  STREDOSLOVENSKÝ REGIÓN  
Pavol Piešťanský
predseda
Yellow Express, s. r. o.
Trnavská cesta 1037
920 41 Leopoldov
piestansky@yellowexpress.sk

Jaroslav Mazán
podpredseda
JAROSLAV – TRANS s.r.o.
Hviezdoslavova 349/2
972 26 Nitrianske Rudno
doprava@jaroslavtrans.sk

Peter Maruška
MARSHALL, spol. s r.o.
Dlhá Lúka 1771
968 01 Nová Baňa 
peter.maruska@gmail.com

Lenka Murgaš Matušková
GENERAL TRUCKING, a.s.
ul. SNP 151
965 01 Žiar nad Hronom 
l.matuskova@generaltrucking.sk

Rastislav Mydlár
STABO, s.r.o.
Dunajská 1
811 08 Bratislava
mydlar@stabo.sk

Ivan Slezák
SLEZÁK IVAN s.r.o.
Medený Hámor 23
974 01 Banská Bystrica
islezak67@gmail.com

Ján Vlčák
VLČÁK, s.r.o.
Mutné 211
029 63 Mutné
jan.vlcak@colorstav.sk

 

 

  VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN  

Štefan Piatko
predseda
SP-TRANS s.r.o.
Bzenov 124
082 42 Bzenov
riaditel@sptrans.sk

Ján Holoďák
podpredseda
HOLTRANS s.r.o.
Lada 103
082 12 Lada
holtrans@holtrans.sk

Stanislav Bratko
CROSSTRANS s.r.o.
K Surdoku 58
080 01 Prešov
crosstrans@crosstrans.sk

Eliáš Labanc
TRANSEL, s.r.o.
Fidlikova 99
066 01 Humenné
transelslovakia@henet.sk

Juraj Pavlík
UND-03 a.s. Košice
Rastislavova 106 
040 01 Košice
und03@und03.sk
Branislav Sliva
Branislav Sliva - SLIVTOUR
Pod Šibeňou Horou 57 
085 01 Bardejov
sliva@slivtour.sk
Jiří Živčák
ZIVI TRANS, s.r.o.
Sokoľany 237
044 47 Sokoľany
zivitrans@gmail.com 
   

Posledná aktualizácia: 23. 05. 2023